Áireamhán praghas

Ardán infheistíochta sluaite


Gearrthóg ar líne

Ionstraim airgeadais mhalartach is ea an slua-infheistíocht, nó an sluamhaoiniú cothromais, chun caipiteal a chruinniú do ghnólachtaí nuathionscanta agus do ghnóthais bheaga ó raon leathan de mhicri-infheisteoirí. Is í an phríomhdhifríocht idir infheistíocht plódaithe agus crowdfunding ná go bhfaigheann infheisteoirí sciar cothromais sa chuideachta. Ag an am céanna, níl méid an bhrabúis fhéideartha socraithe, mar is amhlaidh maidir le hiasachtú comhionann (iasacht ó phiaraí). Is uirlis airgeadais mhalartach í an oll-infheistíocht le haghaidh cistí fiontair chun cómhaoiniú a mhealladh do ghnólachtaí nuathionscanta.

Roghnaíodh na roghanna réamhshocraithe ardán infheistíochta plódaithe don fhoirm seo cheana féin. Mura bhfuil tú cinnte, ná athraigh na socruithe réamhshocraithe. Roghanna agus feidhmeanna breise is féidir leat a chur lenár gcomhaontú ansin. Ligeann an t-áireamhán ar líne seo duit meastachán a fháil ar chostas na mbogearraí le do chuid socruithe.

