Υπολογιστής τιμής

Πλατφόρμα διαχείρισης λιανικής


Online σύντομη

Η διαμόρφωση "Online Retail" έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τις ροές εργασιών σε μια αλυσίδα λιανικής ή για ένα μόνο κατάστημα. Η λογιστική και φορολογική λογιστική διαμορφώνεται στην πλατφόρμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας.

Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ληφθούν υπόψη τυχόν διαδικασίες που σχετίζονται με χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις. Έχετε πρόσβαση στη δυνατότητα αυτοματισμού και τήρησης βιβλίων σε ένα παράθυρο. Η λύση λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα που βασίζονται στην πλατφόρμα μας για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων με τα εργαλεία πωλήσεών σας και άλλο λογισμικό. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης τέτοιου λογισμικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρύθμιση και την προσέγγιση χρήσης.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Πύλη λιανικής
Πηγή πληροφοριών
Βολικοί οδηγοί για εργασία με ονοματολογία και τιμές. Κεντρική εισαγωγή και ενημέρωση δεδομένων. Ενσωματωμένες υπηρεσίες συμπλήρωσης και τυποποίησης ρυθμιστικών πληροφοριών και πληροφοριών αναφοράς. Λήψη πληροφοριών από κρατικούς βασικούς ταξινομητές που περιέχουν πληροφορίες για ταχυδρομικές διευθύνσεις, τράπεζες, χώρες κ.λπ.
Ανάλυση καταναλωτικής ζήτησης και ρευστότητας αγαθών
Προσδιορισμός των αναγκών για αγαθά, ο σχηματισμός του βέλτιστου εύρους. Διαχείριση τιμολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή, την τοποθεσία και την ομάδα-στόχο των αγοραστών κάθε συγκεκριμένου καταστήματος. Καθυστερημένη εφαρμογή των τιμών.
Διαχείριση προγράμματος πίστης
Υποστήριξη για περισσότερες από 20 συνθήκες έκπτωσης, τόσο σε χρηματικούς όρους όσο και σε μορφή δώρων. Λογιστική και έλεγχος πωλήσεων και χρήσης δωροεπιταγών. Ανάλυση στοχευόμενων ομάδων αγοραστών, διαμόρφωση καμπανιών μάρκετινγκ, έλεγχος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων bonus.
Διαχείριση αποθήκης
Λειτουργική λογιστική των εμπορευμάτων από αποθήκες αποθήκευσης και τμήματα του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σειριακής λογιστικής κατά ημερομηνία λήξης. Συμπλήρωση και αποσυναρμολόγηση εμπορευμάτων, συσκευασία προϊόντων βάρους με λειτουργία εκτύπωσης ετικετών, δημιουργία σχημάτων επιλογής εμπορευμάτων για επιλεκτικά αποθέματα.
Διαχείριση αποθεμάτων και αγορών
Σχηματισμός ατομικών και κεντρικών παραγγελιών σε προμηθευτές. Αυτόματη διανομή των εισερχόμενων εμπορευμάτων ανά αποθήκες και τμήματα του καταστήματος. Εκτύπωση ετικετών και ετικετών τιμών. Παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών σε όρους, όγκους και τιμές παράδοσης. Καταχώρηση επιστροφών και καταγραφή των λόγων διαγραφής εμπορευμάτων.
Χώρος εργασίας ταμείου
Μια εξειδικευμένη διεπαφή χώρου εργασίας ταμείου που υποστηρίζει περισσότερες από 40 εντολές για την επεξεργασία λιανικών πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών βιομηχανιών. Σας επιτρέπει να αποδέχεστε διάφορους τύπους πληρωμής, να εκδίδετε εκπτώσεις, να αποδέχεστε επιστροφές, να διατηρείτε αρχείο των προσωπικών πωλήσεων του πωλητή, να επιλέγετε προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους κ.λπ.
Διαχείριση προσωπικού καταστήματος
Τήρηση λίστας υπαλλήλων καταστήματος και υπαλλήλων με πρόσβαση στο σύστημα. Υποστήριξη για κάρτες εγγραφής προσωπικού με μαγνητικούς ή γραμμικούς κωδικούς. Σχεδιασμός και έλεγχος του χρόνου εργασίας, ανάλυση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. Λογιστική προσωπικών πωλήσεων, υπολογισμός μπόνους προσωπικών πωλήσεων, σχηματισμός μισθοδοσίας για επιδόματα, πληρωμή μισθών με μετρητά από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος.
Ενοποίηση με συστήματα σήμανσης
Παραλαβή φορτωτικών από συστήματα σήμανσης, επιβεβαίωση αγορών, διαγραφή προϊόντων από το υπόλοιπο σε περίπτωση ζημιάς, εγγραφή πωλήσεων, τήρηση αρχείων blot, έλεγχος κατάστασης κωδικών σήμανσης, εγγραφή υπολοίπων.
Σύνδεση εμπορικού εξοπλισμού
Υποστήριξη για εργασία με διάφορους εξοπλισμούς λιανικής: ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, ταμειακά γραφεία εκτός σύνδεσης, εκτυπωτές αποδείξεων, σαρωτές γραμμωτού κώδικα, ηλεκτρονικές ζυγαριές, τερματικά συλλογής δεδομένων, οθόνες πελατών, τερματικά απόκτησης κ.λπ.
Αναλυτική αναφορά
Πολλές αναλυτικές και στατιστικές αναφορές για την ανάλυση των δεικτών απόδοσης-στόχων των σημείων πώλησης: έσοδα και κέρδη, αριθμός ελέγχων ανά βάρδια, μέσος έλεγχος, στατιστικές επιστροφών, αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, ανάλυση υπολοίπων αποθεμάτων, αποτελεσματικότητα προμηθευτών κ.λπ.
Αντισυμβαλλόμενοι
Μπορείτε να δείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να αλλάξετε την κατάστασή τους
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Τα έγγραφα
Μπορείτε να δείτε τυχόν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα πελάτη
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Write the address of your company's website.
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV