Áireamhán praghas

Ardán iasachta P2P


Gearrthóg ar líne

Is cineál iasachta é iasachtú P2P (ón téarma piaraí le piaraí - córas piaraí le piaraí) ina bhfaigheann an t-iasachtaí airgead go díreach ó dhuine eile, gan baint ag aon institiúidí airgeadais leis. Cuirtear seirbhís den sórt sin chun feidhme trí thairseacha speisialaithe Idirlín, áit a ngníomhaíonn daoine aonair agus eintitis dhlíthiúla mar iasachtóirí agus iasachtaithe. Tá méadú mór tagtha ar úsáid na hiasachta seo mar mhodh eile maoinithe ag tairseacha a éascaíonn iasachtú piara le piaraí (P2P).

Tá socruithe réamhshocraithe ardáin roghnaithe ag an bhfoirm seo cheana féin. Mura bhfuil tú cinnte, ná athraigh na socruithe réamhshocraithe. Roghanna agus feidhmeanna breise is féidir leat a chur lenár gcomhaontú ansin. Ligeann an t-áireamhán ar líne seo duit meastachán a fháil ar chostas na mbogearraí le do chuid socruithe.

Priomh
Cén airgeadra a bheidh mar phríomhcheann ar an ardán?
Cén teanga a bheidh mar phríomhtheanga ar an ardán?
Is féidir soláthraithe seirbhíse íocaíochta a chomhtháthú chun próiseáil íocaíochta a uathoibriú.
Teastaíonn an chuid seo uait má tá sé ar intinn agat feidhmiúlacht éigin den ardán a dhéanamh leat féin
Ilteangachas
An úsáidfidh an t-ardán teangacha iolracha?
Il-airgeadra
An úsáidfidh an t-ardán airgeadraí iolracha?
Suíomh promo
Suiteáilimid do dhearadh críochnaithe ar ardán iasachta P2P, ach is féidir linn dearadh saincheaptha a chruthú duit
Tairseach Infheisteoirí
Suiteáilimid do dhearadh críochnaithe ar an ardán, ach is féidir linn dearadh saincheaptha a chruthú duit.
Is féidir le húsáideoirí fíorú dhá chéim a chumasú nó a dhíchumasú
Ní mór don infheisteoir sonraí a iontráil agus cóipeanna de dhoiciméid a sholáthar. Braitheann an tsraith réimsí agus sonraí ar cibé an duine aonair nó eintiteas dlíthiúil an t-infheisteoir.
Ceistneoir Infheisteoirí
Le linn dul ar bord, cuirtear ceistneoir ar fáil don infheisteoir, ina gcinntear na nithe seo a leanas:
- Faisnéis d’infheisteoirí
- Eolas ar rioscaí
- Pleananna infheistíochta
Iasachtaí infheistíochta
Tá rochtain ag an infheisteoir ar liosta na n-iasachtaí atá ar fáil le haghaidh infheistíochta, lena n-áirítear a n-eolas iomlán.
Beidh sraith scagairí ar liosta na n-iasachtaí infheistíochta chun iasachtaí a chuardach go tapa (de réir tíreolaíochta, ráta úis, cineál riosca, etc.)
Sonraí Iasachta Infheistíochta
Is féidir leis an infheisteoir rochtain a fháil ar shonraí gach iasachta infheistíochta:
- Forbhreathnú bunúsach ar iasacht infheistíochta
- Measúnú riosca
Foirmeacha clárúcháin agus logáil isteach
Leathanaigh láithreáin a ligeann do chuairteoirí láithreán gréasáin clárú agus logáil isteach sa Chóras
Meabhrúchán pasfhocail
Ligfidh an córas d'úsáideoirí cláraithe a bpasfhocal a athshocrú agus ceann nua a shocrú tar éis dóibh logáil isteach tríd an nasc fíoraithe a sheoltar chuig an seoladh ríomhphoist fíoraithe
Fíorú ríomhphoist
Teastaíonn deimhniú ríomhphoist ón gcóras
Sínigh isteach agus cláraigh le Google nó Facebook
Ligfidh an córas d’úsáideoirí cláraithe logáil isteach ag baint úsáide as a gcuntais Google nó Facebook reatha
Deais
Beidh an painéal seo mar an leathanach tosaigh tar éis logáil isteach i do chuntas nó tar éis duit an infheistíocht a chríochnú.
Taispeánfaidh an painéal roinnt faisnéise infheistíochta comhiomlán:
- Iarmhéid cuntas infheisteora
- Méid na hinfheistíochta
- Líon na n-infheistíochtaí
Próifíl Infheisteoirí
Beidh infheisteoirí in ann a gcuid sonraí pearsanta a cuireadh ar fáil le linn an phróisis clárúcháin a fheiceáil agus a chur in eagar (más gá).
Cruthaigh infheistíocht
