Áireamhán praghas

Ardán Bainistíochta Miondíola


Gearrthóg ar líne

Tá an chumraíocht "Miondíola Ar Líne" deartha chun sreafaí oibre a uathoibriú i slabhra miondíola nó d'asraon amháin. Tá cuntasaíocht chuntasaíochta agus chánach cumraithe ar an ardán de réir reachtaíocht reatha do thíre.

Is féidir na bogearraí seo a úsáid chun cuntas a thabhairt ar aon phróisis a bhaineann le díolacháin mhórdhíola nó mhiondíola. Tá rochtain agat ar an bhféidearthacht uathoibriú agus leabharchoimeád i bhfuinneog amháin. Is féidir an réiteach bogearraí a úsáid go neamhspleách nó i gcomhcheangal le cláir eile bunaithe ar ár n-ardán chun cinntí bainistíochta a dhéanamh. Malartú uathoibríoch sonraí le do chuid uirlisí díolacháin agus bogearraí eile. Braitheann éifeachtacht úsáid na mbogearraí sin go mór ar an socrú agus ar an gcur chuige lena n-úsáid.

Priomh
Cén airgeadra a bheidh mar phríomhcheann ar an ardán?
Cén teanga a bheidh mar phríomhtheanga ar an ardán?
Ilteangachas
An úsáidfidh an t-ardán teangacha iolracha?
Il-airgeadra
An úsáidfidh an t-ardán airgeadraí iolracha?
Tairseach Miondíola
Eolas tagartha
Treoracha áisiúla chun oibriú le hainmníocht agus praghsanna. Iontráil agus nuashonrú sonraí láraithe. Seirbhísí insuite chun faisnéis rialála agus tagartha a líonadh agus a chaighdeánú. Faisnéis a fháil ó bhun-aicmitheoirí stáit ina bhfuil faisnéis faoi sheoltaí poist, bainc, tíortha, etc.
Anailís ar éileamh tomhaltóirí agus leachtacht earraí
Na riachtanais le haghaidh earraí a chinneadh, foirmiú an raon is fearr is féidir. Bainistíocht praghsála ag cur san áireamh formáid, suíomh agus spriocghrúpa ceannaitheoirí gach siopa ar leith. Cuireadh moill ar chur i bhfeidhm praghsanna.
Bainistíocht clár dílseachta
Tacaíocht do níos mó ná 20 coinníollacha lascaine, i dtéarmaí airgeadaíochta agus i bhfoirm bronntanais. Cuntasaíocht agus rialú díolacháin agus úsáid deimhnithe bronntanais. Anailís ar spriocghrúpaí ceannaitheoirí, foirmiú feachtais mhargaíochta, rialú agus meastóireacht ar éifeachtacht na gclár bónais.
Bainistíocht stórais
Cuntasaíocht oibríochtúil earraí ag stórais stórála agus ag ranna an stórais, lena n-áirítear cuntasaíocht sraitheach de réir dáta éaga. Críochnú agus díchóimeáil earraí, pacáistiú táirgí meáchain le feidhm lipéid a phriontáil, scéimeanna a bhunú chun earraí a roghnú le haghaidh fardail roghnaíoch.
Bainistíocht Fardail agus Ceannaigh
Orduithe aonair agus orduithe láraithe a fhoirmiú do sholáthróirí. Dáileadh uathoibríoch earraí ag teacht isteach ag stórais agus ranna an stórais. Lipéid agus clibeanna praghais a phriontáil. Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht soláthraithe i dtéarmaí téarmaí, méideanna agus praghsanna seachadta. Tuairisceáin a chlárú agus na cúiseanna le díscríobh earraí a chlárú.
Ionad oibre airgeadóir
Comhéadan ionad oibre airgeadóir speisialaithe a thacaíonn le níos mó ná 40 ordú le haghaidh díolacháin mhiondíola a phróiseáil, agus sonraí na dtionscal éagsúla á gcur san áireamh. Ligeann sé duit glacadh le cineálacha éagsúla íocaíochta, lascainí a eisiúint, glacadh le tuairisceáin, taifead a choinneáil ar dhíolacháin phearsanta an díoltóra, roghnaigh táirgí ar bhealaí éagsúla, etc.
