hu

ESMA zárójelentés

 • Itthon Termék Cikkek Átmeneti időszak az uniós közösségi finanszírozási platformok számára
Ez a cikk nem jogi tanács.

Átmeneti időszak a közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtására az EU-ban

19.05.2022

Zárójelentés

Az ESMA technikai tanácsa a Bizottságnak az átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségéről az (EU) 2020/1503 rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban

ESMA
2022. május 19
ESMA35-42-1445

 1. Tartalomjegyzék
 2. Főbb pontok
 3. A rendelet alkalmazása azokra a közösségi finanszírozási szolgáltatókra, amelyek kizárólag nemzeti alapon nyújtanak közösségi finanszírozási szolgáltatásokat
 4. A rendelet hatása a nemzeti közösségi finanszírozási piacok fejlődésére
 5. Az átmeneti időszak meghosszabbításának jelentősége

2. Főbb pontok

A közzététel okai

Az (EU) 2020/1503 rendelet („ECSPR”) 48. cikkének (1) bekezdése „átmeneti időszakot ír elő a nemzeti joggal összhangban nyújtott közösségi finanszírozási szolgáltatásokra”. Különösen lehetővé teszi a közösségi finanszírozási szolgáltatók számára, hogy a vonatkozó nemzeti jognak megfelelően továbbra is nyújtsanak olyan közösségi finanszírozási szolgáltatásokat, amelyek az ECSPR hatálya alá tartoznak 2022. november 10-ig, vagy amíg az ECSPR 12. cikkével összhangban engedélyt nem kapnak. . , amelyik előbb bekövetkezik.

Az ECSPR 48. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: a Bizottság) az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (a továbbiakban: ESMA) folytatott konzultációt követően értékelnie kell bizonyos szempontokat, amelyek relevánsak annak eldöntése szempontjából, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítását meghosszabbítják-e. (egy) Célszerű az ECSPR használata.

2022. március 29-én az ESMA hivatalos kérést (felhatalmazást) kapott a Bizottságtól, hogy 2022. május 27-ig nyújtson technikai tanácsot az ECSPR 48. cikkének (3) bekezdésében említett szempontokkal kapcsolatban, nevezetesen:

 • rendelet alkalmazásáról a közösségi finanszírozási szolgáltatásokat kizárólag nemzeti alapon nyújtó közösségi finanszírozási szolgáltatókra;
 • a rendeletnek a nemzeti közösségi finanszírozási piacok fejlődésére és a finanszírozáshoz való hozzáférésre gyakorolt hatásáról; és
 • az átmeneti időszak meghosszabbításának célszerűségéről.

Tekintettel a tanácsadás időkorlátaira, az ESMA csak célzott, nem nyilvános konzultációkat folytatott a nemzeti hatóságokkal, a legfontosabb érdekelt felekkel és a kulcsfontosságú európai fogyasztói szervezetekkel.

Az ESMA a következő 22 tagállam nemzeti versenyhatóságaitól kapott adatokat: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Tartalom

A zárójelentés az ESMA technikai tanácsait tartalmazza. A 3. pont a rendeletnek a kizárólag nemzeti alapon közösségi finanszírozási szolgáltatást nyújtó közösségi finanszírozási szolgáltatókra való alkalmazásával, a 4. pont a rendeletnek a nemzeti közösségi finanszírozási piacok alakulására és a finanszírozáshoz való hozzáférésre gyakorolt hatásával, az 5. pont pedig a közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtó közösségi finanszírozási szolgáltatókkal foglalkozik. az átmeneti időszak meghosszabbításáról.

Következő lépések

Zárójelentést 2022. május 27-én nyújtották be az Európai Bizottsághoz.