Roghnaíonn an t-infheisteoir iasachtaí atá ar fáil agus úsáideann sé an fheidhm "infheistithe".
Mo infheistíochtaí
Is féidir leis an infheisteoir faisnéis a fheiceáil faoina infheistíochtaí
Glacadh le téarmaí agus coinníollacha úsáide an ardáin
Ní mór don infheisteoir aontú ar phacáiste de dhoiciméid ábhartha chun an infheistíocht a chríochnú
Cistí a tharraingt siar
Is féidir leis an infheisteoir cistí a tharraingt siar chuig a chuntas bainc
Mo dhoiciméid
Is féidir le hinfheisteoir gach comhaontú dlíthiúil agus doiciméad infheistíochta a nglactar leis a fheiceáil
Ráiteas cuntais
Is féidir le hinfheisteoir ráiteas cuntais a fheiceáil
Ráiteas ioncaim
Is féidir leis an infheisteoir an ráiteas ioncaim a fheiceáil
Iasachtaí infheistíochta reatha agus críochnaithe
Is féidir leis an infheisteoir a chuid infheistíochtaí, a sceideal aisíocaíochta agus íocaíochta úis a fheiceáil
Fógraí Ríomhphoist
Ginfidh agus seolfaidh an córas fógraí uathoibríocha chuig infheisteoirí bunaithe ar theimpléid. Beidh baint ag fógraí le himeachtaí sonracha:
- Deimhniú ríomhphoist
- Clárú a chríochnú
- Ríomhphost athshocrú pasfhocal
- Críochnú aitheantais
- Infheistíocht rathúil
- Iasacht aisíoctha
Cóid Promo
Is féidir cód bónais a chur isteach ag am na hinfheistíochta chun aisairgead a fháil
Clár atreoraithe
Is féidir leis an úsáideoir cuireadh a thabhairt do chairde infheistíocht a dhéanamh agus sochair bhreise a fháil. Gintear nasc uathúil ar leith don úsáideoir chun é a sheoladh chuig atreoruithe féideartha
Cúloifig
Iasachtaí
Beidh liosta iomlán na n-iasachtaí infheistíochta cruthaithe ag an riarthóir ardán sa chóras ar fáil le roinnt sonraí tábhachtacha ar nós méid, stádas, etc.
Cruthaigh iasacht nua
Is féidir leat líon neamhtheoranta iasachtaí a chruthú. Ina theannta sin, is féidir leat aistriúchán go teangacha éagsúla a chur leis.
Stádas Iasachta
Roinnt stádas iasachta ar fáil (bailiú airgid, infheistithe go hiomlán, iasacht reatha, críochnaithe, cealaithe, rún)
Bainistíocht iasachta
Cruthaigh nó cuir in eagar iasacht
• Cuir aistriúcháin go teangacha eile leis
• Iasachtaí a ainmniú
• Tosaigh tiomsú airgid
• Cealaigh tiomsaitheoir airgid
• Tús na hinfheistíochta (tar éis maoiniú rathúil)
Infheisteoirí
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil faoi gach infheisteoir cláraithe (daoine aonair agus cuideachtaí)
Iasachtaithe
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil faoi gach iasachtóir cláraithe (cuideachtaí)
Ráthóirí
Is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoi gach ráthóir iasachtaithe (daoine aonair agus cuideachtaí)
Deais
Painéal a thaispeánann méadracht agus cairteacha inoiriúnaithe do gach ról úsáideora
Scagairí
Tá scagairí cumhachtacha ag gach cuid den chúloifig agus an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Sonraí stairiúla
Is féidir leat féachaint ar an loga sonraí stairiúla d’aon réad ardán: infheisteoirí, iasachtaí, iasachtaithe, ráthóirí, tairbhithe, ionadaithe, daoine aonair agus eintitis dhlíthiúla, etc.
Easpórtáil sonraí
Tá an cumas ag gach rannóg den chúloifig sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Úsáideoirí
Ligeann an chuid seo duit d'fhostaithe ardán a chur leis mar úsáideoirí nua. Is féidir leat úsáideoirí agus a róil a bhainistiú.
Róil
Ligeann an chuid seo duit róil úsáideora a chruthú agus a bhainistiú. Is féidir leat ról nua a chruthú le haon chead.
Ceadanna
Is féidir leis an riarthóir róil nua a chruthú d’úsáideoirí agus ceadanna a thabhairt dóibh
Oifig AML
Is féidir leis an oifigeach AML cliaint a scagadh ar cheart duit seiceáil i gcoinne do bheartais frith-sciúradh airgid.
Meabhrúcháin uathoibríocha don oifigeach AML