Bainistíocht pearsanra stórais
Liosta fostaithe stórais agus fostaithe a bhfuil rochtain acu ar an gcóras a choinneáil. Tacaíocht do chártaí clárúcháin pearsanra le cóid mhaighnéadacha nó barrachód. Pleanáil agus rialú am oibre, anailís ar éifeachtacht na bhfostaithe. Cuntas a thabhairt ar dhíolacháin phearsanta, bónais a ríomh le haghaidh díolacháin phearsanta, párolla le haghaidh bónais a fhoirmiú, tuarastail in airgead tirim a íoc ó chlár airgid na siopa.
Comhtháthú le córais mharcála
Admháil billí luchta ó chórais mharcála, ceannacháin a dheimhniú, táirgí a dhíscríobh ón iarmhéid i gcás damáiste, díolacháin a chlárú, taifid blotála a choinneáil, stádas na gcód marcála a rialú, iarmhéideanna a chlárú.
Trealamh tráchtála a nascadh
Tacaíocht le bheith ag obair le trealamh miondíola éagsúla: scipéid airgid ar líne, deasca airgid as líne, printéirí admhála, scanóirí barrachóid, scálaí leictreonacha, críochfoirt bailithe sonraí, taispeántais custaiméirí, críochfoirt éadála, etc.
Tuairisciú anailíseach
Go leor tuarascálacha anailíseacha agus staidrimh chun anailís a dhéanamh ar tháscairí feidhmíochta sprice na n-asraonta: ioncam agus brabús, líon na seiceálacha in aghaidh an t-athrú, meánsheiceáil, staitisticí tuairisceáin, éifeachtacht gníomhaíochtaí margaíochta, anailís ar iarmhéideanna fardail, éifeachtúlacht soláthraithe, etc.
Contrapháirtithe
Is féidir leat faisnéis iomlán a fheiceáil faoi chontrapháirtithe agus a stádas a athrú
Scagairí
Tá scagairí cumhachtacha ag gach cuid den chúloifig agus an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Easpórtáil sonraí
Tá an cumas ag gach rannóg den chúloifig sonraí a onnmhairiú i bhformáidí éagsúla
Úsáideoirí
Ligeann an chuid seo duit fostaithe a chur leis mar úsáideoirí nua. Is féidir leat úsáideoirí agus a róil a bhainistiú.
Róil
Ligeann an chuid seo duit róil úsáideora a chruthú agus a bhainistiú. Is féidir leat ról nua a chruthú le haon chead.
Ceadanna
Is féidir leis an riarthóir róil nua a chruthú d’úsáideoirí agus ceadanna a thabhairt dóibh
Na doiciméid
Is féidir leat aon doiciméid a cruthaíodh ar an ardán cliant a fheiceáil
Teimpléid Doiciméad
Beidh tú in ann teimpléid a bhainistiú do gach doiciméad ar an ardán
Roghanna breise
Deais
Taispeánann an painéal méadracht agus graif inoiriúnaithe do d'ardán
Modh fíordheimhnithe dhá fhachtóir
Taispeánann an leathanach i bpróifíl an úsáideora na modhanna fíordheimhnithe atá ceangailte leis an gcuntas
Is féidir soláthraithe seirbhíse íocaíochta a chomhtháthú chun próiseáil íocaíochta a uathoibriú.
Roghnaigh soláthraí seirbhíse KYC chun contrapháirtithe a fhíorú.

Próifíl

Faoi tusa
Scríobh d’ainm
Scríobh do sloinne
Scríobh do sheoladh ríomhphoist chun luachan a sheoladh chugat go huathoibríoch mar aon le ríomh praghais
Scríobh d’uimhir theileafóin nó whatsapp
Is féidir leat ainm do chuideachta a scríobh
Roghnaigh do thír ón liosta
Do thionscadal
Dáta tosaithe an tionscadail a bhfuiltear ag súil leis
Roghnaigh tír chun an t-ardán a thosú
Conas a mhaoineoidh tú an tionscadal?
Scríobh seoladh shuíomh Gréasáin do chuideachta
Inis dúinn beagán níos mó sonraí faoi do ghnó
Aontaím le Polasaí Príobháideachta FinMV