Priomh
Cén airgeadra a bheidh mar phríomhcheann ar an ardán?
Cén teanga a bheidh mar phríomhtheanga ar an ardán?
Is féidir soláthraithe seirbhíse íocaíochta a chomhtháthú chun próiseáil íocaíochta a uathoibriú.
Teastaíonn an chuid seo uait má tá sé ar intinn agat feidhmiúlacht éigin den ardán a dhéanamh leat féin
Ilteangachas
An úsáidfidh an t-ardán teangacha iolracha?
Il-airgeadra
An úsáidfidh an t-ardán airgeadraí iolracha?
Suíomh promo
Suiteáilimid do dhearadh réidh ar an ardán crowdfunding, ach is féidir linn dearadh saincheaptha a chruthú duit
Tairseach Infheisteoirí
Suiteáilimid do dhearadh críochnaithe ar an ardán, ach is féidir linn dearadh saincheaptha a chruthú duit.
Is féidir le húsáideoirí fíorú dhá chéim a chumasú nó a dhíchumasú
Ní mór don infheisteoir sonraí a iontráil agus cóipeanna de dhoiciméid a sholáthar. Braitheann an tsraith réimsí agus sonraí ar cibé an duine aonair nó eintiteas dlíthiúil an t-infheisteoir.
Gnólachtaí tosaithe
Tá rochtain ag an infheisteoir ar liosta na ngnólachtaí nuathionscanta atá ar fáil le haghaidh infheistíochta, lena n-áirítear a n-eolas iomlán.
Beidh sraith scagairí ar liosta na dtionscadal chun tionscadail a chuardach go tapa (de réir suímh gheografacha, cineál riosca, etc.)
Sonraí an tionscadail
Is féidir leis an infheisteoir rochtain a fháil ar fhaisnéis mhionsonraithe faoi gach tosaithe:
- Forbhreathnú ar an Tionscadal Bunúsach
- Measúnú riosca
- Doiciméadúchán
Foirmeacha clárúcháin agus logáil isteach
Leathanaigh láithreáin a ligeann do chuairteoirí láithreán gréasáin clárú agus logáil isteach sa Chóras
Meabhrúchán pasfhocail
Ligfidh an córas d'úsáideoirí cláraithe a bpasfhocal a athshocrú agus ceann nua a shocrú tar éis dóibh logáil isteach tríd an nasc fíoraithe a sheoltar chuig an seoladh ríomhphoist fíoraithe
Fíorú ríomhphoist
Teastaíonn deimhniú ríomhphoist ón gcóras
Sínigh isteach agus cláraigh le Google nó Facebook
Ligfidh an córas d’úsáideoirí cláraithe logáil isteach ag baint úsáide as a gcuntais Google nó Facebook reatha
Deais
Beidh an painéal seo mar an leathanach tosaigh tar éis logáil isteach i do chuntas nó tar éis duit an infheistíocht a chríochnú.
Taispeánfaidh an painéal roinnt faisnéise comhiomlán don infheisteoir:
- Iarmhéid cuntas infheisteora
- Méid na hinfheistíochta
- Líon na n-infheistíochtaí
Próifíl Infheisteoirí
Beidh infheisteoirí in ann a gcuid sonraí pearsanta a cuireadh ar fáil le linn an phróisis clárúcháin a fheiceáil agus a chur in eagar (más gá).
Cruthaigh infheistíocht
Roghnaíonn an t-infheisteoir tionscadail agus úsáideann sé an fheidhm "infheistithe".
Mo infheistíochtaí
Is féidir leis an infheisteoir faisnéis a fheiceáil faoina infheistíochtaí
Glacadh le téarmaí agus coinníollacha úsáide an ardáin
Ní mór don infheisteoir aontú ar phacáiste de dhoiciméid ábhartha chun an infheistíocht a chríochnú
Cistí a tharraingt siar
Is féidir leis an infheisteoir cistí a tharraingt siar chuig a chuntas bainc
Mo dhoiciméid
Is féidir le hinfheisteoir gach comhaontú dlíthiúil agus doiciméad infheistíochta a nglactar leis a fheiceáil
Ráiteas cuntais
Is féidir le hinfheisteoir ráiteas cuntais a fheiceáil
Ráiteas ioncaim
Is féidir leis an infheisteoir an ráiteas ioncaim a fheiceáil
Tionscadail infheistíochta reatha agus críochnaithe
Is féidir leis an infheisteoir a chuid infheistíochtaí agus a n-aisíocaíocht a fheiceáil
Fógraí Ríomhphoist
Ginfidh agus seolfaidh an córas fógraí uathoibríocha chuig infheisteoirí bunaithe ar theimpléid. Beidh baint ag fógraí le himeachtaí sonracha:
- Deimhniú ríomhphoist
- Clárú a chríochnú
- Ríomhphost athshocrú pasfhocal
- Críochnú aitheantais
- Infheistíocht rathúil
- Toradh ar infheistíocht
Cóid Promo
Is féidir cód bónais a chur isteach ag am na hinfheistíochta chun aisairgead a fháil
Clár atreoraithe
Is féidir leis an úsáideoir cuireadh a thabhairt do chairde infheistíocht a dhéanamh agus sochair bhreise a fháil. Gintear nasc uathúil ar leith don úsáideoir chun é a sheoladh chuig atreoruithe féideartha
Cúloifig
Gnólachtaí tosaithe
Beidh liosta iomlán de na tionscadail cruthaithe ag an riarthóir ardán sa chóras ar fáil le roinnt sonraí tábhachtacha ar nós méid, stádas, etc.
Cruthaigh tionscadal nua
Is féidir leat líon neamhtheoranta tionscadal a chruthú. Ina theannta sin, is féidir leat aistriúchán go teangacha éagsúla a chur leis.
Stádas an Tionscadail
Stádas tosaithe iolracha ar fáil (bailiú airgid, infheistithe go hiomlán, tionscadal reatha, críochnaithe, curtha ar ceal, rangaithe)
Bainistíocht tionscadail
Cruthaigh nó cuir tionscadal in eagar
• Cuir aistriúcháin go teangacha eile leis
• Sann iasachtaí do thionscadal (iasacht)
• Tosaigh tionscadal
• Cealaigh an tionscadal
• Tús an tionscadail (tar éis maoiniú rathúil)
Infheisteoirí