Definíciók és rövidítések

 • ECSPR – (EU) 2020:1503 rendelet (2020. október 7.) a vállalkozások számára közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtó európai szolgáltatókról
 • KIIS – Az ECSPR 23. cikkében említett Kulcsfontosságú Befektetési Információs Közlemény
 • NCA – Nemzeti illetékes hatóság
 • Kérdések és válaszok – Kérdés és válasz

 

3. A rendelet alkalmazása azokra a közösségi finanszírozási szolgáltatókra, amelyek kizárólag nemzeti alapon nyújtanak közösségi finanszírozási szolgáltatásokat

 

3.1. Megbízás

Kivonat a Bizottság tanácsadási kérelméből

Az ESMA felkérést kap arra, hogy nyújtson technikai tanácsot, hogy segítse a Bizottságot annak mérlegelésében, hogy a rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nemzeti jog szerint már engedélyezett közösségi finanszírozási szolgáltatók átmeneti időszakát meg kell-e hosszabbítani, pontosabban a következő szempontokkal kapcsolatban:

 • rendelet alkalmazásáról a közösségi finanszírozási szolgáltatásokat kizárólag nemzeti alapon nyújtó közösségi finanszírozási szolgáltatókra;

 

3.2. Elemzés

3.2.1. Az ECSPR várható hatása az átmeneti időszak előnyeit élvező közösségi finanszírozási szolgáltatókra

 1. Az ECSPR 48. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „A közösségi finanszírozási szolgáltatók az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban továbbra is nyújthatnak e rendelet hatálya alá tartozó közösségi finanszírozási szolgáltatásokat 2022. november 10-ig, vagy amíg engedélyt nem kapnak, hivatkozott a 12. cikkben, attól függően, hogy melyik következik be előbb.”
 2. Bizottság 2021. november 10-én közzétett kérdésében és válaszában kifejtette, hogy „(...) az átmeneti időszakot az ECSPR keretében közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtó összes szervezetre alkalmazandónak kell tekinteni, a „nemzeti jog” értelmében amely „nemzeti jog” lehet egy meghatározott közösségi finanszírozási rendszer vagy más alkalmazandó jog, vagy egyszerűen magánjog, amely az adott tagállamban a közösségi finanszírozási műveletekre alkalmazandó.”
  Q&A 2.1
 3. Következésképpen a legtöbb közösségi finanszírozási szolgáltató, amely az ECSPR hatálybalépése előtt (azaz 2021. november 10-én) működött, a nemzeti jog szerint működik az ECSPR 48. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban.
 4. Az NCA-tól kapott visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályokról az ECSPR-keretre való áttérés várhatóan megterhelő lesz a közösségi finanszírozási szolgáltatók számára Unió-szerte.
 5. 22 nemzeti versenyhatóság közül, amelyek visszajelzést adtak az ESMA-nak, 13 jelezte, hogy tagállamukban a nemzeti jog szerint nincs különleges elbánás. Az ezekben a tagállamokban letelepedett közösségi finanszírozási szolgáltatók számára az ECSPR kiterjedt követelményeinek teljesítése nagy kihívást jelent majd.
  Azok. a közösségi finanszírozásra vonatkozó jogszabályok, az ECSPR hatálya alá tartozó kulcsfontosságú szervezeti és befektetővédelmi szempontok egy része vagy mindegyike
 6. Fennmaradó 9 tagállam nemzeti versenyhatóságai – amelyek korábban kifejezetten közösségi finanszírozási rendszerrel rendelkeztek – valamennyien úgy számoltak, hogy az ECSPR-hez való alkalmazkodás mindazonáltal megterhelőnek bizonyulna a közösségi finanszírozás szolgáltatói számára.
  2 nemzeti versenyhatóság jelezte, hogy a szükséges kiigazítások mérsékelten megterhelőek lennének (néhány jelentős kiigazításra lenne szükség), 4 nemzeti versenyhatóság jelezte, hogy a kiigazítás megterhelő lenne (néhány jelentős kiigazításra lenne szükség), 3 pedig
 7. Az ECSPR által létrehozott rendszer egyes aspektusait kifejezetten nehézkesnek kellett megvalósítani egy meglévő szervezetben, mint például a KIIS-követelmények, a befektetők tájékoztatása a hitelalapú közösségi finanszírozási ajánlatokról, összeférhetetlenségek, letéti és fizetési szolgáltatások vagy belépési lehetőség. tudáspróba.

