el

Υπολογιστής τιμής

Διαδικτυακή διαχείριση εταιρείας


Online σύντομη

Η διαμόρφωση "Διαχείριση εταιρείας στο Διαδίκτυο" έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τα στάδια εμπορίας, εξυπηρέτησης και παραγωγής των δραστηριοτήτων μικρών επιχειρήσεων. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει απαραίτητες λειτουργίες όπως η πώληση, η αγορά, η αποθήκευση αγαθών σε αποθήκες, η λογιστική για την κίνηση των κεφαλαίων, η διαχείριση και ο προγραμματισμός της εργασίας της εταιρείας. Το λογισμικό θα σας επιτρέψει να προγραμματίσετε τις δραστηριότητές σας λεπτομερώς: να ασχοληθείτε με παραγγελίες προμηθευτών, να εκδώσετε εργασίες σε υπαλλήλους, να παρακολουθήσετε πώς αλλάζουν οι καταστάσεις παραγγελιών και ούτω καθεξής στο cloud.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της πλατφόρμας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα διατήρησης χρηματοοικονομικής και άλλης τεκμηρίωσης αναφοράς για πολλές μικρές επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν οι εταιρείες έχουν την ίδια εξειδίκευση ή εργάζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων με τα εργαλεία πωλήσεών σας και άλλο λογισμικό. Προσωπικές λύσεις για τον κλάδο σας.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Πύλη διαχείρισης εταιρείας
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Εγγραφή πελατών και τις ανάγκες τους. Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών και συμβάσεων. Καταχώρηση παραγγελιών κάθε πελάτη. Πώληση από αποθήκη και πώληση κατόπιν παραγγελίας. Πώληση με πίστωση και προπληρωμή. Έλεγχος εκτέλεσης παραγγελιών.
Αυτοματισμός λιανικής
Εργαστείτε με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές. Πλήρης λιανική πώληση με εκτύπωση αποδείξεων. Τήρηση τιμοκαταλόγων και ανάλυση τιμών. Εργαστείτε με εκπτωτικές κάρτες. Λιανικές πωλήσεις σε εφαρμογή για κινητά.
Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου
Διαχείριση χονδρικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτοματοποίηση λιανικής
Κόστος προκαταρκτικής παραγγελίας
Μπορείτε να δείτε το κόστος της παραγγελίας, να αξιολογήσετε τη δυνατότητα παροχής έκπτωσης ή την ανάγκη για σήμανση.
Συναλλαγές προμήθειας
Διατήρηση βάσης δεδομένων με συμβάσεις προμήθειας. Σχηματισμός πράξεων αποδοχής και μεταφοράς αγαθών για προμήθεια και τιμολόγιο. Σχηματισμός της έκθεσης του αντιπροσώπου της επιτροπής.
Λογιστική παραγωγής
Θα μπορείτε να ελέγχετε όλα τα στάδια παραγωγής και εκπλήρωσης των παραγγελιών, να διεξάγετε λεπτομερή ανάλυση του έργου της επιχείρησης.
Αποθήκη
Η λειτουργική λογιστική των εργασιών της αποθήκης, η γρήγορη απογραφή, η βολική εργασία με κινητές εφαρμογές και εξοπλισμός λιανικής, η εκτύπωση εγγράφων αποθήκης, ετικετών και ετικετών τιμών σάς επιτρέπουν να οργανώσετε τη λογιστική τόσο σε αποθήκη χονδρικής όσο και σε μικρά περίπτερα και καταστήματα λιανικής.
Τιμολόγηση
Εκχωρήστε διαφορετικούς τύπους τιμών: αγορά, χονδρική, λιανική. Χρησιμοποιήστε κατώτατες τιμές, ψυχολογική στρογγυλοποίηση και φόρμουλες τιμολόγησης.
Τιμοκατάλογοι
Δημιουργήστε τιμοκαταλόγους ξεχωριστά για κάθε ομάδα αγοραστών: χονδρική, μικρή χονδρική, λιανική.
Εκπτώσεις και σημάνσεις
Σχεδιάστε εκπτώσεις και σημάνσεις, χρησιμοποιήστε εκπτωτικές κάρτες, δωροεπιταγές και μπόνους.
CRM
Το λογισμικό διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα CRM στο οποίο μπορείτε να εργαστείτε με έναν υποψήφιο πελάτη, να οδηγήσετε έναν πελάτη μέσω της διοχέτευσης πωλήσεων, να δείτε ολόκληρο το ιστορικό σχέσεων στην κάρτα πελάτη, να εργαστείτε από κοινού και μεμονωμένα σε εργασίες σε πίνακες kanban, να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα σε αναφορές πωλήσεων για κάθε κανάλι πωλήσεων, προϊόν, διαχειριστή.
Μισθός και προσωπικό
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εργασία, απόλυση, μετάθεση προσωπικού, να κρατάτε αρχεία με τις ώρες εργασίας. Υπάρχουν εργαλεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εργασίας κάθε εργαζομένου, και της αμοιβής κάθε εργαζομένου ανάλογα με τις επιδόσεις του.
Αντισυμβαλλόμενοι
Μπορείτε να δείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να αλλάξετε την κατάστασή τους
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Η σελίδα στο προφίλ χρήστη εμφανίζει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτού του αντισυμβαλλομένου
Τραπεζικές και ταμειακές εργασίες
Μετρητά και τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων απευθείας με τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Προσθήκη συναλλαγής
Μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα συναλλαγές και μαζική φόρτωση δεδομένων
Φορολογική λογιστική
Λογιστικό φόρου προστιθέμενης αξίας, φορολογικά λογιστικά μητρώα φόρου εισοδήματος.
Αυτόματη ολοκλήρωση
Αυτόματη εκτέλεση των πράξεων κλεισίματος του μήνα
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Περίληψη Συναλλαγών
Μπορείτε να λάβετε μια περίληψη των συναλλαγών για οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Εκθέσεις κανονισμού
Προετοιμασία ρυθμιζόμενης αναφοράς
Τα έγγραφα
Μπορείτε να δείτε τυχόν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα πελάτη
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις με μη αυτόματο τρόπο και να εκχωρήσετε/εξαιρέσετε παραλήπτες. Το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων.
Πρότυπα ειδοποιήσεων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλες τις ειδοποιήσεις στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω email με βάση τα πρότυπα και τους προκαθορισμένους κανόνες ενεργοποίησης. Τα πρότυπα επιστολών πρέπει να δημιουργηθούν και να συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
Πρότυπα email
Θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα όλων των email στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Γραφείο AML
Ο υπεύθυνος AML μπορεί να φιλτράρει τους αντισυμβαλλομένους που πρέπει να ελέγξετε για συμμόρφωση με την πολιτική σας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ιστορικά δεδομένα
Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής ιστορικών δεδομένων για οποιοδήποτε αντικείμενο πλατφόρμας: αντισυμβαλλόμενοι, προσωπικά δεδομένα, εταιρικά δεδομένα κ.λπ.
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Αυτόματες υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματες υπενθυμίσεις για οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Κλειδιά API
Στη σελίδα, μπορείτε να δείτε τα κλειδιά API του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτημάτων στο τραπεζικό API χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε κλειδί API, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό επαλήθευσης.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV