el

Υπολογιστής τιμής

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης εμπορίου


Online σύντομη

Η διαμόρφωση "Διαχείριση Διαδικτύου Εμπορίου" έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο του αποθέματος και των πωλήσεων. Μπορείτε να κάνετε όλα τα παραπάνω στο cloud και κυριολεκτικά σε κάθε στάδιο της εργασίας με πελάτες, από τη δημιουργία επαφής μέχρι την αποστολή. Το λογισμικό σάς επιτρέπει να επιλύετε επιχειρηματικά προβλήματα και είναι ιδανικό για τη διαχείριση πωλήσεων. Θα μπορείτε να ορίσετε κανόνες για τη διαχείριση των πωλήσεων, οι οποίοι μπορεί να είναι ατομικοί για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή τυπικοί για ένα ολόκληρο τμήμα. Μπορούν να γίνουν εμπορικές προσφορές με βάση την πλατφόρμα cloud μας. Θα μπορείτε να βλέπετε εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου τις ανάγκες των πελατών σας για αγορές ή υπηρεσίες.

Αυτό το λογισμικό είναι κατάλληλο για να αντικατοπτρίζει ολόκληρο το φάσμα φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων. Οι δραστηριότητες εμπορευμάτων μπορεί να είναι χονδρικής, προμήθειας και λιανικής. Το λογισμικό είναι τέλειο για την οργάνωση παραδόσεων προϊόντων. Οι επιστροφές αγαθών μπορούν επίσης να διεκπεραιωθούν μέσω αυτού του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα κάνει τη λογιστική των συμβάσεων αντιπροσωπείας.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Εμπορική Πύλη
Εκπτώσεις
Λογιστική για συναλλαγές πωλήσεων σε πελάτες χονδρικής και λιανικής, την υλοποίηση υπηρεσιών, τη διαμόρφωση των απαραίτητων παραστατικών. Καταχώρηση παραγγελιών πελατών, κράτηση εμπορευμάτων στην αποθήκη για συγκεκριμένη παραγγελία και παρακολούθηση της εκτέλεσης της παραγγελίας. Σχηματισμός τιμολογίων πληρωμής και εμπορικών προσφορών. Λογιστική για τις πωλήσεις σε βάση προμήθειας. Διόρθωση υλοποιήσεων, λογιστικοποίηση αποκλίσεων με τα στοιχεία του αγοραστή. Λογιστική για το έργο των αντιπροσώπων πωλήσεων. Χρήση δωροεπιταγών για λιανικές πωλήσεις και άλλες συναλλαγές.
Προμήθεια
Λογιστική για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων έντυπων εντύπων. Πραγματοποίηση παραγγελιών στον προμηθευτή, παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτής της παραγγελίας. Αυτόματη φόρτωση εισερχόμενων εγγράφων από αρχεία Excel. Αποθήκευση των τιμών του προμηθευτή με δυνατότητα σύγκρισης με τις τιμές άλλων προμηθευτών σε ένα συγκεκριμένο είδος αποθέματος. Αγορά με προμήθεια. Η επεξεργασία επιστρέφει στον προμηθευτή.
Αποθήκη
Διακίνηση εμπορευμάτων, αποστολή και διαγραφή με αυτόματη δημιουργία εγγράφων και αναφορά που συνοδεύει τη διαδικασία. Παραλαβή και αποστολή σύμφωνα με λίστες συσκευασίας. Διαχείριση παράδοσης αγαθών. Λογιστική για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση αγαθών. Εκτύπωση ετικετών τιμών και ετικετών. Απογραφή εμπορευμάτων με τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων μορφών παραστατικών.
Υπουργείο οικονομικών
Λογιστική για αιτήματα πληρωμής. Διαμόρφωση ημερολογίου πληρωμών. Εισαγωγή ορίων δαπανών. Υποστήριξη για την απόκτηση λειτουργιών. Λογιστική για συμβάσεις δανείων και καταθέσεων. Προετοιμασία εκ των προτέρων. Προετοιμασία μετρητών και τραπεζικών εγγράφων. Ανταλλαγή με τον πελάτη-τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας άμεσης ανταλλαγής). Διαγραφή ή συμψηφισμός χρέους.
CRM και μάρκετινγκ
Αποθήκευση τιμών προϊόντων σε διάφορους τύπους τιμών. Χειροκίνητες και αυτόματες εκπτώσεις πωλήσεων. Τμηματοποίηση πελατών και ονοματολογία. Η χρήση καρτών επιβράβευσης (εκπτώσεις), δραστηριότητες μάρκετινγκ, αμφισβήτηση. Ταξινόμηση προϊόντων ανά κατηγορίες προϊόντων, συντελεστές εποχικότητας, διαχείριση συλλογών προϊόντων και μορφών καταστημάτων λιανικής, ταξινόμηση προϊόντων κατά αξιολογήσεις πωλήσεων.
Σχεδίαση
Έγγραφα και αναφορές σχετικά με τον προγραμματισμό πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών προϊόντων, προγραμματισμού προμηθειών και συναρμολόγησης προϊόντων.
Αντισυμβαλλόμενοι
Μπορείτε να δείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να αλλάξετε την κατάστασή τους
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Τα έγγραφα
Μπορείτε να δείτε τυχόν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα πελάτη
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις με μη αυτόματο τρόπο και να εκχωρήσετε/εξαιρέσετε παραλήπτες. Το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων.
Πρότυπα ειδοποιήσεων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλες τις ειδοποιήσεις στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω email με βάση τα πρότυπα και τους προκαθορισμένους κανόνες ενεργοποίησης. Τα πρότυπα επιστολών πρέπει να δημιουργηθούν και να συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
Πρότυπα email
Θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα όλων των email στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Γραφείο AML
Ο υπεύθυνος AML μπορεί να φιλτράρει τους αντισυμβαλλομένους που πρέπει να ελέγξετε για συμμόρφωση με την πολιτική σας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ιστορικά δεδομένα
Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής ιστορικών δεδομένων για οποιοδήποτε αντικείμενο πλατφόρμας: αντισυμβαλλόμενοι, προσωπικά δεδομένα, εταιρικά δεδομένα κ.λπ.
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Αυτόματες υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματες υπενθυμίσεις για οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Κλειδιά API
Στη σελίδα, μπορείτε να δείτε τα κλειδιά API του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτημάτων στο τραπεζικό API χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε κλειδί API, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό επαλήθευσης.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV