he

אודות חברה

דמיטרי אשורק

דמיטרי אשורק

  • עמדה: מנהל פיתוח עסקי
  • חוויה: 15 שנה
  • E-mail:
  • WhatsApp: +420 731657584
רשת חברתית:

מנהל פיתוח עסקי

הניסיון שלי בעסקים הוא 15 שנים, כולל כראש חברות מימון מיקרו ופלטפורמות P2P.

פעמים רבות עברתי על ההליכים לקבלת רישיונות עבור חברות אירופאיות.

פקודה

הנהלה גבוהה

מיכאיל פיסקונוב

CEO

ואדים דיבקוב

CCO

דמיטרי אשורק

CBO