nl

Privacybeleid

Privacybeleid

14.02.2022

SIA FinMV, handelend onder de naam "FinMV" ("wij" of "ons"), zet zich in voor het beschermen van uw privacy en het beschermen van alle persoonlijke gegevens die eraan worden verstrekt.

De termen "u", "uw" en "uw" verwijzen naar klanten of klantenvertegenwoordigers die onze website en diensten gebruiken.

De term "klantvertegenwoordiger" verwijst naar bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers zoals gevolmachtigden, klantmedewerkers zoals een IT-specialist, beveiligingsspecialist, enz., zoals gespecificeerd in de FinMV-overeenkomst. In dit beleid wordt uiteengezet hoe we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens FinMV van u verzamelt tijdens onze interacties met u of uw organisatie, en via onze website, producten of diensten, en hoe we deze gebruiken. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Bladeren op onze site: we verzamelen informatie over uw computer en uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzer, bezoekduur , paginaweergaven en websitenavigatie).

Cookies: we verzamelen cookies, dit zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (met uw toestemming) naar de harde schijf van uw computer verzendt, waardoor sites of serviceprovidersystemen om uw browser te herkennen en bepaalde informatie te verzamelen en te onthouden.

Contactformulier: We hebben contactformulieren op onze website waarmee u om verschillende redenen contact met ons kunt opnemen. Dit formulier vraagt om uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en er is een vrij tekstveld waarin u uw vragen en verzoeken kunt toevoegen.

Overeenkomst met FinMV: Wanneer uw organisatie een overeenkomst aangaat met FinMV om producten of diensten te leveren, zullen we aanvullende informatie verzamelen die nodig is om het contract na te komen en service-updates met betrekking tot het product/ dienst, geleverd door FinMV. Dit omvat het adres, het telefoonnummer van de contactpersoon.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Intern gebruik: Het e-mailadres dat u opgeeft via het contactformulier kan worden gebruikt om u informatie en updates te sturen met betrekking tot uw specifieke interesses in onze producten of diensten.

We gebruiken de informatie in de FinMV-overeenkomst voor dagelijkse interne zakelijke doeleinden om onze diensten te verlenen, toegang tot uw FinMV-systeem te behouden en klantenservice te bieden. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie over onze klanten en klantvertegenwoordigers tot die werknemers die deze nodig hebben als onderdeel van hun werk om onze diensten en klantenservice te verlenen.

We gebruiken informatie over uw computer en uw bezoeken aan en gebruik van onze website om te begrijpen hoe onze website werkt: hoeveel gebruikers de site bezoeken, waar gebruikers de site verlaten, hoe lang gebruikers op de site doorbrengen, doellanden, alles dit wordt verzameld om gebieden te identificeren waar de site kan worden verbeterd en aantrekkelijker kan worden gemaakt voor bezoekers.

Onthulling van informatie aan derden: FinMV deelt bepaalde persoonlijke informatie van klanten om onze dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. FinMV verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet. FinMV deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de hieronder beschreven omstandigheden of met uw toestemming.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners, serviceproviders, verkopers of andere geautoriseerde externe contractanten die namens ons services verlenen of marketing- of andere functies uitvoeren om de gevraagde service te verlenen. We zullen deze derden alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om de gevraagde service uit te voeren. We zullen van deze derden eisen dat ze de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens bewaren en uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, behalve voor het beperkte doel van het uitvoeren van de gevraagde service.

We maken uw persoonlijke gegevens bekend wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn of wanneer we frauduleuze of criminele activiteiten vermoeden. Verschillende wetten of overheidsvoorschriften kunnen ons verplichten om niet-openbare persoonlijke informatie over u bekend te maken in reactie op gerechtelijke bevelen of juridische onderzoeken. In deze gevallen zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om alleen de informatie vrij te geven die vereist is door de wet, dagvaarding, juridische procedure of gerechtelijk bevel.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dit anderszins is toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving, wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten die voortvloeien uit een overeenkomst, transactie of relatie met u af te dwingen.

We delen de vereiste informatie met uw agent of wettelijke vertegenwoordiger, zoals de houder van een volmacht die u afgeeft of een voogd die aan u is toegewezen.