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil faoi gach infheisteoir cláraithe (daoine aonair agus cuideachtaí)
Gnólachtaí tosaithe
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil faoi gach gnólacht tosaithe (cuideachta) cláraithe
Deais
Painéal a thaispeánann méadracht agus cairteacha inoiriúnaithe do gach ról úsáideora
Scagairí
Tá scagairí cumhachtacha ag gach cuid den chúloifig agus an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Sonraí stairiúla
Is féidir leat féachaint ar an logáil sonraí stairiúla le haghaidh aon réad ardán: infheisteoirí, startups, daoine aonair agus eintitis dhlíthiúla, etc.
Easpórtáil sonraí
Tá an cumas ag gach rannóg den chúloifig sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Úsáideoirí
Ligeann an chuid seo duit d'fhostaithe ardán a chur leis mar úsáideoirí nua. Is féidir leat úsáideoirí agus a róil a bhainistiú.
Róil
Ligeann an chuid seo duit róil úsáideora a chruthú agus a bhainistiú. Is féidir leat ról nua a chruthú le haon chead.
Ceadanna
Is féidir leis an riarthóir róil nua a chruthú d’úsáideoirí agus ceadanna a thabhairt dóibh
Oifig AML
Is féidir leis an oifigeach AML cliaint a scagadh ar cheart duit seiceáil i gcoinne do bheartais frith-sciúradh airgid.
Meabhrúcháin uathoibríocha don oifigeach AML
Is féidir le hoifigeach AML meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d'aon chliaint
Tairbhithe
Is féidir leat faisnéis a bhainistiú faoi thairbhithe aon chliaint (infheisteoirí, gnólachtaí tosaithe)
Ionadaithe
Is féidir leat faisnéis a bhainistiú faoi ionadaithe aon chliaint (infheisteoirí, gnólachtaí nuathionscanta)
Faisnéis staidrimh agus graif
Is féidir le riarthóir monatóireacht a dhéanamh ar shonraí éagsúla, tá cairteacha éagsúla ar fáil
Meabhrúcháin uathoibríocha
Is féidir le fostaí tacaíochta meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d’aon chliaint (infheisteoirí, gnólachtaí tosaithe)
GPDR
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil agus a bhainistiú faoi aon duine nádúrtha atá cláraithe ar an ardán (infheisteoirí, tairbhithe)
Cuideachtaí
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil agus a bhainistiú faoi aon eintiteas dlíthiúil atá cláraithe ar an ardán (infheisteoirí, gnólachtaí tosaithe)
Comhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí
Féadfaidh an cliant iarraidh faisnéis a sholáthar dó faoi shonraí pearsanta atá ar eolas ag an ardán. Ligeann an chuid seo duit na sonraí custaiméara go léir a aimsiú go tapa. Is féidir leat sonraí pearsanta a scriosadh faoi aon duine. Ní bhrisfidh an próiseas seo sláine an bhunachair sonraí.
Idirbhearta infheisteoirí
Is féidir leat gach idirbheart infheisteora a fheiceáil, cistí a chur leis, airgead a shealbhú, infheistíocht a dhéanamh, cistí a tharraingt siar, ioncam úis, pionóis, ioncam atreoraithe, etc.
Idirbhearta iasachtaí
Is féidir leat gach idirbheart iasachtaí, aisíocaíochtaí, etc.
Cuir idirbheart leis
Is féidir idirbheart infheistíochta a chur leis de láimh
Cuir íocaíocht leis
Íocaíochtaí aonair a dhéanamh ón gcóras riaracháin
Achoimre ar Idirbhearta Infheisteoirí
Is féidir leat achoimre a fháil d'aon infheisteoirí
Achoimre ar Idirbheart Tosaithe
Is féidir leat achoimre a fháil ar aon tosaithe
Tuairisceáin chánach
Is féidir leat sonraí cuntasaíochta cánach siarchoinneálach d’infheisteoirí a íoslódáil
Tuarascáil Bhliantúil don Rialtóir
Is féidir leat an tuarascáil airgeadais don rialtóir a íoslódáil
Na doiciméid
Is féidir leat aon doiciméid a cruthaíodh ar an ardán cliant a fheiceáil
Teimpléid Doiciméad
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú do gach doiciméad ar an ardán
Fógraí SMS
Is féidir leat teachtaireachtaí SMS a chruthú de láimh agus faighteoirí a shannadh/a eisiamh. Is féidir leis an gcóras giniúint uathoibríoch sms a sholáthar (orduithe íocaíochta, doiciméid infheistíochta, etc.)
Fógraí Ríomhphoist
Seolfaidh an córas fógraí ríomhphoist go huathoibríoch bunaithe ar theimpléid agus truicear réamhshainithe. Ní mór teimpléid litreacha a chruthú agus a aontú roimh ré.
Cóid chur chun cinn a chruthú
Is féidir leat feachtais éagsúla a chruthú le cóid promo
Clár atreoraithe
Beidh tú in ann atreoruithe ar an ardán a bhainistiú

Próifíl

Faoi tusa
Scríobh d’ainm
Scríobh do sloinne
Scríobh do sheoladh ríomhphoist chun luachan a sheoladh chugat go huathoibríoch mar aon le ríomh praghais
Scríobh d’uimhir theileafóin nó whatsapp
Is féidir leat ainm do chuideachta a scríobh
Roghnaigh do thír ón liosta
Do thionscadal
Dáta tosaithe an tionscadail a bhfuiltear ag súil leis
Roghnaigh tír chun an t-ardán a thosú
Conas a mhaoineoidh tú an tionscadal?
Scríobh seoladh shuíomh Gréasáin do chuideachta
Inis dúinn beagán níos mó sonraí faoi do ghnó
Aontaím le Polasaí Príobháideachta FinMV