 

3.2.2. Az átmeneti időszak előnyeit élvező közösségi finanszírozási szolgáltatók ECSPR-kérelmének jelenlegi állapota

 1. Az NCA-tól gyűjtött adatok alapján úgy tűnik, hogy 2022. március 22-ig egyetlen közösségi finanszírozási szolgáltató sem kapott engedélyt az ECSPR alapján.
  Az ESMA tudatában van annak, hogy 2022. március 22. óta legalább egy, az EC SPR szerinti engedélyt kiadtak az Unióban.
 2. Az is úgy tűnik, hogy ezen időpontig mindössze 15 közösségi finanszírozási platform kért engedélyt az ECSPR alapján, a becslések szerint jelenleg az átmeneti időszakot élvező 271 uniós platform közül (azaz az Unióban a közösségi finanszírozási szolgáltatók 94,5%-a nem nyújtott be kérelmet az ECSPR szerinti engedélyhez az adott időpontban). Azt is meg kell jegyezni, hogy egyes tagállamokban az engedélyezési eljárásért felelős illetékes hatóság kijelölése néhány tagállamban még mindig mérlegelés alatt áll, vagy erre a közelmúltban került sor.
 3. Beérkezett engedélyezési kérelmek alacsony száma még szembetűnőbb néhány olyan tagállamban, ahol jelentős számú közösségi finanszírozási szolgáltató működik.
  Például Franciaország (becsült népességszám: 109 közösségi finanszírozási szolgáltató, 3 engedélyezési kérelem benyújtva 2022. március 22-én) vagy Olaszország (54 közösségi finanszírozási szolgáltató becsült lakossága, és 2022. március 22-ig egyetlen engedélyezési kérelmet sem nyújtottak be).

Azonosított okai annak, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatók késlekedtek az ECSPR-nek megfelelő engedélykérésben