Is féidir le hoifigeach AML meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d'aon chliaint
Tairbhithe
Is féidir leat faisnéis a bhainistiú faoi thairbhithe aon chliaint (infheisteoirí, iasachtaithe, ráthóirí)
Ionadaithe
Is féidir leat faisnéis a bhainistiú faoi ionadaithe aon chliaint (infheisteoirí, iasachtaithe, ráthóirí)
Faisnéis staidrimh agus graif
Is féidir leis an riarthóir monatóireacht a dhéanamh ar shonraí éagsúla, tá cairteacha éagsúla ar fáil:
• Faisnéis infheistíochta laethúil nó míosúil
• Eolas úsáideora laethúil nó míosúil
• Eolas laethúil nó míosúil faoi iarratais ar iasacht
Meabhrúcháin uathoibríocha
Is féidir le fostaí tacaíochta meabhrúcháin uathoibríocha a chruthú d’aon chliaint (infheisteoirí, iasachtaithe, ráthóirí)
GPDR
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil agus a bhainistiú faoi aon duine aonair atá cláraithe ar an ardán (infheisteoirí, ráthóirí)
Cuideachtaí
Is féidir leat faisnéis a fheiceáil agus a bhainistiú faoi aon eintiteas dlíthiúil atá cláraithe ar an ardán (infheisteoirí, iasachtaithe, ráthóirí)
Comhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí
Féadfaidh an cliant iarraidh faisnéis a sholáthar dó faoi shonraí pearsanta atá ar eolas ag an ardán. Ligeann an chuid seo duit na sonraí custaiméara go léir a aimsiú go tapa. Is féidir leat sonraí pearsanta a scriosadh faoi aon duine. Ní bhrisfidh an próiseas seo sláine an bhunachair sonraí.
Idirbhearta infheisteoirí
Is féidir leat gach idirbheart infheisteora a fheiceáil, cistí a chur leis, airgead a shealbhú, infheistíocht a dhéanamh, cistí a tharraingt siar, ioncam úis, pionóis, ioncam atreoraithe, etc.
Idirbhearta iasachtaí
Is féidir leat a fheiceáil go léir idirbheart an iasachtaí, aisíocaíochtaí, stair chreidmheasa, sceidil íocaíochta, íocaíochtaí atá le teacht, íocaíochtaí déanacha, fíneálacha, etc.
Cuir idirbheart leis
Is féidir idirbheart infheistíochta a chur leis de láimh
Cuir íocaíocht leis
Íocaíochtaí aonair a dhéanamh ón gcóras riaracháin
Achoimre ar Idirbhearta Infheisteoirí
Is féidir leat achoimre a fháil d'aon infheisteoirí
Achoimre ar Idirbheart an Iasachtaí
Is féidir leat achoimre a fháil ar aon iasachtaí
Tuairisceáin chánach
Is féidir leat sonraí cuntasaíochta cánach siarchoinneálach d’infheisteoirí a íoslódáil
Tuarascáil Bhliantúil don Rialtóir
Is féidir leat an tuarascáil airgeadais don rialtóir a íoslódáil
Na doiciméid
Is féidir leat aon doiciméid a cruthaíodh ar an ardán cliant a fheiceáil
Teimpléid Doiciméad
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú do gach doiciméad ar an ardán
Fógraí SMS
Is féidir leat teachtaireachtaí SMS a chruthú de láimh agus faighteoirí a shannadh/a eisiamh. Is féidir leis an gcóras giniúint uathoibríoch sms a sholáthar (orduithe íocaíochta, doiciméid infheistíochta, etc.)
Fógraí Ríomhphoist
Seolfaidh an córas fógraí ríomhphoist go huathoibríoch bunaithe ar theimpléid agus truicear réamhshainithe. Ní mór teimpléid litreacha a chruthú agus a aontú roimh ré.
Cóid chur chun cinn a chruthú
Is féidir leat feachtais éagsúla a chruthú le cóid promo
Clár atreoraithe
Beidh tú in ann atreoruithe ar an ardán a bhainistiú

Próifíl

Faoi tusa
Scríobh d’ainm
Scríobh do sloinne
Scríobh do sheoladh ríomhphoist chun luachan a sheoladh chugat go huathoibríoch mar aon le ríomh praghais
Scríobh d’uimhir theileafóin nó whatsapp
Is féidir leat ainm do chuideachta a scríobh
Roghnaigh do thír ón liosta
Do thionscadal
Dáta tosaithe an tionscadail a bhfuiltear ag súil leis
Roghnaigh tír chun an t-ardán a thosú
Conas a mhaoineoidh tú an tionscadal?
Scríobh seoladh shuíomh Gréasáin do chuideachta
Inis dúinn beagán níos mó sonraí faoi do ghnó
Aontaím le Polasaí Príobháideachta FinMV