nl

Succesverhalen

Aanbevelingsbrief van de BRICS+ investeringsclub

BRICS+ Invest Club
  • Bedrijf: Alliance Capital LLC (Duitsland, Kazachstan)
  • Volgorde: Crowdinvesting-platform
  • Toestand: Zakelijke hypothesen testen
  • Beschrijving: Het online crowdfundingplatform heeft een financieel instrument gecreëerd voor de BRICS-landen en een ecosysteem van de volgende generatie, waardoor elke deelnemer aan het online platform instrumenten kan ontvangen om te investeren en kapitaal aan te trekken, op basis van hun capaciteiten en behoeften.
  • Website: https://brics-invest.club

Aanbevelingsbrief en bedankt

Hierbij willen wij onze dank en tevredenheid uiten over het IT-platform dat de Investeerdersclub BRICS+ heeft verworven van onze serviceprovider FinMV Group (registratienummer: 40203378371), en onze persoonlijke dank betuigen aan Mikhail Piskunov, die de belangrijkste specialist van het bedrijf was, de persoonlijke manager van ons project en de architectuurontwikkelaar.

Ons verzoek betrof de ontwikkeling van een crowdfunding platform. Onze vruchtbare samenwerking met Mikhail en zijn professionele team begon in juni 2022 en duurt tot nu toe zes maanden. Aanvankelijk wilden we de geweldige ervaring van het team met het bouwen en onderhouden van complexe platforms echt waarderen, waaronder ook het ontwerpen van data-intensieve projecten en het ontwikkelen van microservices. Persoonlijk hebben Mikhail Piskunov en SIA FinMV als geheel tijdens onze samenwerking blijk gegeven van hun hoogste kwalificaties. Ze boden ons efficiënte, innovatieve en innovatieve oplossingen die precies overeenkwamen met de vereisten van ons project en ook voldeden aan onze behoeften als klant.

De bovengenoemde aannemers op het gebied van IT-projectontwikkeling hebben altijd veel aandacht besteed aan eventuele nuances van ons project, dat wil zeggen dat ze onze technische specificaties zorgvuldig hebben uitgewerkt binnen hun werkgroepen; ze toonden hun openheid voor dialoog, inclusief hun bereidheid om met de nodige verbeteringen en nieuwe bruikbare opties te komen naarmate het project vordert. De tijdlijn en de taakomschrijving van het project werden ook prompt gewijzigd in overeenstemming met deze aanpassingen. We kunnen op elk moment deskundig advies en concepten van hen krijgen om de meest effectieve oplossingen te bieden.

Alle in het bestek vastgelegde activiteiten zijn met succes uitgevoerd en de diensten die moeten worden verleend, zijn op tijd geleverd.

Op basis van het bovenstaande raden wij, de investeringsclub BRICS+, FinMV Group en de heer Mikhail Piskunov persoonlijk van harte aan als betrouwbare en zeer gekwalificeerde partners voor samenwerking op het gebied van IT-diensten voor de ontwikkeling van complexe fintech-projecten (crowdfunding-software of alternatieve), evenals deskundige adviseurs die competent zijn op een breed scala van relevante kwesties, variërend van concepten van systeemarchitectuur tot kwesties met betrekking tot gegevensbescherming en systeembeveiliging.

Als u vragen heeft, neem dan contact met mij op voor meer informatie.

Hoogachtend,
Anton Sanin, CEO & Founder
Alliance Capital LLC

Origineel

Aanbevelingsbrief en dankbaarheid van de BRICS+ investeringsclub