 1. Bár az egyes közösségi finanszírozási szolgáltatók helyzete eltérő lehet, az érdekelt felektől kapott visszajelzések alapján lehetségesnek tűnik a következő okok meghatározása annak érdekében, hogy az uniós közösségi finanszírozási szolgáltatók késlekedjenek az ECSPR-engedély kérelmezésében:
  • Mindenekelőtt úgy tűnik, hogy a gyakran viszonylag enyhébb nemzeti keretrendszerről az ECSPR által létrehozott teljes rendszerre való áttérés jelentős terhet jelent a közösségi finanszírozási szolgáltatók számára, és megköveteli, hogy az ECSPR-nek megfelelően jelentős mértékben átszervezzék szervezeteiket, eljárásaikat és működésüket. Következésképpen az Unióban a közösségi finanszírozást nyújtó szolgáltatók nagy része még nem vagy kész arra, hogy megfeleljen az ECSPR-nek. Ez az ok lett a késés magyarázatának kulcsa.
  • Másodszor, az EU SPR megfeleléssel összefüggő megnövekedett működési költségek várhatóan csökkentik a beszállítói árréseket és a jövedelmezőséget. A beérkezett visszajelzések alapján az ECSPR megnehezíti a közösségi finanszírozási platformok számára a befektetők (főleg a lakossági befektetők) és a legvonzóbb projektek vonzását (különösen az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott 5 000 000 eurós küszöb miatt. az ECSPR). Emiatt egyes szolgáltatók (beleértve a nagyokat is) üzleti modelljük újragondolására kényszerítettek.
  • Harmadszor, úgy tűnik, hogy számos közösségi finanszírozási szolgáltató továbbra is a Tier 2 intézkedésre vár annak érdekében, hogy belső eljárásait ésszerű részletezettségre igazítsa, mielőtt engedélyért folyamodna az illetékes nemzeti hatóságtól, és úgy vélik továbbá, hogy bizonyos, a rendelet értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések Az ECSPR további magyarázatot érdemel. Elismerve, hogy számos 2. szintű intézkedés elérhető a tervezet formájában, úgy tűnik, hogy az irányítás és a működési megállapodások szerkezetátalakításával kapcsolatos költségek miatt számos közösségi finanszírozási szolgáltató késleltette az általánosan stabil jogi keretre támaszkodó szervezeti változtatások végrehajtását. .
  • Végül úgy tűnik, hogy az elmúlt 18 hónapban a COVID19 világjárvány és a járvány utáni helyzet miatti pénzügyi bizonytalanság is közrejátszott abban, hogy az ECSPR szerinti engedélykérelmet benyújtották. Lehetséges következményei annak, ha a közösségi finanszírozást nyújtó szolgáltatók késleltetik az ECSPR szerinti engedélyezési kérelmet
 2. Az ESMA úgy véli, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatók túlnyomó többségének késedelme az ECSPR-engedély nemzeti versenyhatóságainál történő kérelmezésében potenciálisan negatív hatással lehet az európai közösségi finanszírozási piacra.
 3. Először is, valószínűleg sok közösségi finanszírozási szolgáltató, amely még nem jelentkezett, megteszi ezt az átmeneti időszak vége felé (azaz 2022 második negyedévének vége/3. negyedévének eleje). Ha ez a forgatókönyv megvalósul, az NCA-k nagyszámú engedélykérelmet fognak benyújtani. Egyes tagállamokban ez több tucat kérelmet jelenthet egyszerre. A kérelmek hirtelen özöne megnehezíti az NCA-k, és különösen az erős közösségi finanszírozási piaccal rendelkező tagállamok nemzeti versenyhatóságai számára, hogy az átmeneti időszak vége előtt megadják az összes kért jóváhagyást. (azaz 2022. november 10.). Az ügyben véleményt nyilvánító 21 nemzeti versenyhatóság közül 16 jelezte, hogy ilyen forgatókönyv szerint nehéz, nagyon nehéz vagy akár lehetetlen lenne az ECSPR-engedély megadása tagállamukban 2022. november 10-ig az összes többi közösségi finanszírozási szolgáltatónak. Meg kell jegyezni, hogy az aktívabb közösségi finanszírozási piaccal rendelkező tagállamok valamennyi nemzeti versenyhatósága aggodalmának adott hangot, mivel 2022. november 10-e előtt nehéz vagy lehetetlen engedélyt adni.
  azok. az összes fennmaradó engedélyezési kérelem valóban megérkezik az NCA-hoz a 2. negyedév vége és a 3. negyedév eleje között.
  A 21 nemzeti versenyhatóság közül 5 úgy vélte, hogy 2022. november 10-ig könnyű folyamat lesz az összes közösségi finanszírozási szolgáltató számára engedélyt adni, 4 nehéznek, 6 nagyon nehéznek, 6 pedig lehetetlennek tartotta.
 4. Fentiek következtében, feltételezve, hogy az átmeneti időszakot nem hosszabbítják meg, valószínűnek tűnik, hogy (potenciálisan jelentős) közösségi finanszírozási szolgáltatóknak 2022. november 10-e után be kell fejezniük a közösségi finanszírozási szolgáltatásokat (beleértve az új közösségi finanszírozási ajánlatok bevezetését is).
 5. Ennek különösen 2 következménye lesz:
  • Először is, azoknak a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak, amelyek nem adják át időben az engedélyt, le kell állítaniuk az ügyfelek (befektetők és projekttulajdonosok) díjszabását, miközben továbbra is viselik fix működési költségeiket. Ez a helyzet e szolgáltatók egy részét – esetenként nagymértékben – pénzügyi kockázatnak teheti ki.
  • Másodszor, azonnal fel kell függeszteni a 2022. november 10-e előtt nem engedélyezett közösségi finanszírozási szolgáltatók platformjain kínált, folyamatban lévő közösségi finanszírozási projekteket. Ez negatívan befolyásolhatja az ilyen ajánlatokba történő befektetések teljesítményét, ami negatív következményekkel járhat azokra a befektetőkre nézve, akik ilyen ajánlatokba fektették be pénzüket.

3.3. Műszaki tanácsadás

Az ESMA felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, hogy a CSAPR betartatása megköveteli a meglévő közösségi finanszírozási szolgáltatóktól, hogy jelentős változtatásokat hajtsanak végre jelenlegi irányítási és működési rendszerükön. Az ESMA arra is felkéri a Bizottságot, hogy alaposan mérlegelje az európai közösségi finanszírozási piacra gyakorolt következményeket, ha nem hosszabbítja meg az ECSPR 48. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakot.