Zoals bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat FinMV in de toekomst fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf. Als een dergelijke overname plaatsvindt, heeft het vervangende bedrijf toegang tot persoonlijke informatie die in het bezit is van FinMV. Dit omvat klant- en/of klantinformatie, maar het blijft gebonden aan dit privacybeleid totdat het wordt gewijzigd. U wordt op de hoogte gebracht door middel van een duidelijke kennisgeving op onze website of per e-mail van een dergelijke wijziging in eigendom of beheer van uw persoonlijke gegevens.

FinMV kan ook persoonlijke informatie vrijgeven aan financiële dienstverleners waarmee het gezamenlijke overeenkomsten heeft. Dit zijn formele overeenkomsten tussen niet-gelieerde derde partijen die samenkomen om producten of diensten aan u te verkopen. FinMV zal dergelijke derde partijen verplichten om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te handhaven.

Houdbaarheid

We bewaren uw persoonlijke gegevens om de toegang tot het FinMV-systeem te beheren en diensten te verlenen zolang we een relatie hebben met uw organisatie.

In sommige gevallen, wanneer we nog steeds een relatie hebben met uw organisatie, maar u niet langer een vertegenwoordiger van uw organisatie bent, kunt u ons instrueren om te stoppen met het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen dit te doen door contact met ons op te nemen via info@fin.place.

Beveiliging

Alle gegevens en informatie die aan ons worden verstrekt, worden gecodeerd met behulp van geavanceerde technologieën, en onze website heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van alle door ons ontvangen gegevens en informatie. We streven er voortdurend naar om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens en informatie te handhaven en onze beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel redelijke middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Kinderen

Het is ons beleid om de Services niet bewust te verstrekken aan personen onder de 18 jaar en om geen persoonlijke gegevens en informatie van hen te verzamelen. Onze website is niet ontworpen of bedoeld voor kinderen onder deze leeftijd. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u geen persoonlijke gegevens of informatie op onze website verstrekken. Als u de ouder of voogd bent van een persoon jonger dan 18 jaar die volgens u persoonlijke gegevens of informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@fin.place zodat we de gegevens van die persoon uit ons systeem kunnen verwijderen en verwijderen.

Onder voorbehoud van servicevoorwaarden

Dit privacybeleid is opgenomen in en vormt een integraal onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden. In het geval van een conflict tussen een bepaling van onze gebruiksvoorwaarden en de inhoud van dit privacybeleid, prevaleren de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en we zullen op de website bericht plaatsen over eventuele materiële wijzigingen in dit beleid. Als u het niet eens bent met een voorwaarde van dit privacybeleid, of enige wijziging daarin, stop dan met het gebruik van onze Services en stop met het verstrekken van aanvullende persoonlijke informatie aan ons of het kopen van Producten of Services. Als u onze Services blijft gebruiken nadat dit privacybeleid is gewijzigd, wordt dit beschouwd als uw voortdurende aanvaarding van de voorwaarden van dit gewijzigde privacybeleid.

Uw rechten

Recht op toegang: u hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u bewaren en met welk doel. U kunt bij ons een Toegangsverzoek van een Betrokkene indienen; deze verzoeken moeten schriftelijk worden gedaan, hetzij per brief of per e-mail, met een identificatiefoto om uw identiteit te verifiëren. Neem contact met ons op via info@fin.place om een aanvraagformulier voor toegang tot de betrokkene aan te vragen. Mailverzoeken moeten worden gestuurd naar: Functionaris voor gegevensbescherming, FinMV, Vesetas iela 10, office 95, Riga, LV-1013, Letland.

Recht op correctie: u hebt het recht om onjuiste persoonlijke informatie over u door ons te laten corrigeren. Op uw verzoek zullen we onvolledige informatie die we over u hebben, corrigeren of aanvullen. Neem contact met ons op via info@fin.place om een gegevenscorrectie aan te vragen.

Recht om te worden verwijderd (recht om te worden vergeten): U hebt het recht om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen als we de Services niet langer aan uw organisatie hoeven te leveren als vastgelegd in de Overeenkomst met FinMV, of als u geen vertegenwoordiger meer bent van de organisatie. Als u gegevensverwijdering wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via info@fin.place.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie:

FinMV
Data Protection Officer
Vesetas iela, 10, office 95,
Riga, LV-1013
Latvia
E-mail: info@finmv.com
Uw recht om te klagen

Als u een klacht heeft over ons gebruik van uw gegevens, kunt u via hun website http://www.dvi.gov.lv/en/ of schrijf ze op:

Data State Inspectorate of Republic of Latvia
Blaumana Street 11/13-11,
Riga, LV-1011
Latvia
E-mail: info@dvi.gov.lv