Áireamhán praghas

Ardán le haghaidh párolla agus bainistíocht pearsanra


Gearrthóg ar líne

Tá an chumraíocht "Tuarastal agus bainistíocht pearsanra" deartha chun cuntasaíocht phearsanra a uathoibriú, chomh maith le párolla go cianda. Tá cuntasaíocht phearsanra agus párolla cumraithe ar an ardán de réir reachtaíocht reatha do thíre. Is féidir le párolla a bheith ina thasc casta, go háirithe má úsáidtear foirmeacha éagsúla. Mar shampla, tascobair nó pá in aghaidh na huaire, le ráta seasta nó le préimh a ríomhtar ag brath ar tháscairí sonracha.

Ligeann an bogearra seo duit tuairiscí a sheoladh tríd an Idirlíon. Tá na bogearraí chomh hoiriúnach céanna d'fhiontraithe beaga agus móra. Déanann ár mbogearraí AD sé éasca liúntais a shocrú le haghaidh ragoibre, sealanna oíche, laethanta saoire agus deireadh seachtaine. Cuidíonn an t-iarratas chun an t-am, an méid saoire bhreoiteachta agus íocaíochtaí taistil a fháil amach go cruinn. Beidh tú in ann an meántuilleamh do laethanta saoire agus sochair eile a ríomh. Is réiteach maith é an táirge bogearraí seo chun préimheanna gairmiúla agus árachais, cáin ioncaim phearsanta a ríomh. Is féidir leat é a úsáid chun asbhaintí riachtanacha éagsúla a ríomh. Ceadaíonn réitigh phearsanta do do thionscal duit córas cuntasaíochta aontaithe a chruthú do gach roinn den fhiontar, chomh maith le cuntasaíocht a eagrú do chuideachtaí éagsúla. Ní bhaineann sé le struchtúr an ghrúpa cuideachtaí, méid na ngnólachtaí, raon feidhme na ngníomhaíochtaí nó gnéithe eile.

