Áireamhán praghas

Ardán cuntasaíochta


Gearrthóg ar líne

Tá an chumraíocht "Cuntasaíocht Ar Líne" deartha chun cuntasaíocht agus cuntasaíocht chánach a uathoibriú, lena n-áirítear tuairisciú rialaithe a ullmhú in eagraíocht. Tá cuntasaíocht chuntasaíochta agus chánach cumraithe ar an ardán de réir reachtaíocht reatha do thíre.

Tógann an bogearra seo amach gach gnáthamh a bhaineann le cuntasaíocht, cánacha agus cuntasaíocht fostaithe. Ní bheidh ort ach an próiseas a rialú agus an gnó a fhorbairt. Réitigh phearsanta do do thionscal. Tá rochtain agat ar an bhféidearthacht uathoibriú agus leabharchoimeád i bhfuinneog amháin. Malartú uathoibríoch sonraí le do chuid uirlisí díolacháin agus bogearraí eile.

Priomh
Cén airgeadra a bheidh mar phríomhcheann ar an ardán?
Cén teanga a bheidh mar phríomhtheanga ar an ardán?
Ilteangachas
An úsáidfidh an t-ardán teangacha iolracha?
Il-airgeadra
An úsáidfidh an t-ardán airgeadraí iolracha?
Tairseach Cuntasaíochta
Tuairisceáin chánach
Is féidir leat sonraí le haghaidh leabharchoimeád ar cháin shiarchoinneálach a íoslódáil
Tuarascálacha cuntasaíochta
Tuarascálacha caighdeánacha cuntasaíochta le roghanna saincheaptha fairsinge agus meicníocht chun táscairí a dhíchódú
Contrapháirtithe
Is féidir leat faisnéis iomlán a fheiceáil faoi chontrapháirtithe agus a stádas a athrú
Cuntais bhainc
Taispeánann an leathanach sa phróifíl úsáideora cuntais bhainc uile an chontrapháirtí seo
Oibríochtaí bainc agus airgead tirim
Idirbhearta airgid thirim agus baincéireachta, lena n-áirítear malartú sonraí go díreach le bainc agus soláthraithe seirbhísí íocaíochta
Cuir idirbheart leis
Is féidir leat idirbhearta agus bulc-lódáil sonraí a chur leis de láimh
Córais cánach
Cuntasaíocht d’eagraíochtaí a bhfuil córais chánachais éagsúla acu
Eagraíochtaí iolracha
Cuntasaíocht a thabhairt do roinnt eagraíochtaí in aon bhunachar eolais amháin
Sócmhainní cuideachta
Cuntas a thabhairt ar shócmhainní seasta agus sócmhainní doláimhsithe
Oibríochtaí trádála
Cuntasaíocht a dhéanamh ar oibríochtaí trádála, lena n-áirítear i dtrádáil mhiondíola agus choimisiúin
Táirgeadh
Cuntas a thabhairt ar phríomhtháirgeadh agus cúnta, cuntasaíocht ar tháirgí leathchríochnaithe
Tuarastail agus foireann
Párolla, pearsanra agus cuntasaíocht phearsantaithe
Cuntas a thabhairt ar chostais ar dhliteanais
Rialú ar gach gealltanas agus caiteachas iarchurtha.
Airleacain íocaíochta
Cuntas a thabhairt ar airleacain eisithe de réir doiciméid íocaíochta.
Cuntasaíocht chánach
Cuntasaíocht le haghaidh cánach breisluacha, cláir chuntasaíochta cánach le haghaidh cánach ioncaim.
Críochnú Uathoibríoch
Feidhmiú uathoibríoch oibríochtaí deiridh na míosa
Scagairí
Tá scagairí cumhachtacha ag gach cuid den chúloifig agus an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Easpórtáil sonraí
Tá an cumas ag gach rannóg den chúloifig sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Úsáideoirí
Ligeann an chuid seo duit fostaithe a chur leis mar úsáideoirí nua. Is féidir leat úsáideoirí agus a róil a bhainistiú.
Róil
Ligeann an chuid seo duit róil úsáideora a chruthú agus a bhainistiú. Is féidir leat ról nua a chruthú le haon chead.
Ceadanna
Is féidir leis an riarthóir róil nua a chruthú d’úsáideoirí agus ceadanna a thabhairt dóibh
Achoimre ar Idirbheart
Is féidir leat achoimre ar idirbhearta a fháil le haghaidh aon chontrapháirtí
Tuarascálacha rialacháin
Tuairisciú rialaithe a ullmhú
Rialú fardail
Tuairisciú stórais agus sonraí fardail
Na doiciméid
Is féidir leat aon doiciméid a cruthaíodh ar an ardán cliant a fheiceáil
Teimpléid Doiciméad
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú do gach doiciméad ar an ardán
Fógraí
Is féidir leat fógraí a chruthú de láimh agus faighteoirí a shannadh/a eisiamh. Is féidir leis an gcóras giniúint uathoibríoch fógraí a sholáthar.
Teimpléid Fógraí
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú le haghaidh gach fógra ar an ardán
Fógraí Ríomhphoist
Seolfaidh an córas fógraí ríomhphoist go huathoibríoch bunaithe ar theimpléid agus truicear réamhshainithe. Ní mór teimpléid litreacha a chruthú agus a aontú roimh ré.
Teimpléid Ríomhphoist
Beidh tú in ann na teimpléid de gach ríomhphost ar an ardán a bhainistiú
Roghanna breise
Oifig AML
Is féidir leis an oifigeach AML contrapháirtithe a scagadh ar cheart duit a sheiceáil an bhfuil tú ag comhlíonadh do bheartais frith-sciúradh airgid
Sonraí stairiúla
Is féidir leat féachaint ar an logáil sonraí stairiúla d’aon réad ardán: contrapháirtithe, sonraí pearsanta, sonraí cuideachta, etc.
Deais
Taispeánann an painéal méadracht agus graif inoiriúnaithe do d'ardán
Meabhrúcháin uathoibríocha
Is féidir leat meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d’aon chontrapháirtí
Eochracha API
Ar an leathanach, is féidir leat eochracha API an úsáideora a fheiceáil. Úsáidtear eochracha API chun iarratais a dhéanamh ar an API baincéireachta gan ainm úsáideora agus pasfhocal. Chomh maith leis sin, agus eochair API á úsáid agat, ní gá duit cód fíoraithe a chur isteach.
Modh fíordheimhnithe dhá fhachtóir
Taispeánann an leathanach i bpróifíl an úsáideora na modhanna fíordheimhnithe atá ceangailte leis an gcuntas
Is féidir soláthraithe seirbhíse íocaíochta a chomhtháthú chun próiseáil íocaíochta a uathoibriú.
Roghnaigh soláthraí seirbhíse KYC chun contrapháirtithe a fhíorú.

Próifíl

Faoi tusa
Scríobh d’ainm
Scríobh do sloinne
Scríobh do sheoladh ríomhphoist chun luachan a sheoladh chugat go huathoibríoch mar aon le ríomh praghais
Scríobh d’uimhir theileafóin nó whatsapp
Is féidir leat ainm do chuideachta a scríobh
Roghnaigh do thír ón liosta
Do thionscadal
Dáta tosaithe an tionscadail a bhfuiltear ag súil leis
Roghnaigh tír chun an t-ardán a thosú
Conas a mhaoineoidh tú an tionscadal?
Scríobh seoladh shuíomh Gréasáin do chuideachta
Inis dúinn beagán níos mó sonraí faoi do ghnó
Aontaím le Polasaí Príobháideachta FinMV