ga

Scéalta ratha

Litir mholta ó fhoireann FinMV

Cruthaitheoir ardán airgeadais FinMV
  • Cuideachta: FinMV SIA (Laitvia)
  • Ordú: Ardán Bainistíochta Fiontair
  • Stádas: Déanta
  • Cur síos: Úsáideann FinMV an t-ardán dílseánaigh seo chun a ghnó a bhainistiú, lena n-áirítear seirbhís do chustaiméirí, díolacháin, íocaíochtaí, táirgeadh, tuairisciú, tascú agus cumarsáid.
  • Suíomh Gréasáin: https://finmv.com
Teagmháil:

Litir molta agus buíochas

Gabhaimid sásamh agus buíochas leis an bhfoireann TF maidir lenár n-ardán féin a bhunú agus a chur i bhfeidhm mar chóras bainistíochta fiontair do ghrúpa cuideachtaí FinMV.

Ba é an t-iarratas a rinneamar ná go bhforbrófaí córas ERP do bhainistiú gnó, lena n-áirítear seirbhís do chustaiméirí, díolacháin, íocaíochtaí, táirgeadh, tuairisciú, tascú agus cumarsáid. Bhí sé tábhachtach dúinn a bheith ar cheann de na chéad úsáideoirí ár n-ardán chun a chumhacht agus a iontaofacht a thuiscint go hiomlán.

Thug foireann IT FinMV aird mhór i gcónaí ar aon nuances dár dtionscadal, is é sin, d'oibrigh siad amach ár dtéarmaí tagartha go cúramach, d'oibrigh siad amach go críochnúil laistigh dá ngrúpaí oibre; léirigh siad a n-oscailteacht don idirphlé, lena n-áirítear a dtoilteanas chun feabhsuithe riachtanacha a dhéanamh agus roghanna úsáideacha nua de réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh. Comhlíonadh spriocdhátaí an tionscadail agus na téarmaí tagartha in am. Ag am ar bith, is féidir linn sainchomhairle agus coincheapa a fháil uathu chun na réitigh is éifeachtaí a thairiscint.

Tá na gníomhaíochtaí go léir a bhfuiltear ag súil leo sna téarmaí tagartha curtha i bhfeidhm go rathúil agus rinneadh na seirbhísí atá le cur ar fáil a mheas chomh fada agus is féidir i dtéarmaí an chreata ama agus an phearsanra riachtanach.

Bunaithe ar an méid thuas, molaimid, FinMV SIA, ár n-ardán agus ár bhfoireann ó chroí mar chomhpháirtí iontaofa agus ardcháilithe le haghaidh comhair i réimse na seirbhísí TF do chórais airgeadais casta, chomh maith le comhairleoir eolach, atá inniúil ar raon leathan saincheisteanna. . saincheisteanna ábhartha a théann ó choincheapa ailtireachta córais go saincheisteanna a bhaineann le cosaint sonraí agus slándáil an chórais.

Mise le meas,
Vadim D.