Priomh
Cén airgeadra a bheidh mar phríomhcheann ar an ardán?
Cén teanga a bheidh mar phríomhtheanga ar an ardán?
Ilteangachas
An úsáidfidh an t-ardán teangacha iolracha?
Il-airgeadra
An úsáidfidh an t-ardán airgeadraí iolracha?
Tairseach AD
Cuntasaíocht phearsanra agus obair oifige
Giniúint uathoibríoch ráitis agus tuarascálacha fostaithe. Clárú na bhfostaithe lena gcuirtear conarthaí fostaíochta ar théarma seasta agus téarma éiginnte i gcrích, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil obair chianda agus obair shéasúrach acu. Clárú fostaíochta agus forghníomhú orduithe chun fostaí a fhostú nó liosta fostaithe. Clárú ar aistriú fostaí go dtí áit oibre eile. Clárú asleagain. Téarmaí an chonartha a athrú agus orduithe a eisiúint chun fostaí nó liosta fostaithe a aistriú.
Leabhair oibre digiteach íosluchtaigh
Idirghníomhú le fostaithe agus tuairisc a chur isteach i bhfoirm ar leith, idirghníomhú agus tuairisciú don chiste pinsin.
Eolas Fostaithe
Gach eolas bunúsach fostaí atá ag teastáil le haghaidh AD, párolla, cánacha, agus préimheanna árachais.
Foirne
Cuirtear an tábla foirne sa chlár i láthair i bhfoirm liosta struchtúrach post. Tá dálaí oibre agus íocaíocht an bhoird tréithrithe ag staid an bhoird foirne.
Cuntas a thabhairt ar shaothar, uaireanta oibre agus neamhláithreacht
Úsáidtear rianú ama fostaithe chun na taifid phearsanra riachtanacha a dhréachtú agus chun anailís a dhéanamh ina dhiaidh sin ar staitisticí ama agus na cúiseanna atá le neamhláithreacht an fhostaí ón ionad oibre, le haghaidh fabhraithe agus íocaíochtaí de réir an ama iarbhír a oibríodh.
Cuntasaíochta saoire
Cuntas a thabhairt ar chearta saoire agus ríomh iarmhéideanna saoire a chuirtear ar fáil d’fhostaithe i gcomhréir le reachtaíocht na tíre, comhaontuithe comhchoiteanna agus saothair
Córais pá a bhunú
Uathoibríoch párolla, cánacha agus préimheanna árachais i gcomhréir leis an dlí, lena n-áirítear eagraíochtaí a bhfuil líon mór fostaithe.
Socraíochtaí frithpháirteacha le fostaithe
Uathoibriú agus doiciméadú an phróisis phárolla ar fad atá dian ar shaothar. Is féidir tuarastal a íoc le fostaithe roimh ré, bunaithe ar thorthaí oibre na míosa, agus cuirtear pá saoire, cúnamh ábhartha, cistí taistil, socrú leis an bhfostaí ar dhífhostú san áireamh freisin.
Cánacha agus tuairisciú chuig údaráis rialála
Soláthraíonn an córas do ríomh ranníocaíochtaí reachtúla ón gciste pá agus cánacha.
Clárú míleata
Cuntas a thabhairt do gach catagóir fostaithe atá faoi réir clárúcháin mhíleata, atá sa chúlchiste, atá ar chlárú míleata speisialta, atá curtha in áirithe d’údaráis stáit, rialtais áitiúil nó eagraíochtaí ar feadh na tréimhse slógtha, an dlí airm nó aimsir an chogaidh.
Scagairí
Tá scagairí cumhachtacha ag gach cuid den chúloifig agus an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Easpórtáil sonraí
Tá an cumas ag gach rannóg den chúloifig sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Úsáideoirí
Ligeann an chuid seo duit fostaithe a chur leis mar úsáideoirí nua. Is féidir leat úsáideoirí agus a róil a bhainistiú.
Róil
Ligeann an chuid seo duit róil úsáideora a chruthú agus a bhainistiú. Is féidir leat ról nua a chruthú le haon chead.
Ceadanna
Is féidir leis an riarthóir róil nua a chruthú d’úsáideoirí agus ceadanna a thabhairt dóibh
Na doiciméid
Is féidir leat aon doiciméid a cruthaíodh ar an ardán cliant a fheiceáil
Teimpléid Doiciméad
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú do gach doiciméad ar an ardán
Fógraí
Is féidir leat fógraí a chruthú de láimh agus faighteoirí a shannadh/a eisiamh. Is féidir leis an gcóras giniúint uathoibríoch fógraí a sholáthar.
Teimpléid Fógraí
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú le haghaidh gach fógra ar an ardán
Fógraí Ríomhphoist
Seolfaidh an córas fógraí ríomhphoist go huathoibríoch bunaithe ar theimpléid agus truicear réamhshainithe. Ní mór teimpléid litreacha a chruthú agus a aontú roimh ré.
Teimpléid Ríomhphoist
Beidh tú in ann na teimpléid de gach ríomhphost ar an ardán a bhainistiú
Roghanna breise
Cuntas fostaí
Eagraíonn an tseirbhís idirghníomhaíocht éifeachtach ar shaincheisteanna pearsanra cuntasaíochta agus fostaithe gan dul chuig oifigí, sreabhadh oibre páipéir, caillteanais ama le haghaidh iarratais agus iarratais a phróiseáil. Tabharfaidh an tseirbhís an tairbhe is mó do chuideachtaí a bhfuil 50 fostaí nó níos mó acu, go háirithe i ngníomhaíochtaí atá scaipthe go geografach.
Sonraí stairiúla
Is féidir leat féachaint ar an logáil sonraí stairiúla d’aon réad ardán: contrapháirtithe, sonraí pearsanta, sonraí cuideachta, etc.
Deais
Taispeánann an painéal méadracht agus graif inoiriúnaithe do d'ardán
Meabhrúcháin uathoibríocha
Is féidir leat meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d’aon fhostaí
Eochracha API
Ar an leathanach, is féidir leat eochracha API an úsáideora a fheiceáil. Úsáidtear eochracha API chun iarratais a dhéanamh ar an API baincéireachta gan ainm úsáideora agus pasfhocal. Chomh maith leis sin, agus eochair API á úsáid agat, ní gá duit cód fíoraithe a chur isteach.
Modh fíordheimhnithe dhá fhachtóir
Taispeánann an leathanach i bpróifíl an úsáideora na modhanna fíordheimhnithe atá ceangailte leis an gcuntas
Is féidir soláthraithe seirbhíse íocaíochta a chomhtháthú chun próiseáil íocaíochta a uathoibriú.
Roghnaigh soláthraí seirbhíse KYC chun contrapháirtithe a fhíorú.

Próifíl

Faoi tusa
Scríobh d’ainm
Scríobh do sloinne
Scríobh do sheoladh ríomhphoist chun luachan a sheoladh chugat go huathoibríoch mar aon le ríomh praghais
Scríobh d’uimhir theileafóin nó whatsapp
Is féidir leat ainm do chuideachta a scríobh
Roghnaigh do thír ón liosta
Do thionscadal
Dáta tosaithe an tionscadail a bhfuiltear ag súil leis
Roghnaigh tír chun an t-ardán a thosú
Conas a mhaoineoidh tú an tionscadal?
Scríobh seoladh shuíomh Gréasáin do chuideachta
Inis dúinn beagán níos mó sonraí faoi do ghnó
Aontaím le Polasaí Príobháideachta FinMV