Bizottság külön felkérést kap arra, hogy vegye figyelembe, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatóktól és az NCA-tól kapott információk alapján nagyon valószínűnek tűnik, hogy számos közösségi finanszírozási szolgáltató nem kap engedélyt az ECSPR értelmében 2022. november 10-ig, és ezért ezeknek a szolgáltatóknak üzleti tevékenységüket felfüggesztik.munka folytatása közben. viselik fix működési költségeiket. A meglévő közösségi finanszírozási szolgáltatások megszűnése a befektetőket is érintheti, így a tapasztalatlan befektetőket is, akik az átmeneti időszak előnyeit élvező közösségi finanszírozási szolgáltatók platformjain kínált közösségi finanszírozási projektekbe fektettek be.

 

4. A rendelet hatása a nemzeti közösségi finanszírozási piacok fejlődésére

4.1. Megbízás

Kivonat a Bizottság tanácsadási kérelméből

Az ESMA felkérést kap arra, hogy nyújtson technikai tanácsot, hogy segítse a Bizottságot annak mérlegelésében, hogy a rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nemzeti jog szerint már engedélyezett közösségi finanszírozási szolgáltatók átmeneti időszakát meg kell-e hosszabbítani, pontosabban a következő szempontokkal kapcsolatban:

 • rendeletnek a nemzeti közösségi finanszírozási piacok alakulására gyakorolt hatásáról

4.2. Elemzés

 1. A 3. szakaszban foglaltak szerint 2022. március 22-ig az EC SPR értelmében nem adtak ki engedélyt. Így az ESMA nincs abban a helyzetben, hogy tanácsot adjon az ECSPR következményeiről.
 2. Az egyes közösségi finanszírozási szolgáltatóktól kapott visszajelzések azonban azt mutatták, hogy az ECSPR közelgő alkalmazásához kapcsolódó szükséges kiigazítások és bizonytalanságok negatívan befolyásolták a közösségi finanszírozási piacot, különösen azáltal, hogy számos szereplőt óvatos megközelítésre vagy üzleti modelljük újragondolására késztet.
 3. Fogyasztóvédelmi szempontból várható, hogy az átmeneti időszak vége és az ECSPR-ben meghatározott követelmények de facto Unió-szerte történő alkalmazása növelni fogja a befektetők számára kínált védelem szintjét EU-szerte, és még inkább tapasztalatlan befektetők. Az egyik európai fogyasztói szövetség megjegyezte, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítása hátrányos lehet a befektetők számára, mivel meghosszabbítja azt a helyzetet, amelyben a különböző rendszerek (pl. ECSPR és nemzeti jogszabályok) a fogyasztóvédelem különböző szintjei mellett léteznek.

4.3. Műszaki tanácsadás

Mivel a mai napig egyetlen közösségi finanszírozási szolgáltató sem kezdte meg működését az EK SPR-engedéllyel, az ESMA nincs abban a helyzetben, hogy tanácsot adjon a Bizottságnak annak tényleges alkalmazásáról.

 

5. Az átmeneti időszak meghosszabbításának jelentősége

5.1. Megbízás

Kivonat a Bizottság tanácsadási kérelméből

Az ESMA felkérést kap arra, hogy nyújtson technikai tanácsot, hogy segítse a Bizottságot annak mérlegelésében, hogy a rendelet 48. cikkének (3) bekezdésével összhangban a nemzeti jog szerint már engedélyezett közösségi finanszírozási szolgáltatók átmeneti időszakát meg kell-e hosszabbítani, pontosabban a következő szempontokkal kapcsolatban:

 • az átmeneti időszak meghosszabbításának célszerűségéről

5.2. Elemzés

5.2.1. A kiterjesztés fogyasztóvédelmi szempontból való jelentősége

 1. Nemzeti jogszabályok sokfélesége miatt meglévő széttagolt befektetővédelmi rendszer fényében, és amint azt az EU-szerte működő fogyasztói szövetség is megerősítette, az átmeneti időszak meghosszabbításának mellőzése megfelelőbb lenne a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. Valójában a befektetők – és különösen a tapasztalatlan befektetők – érdeke Unió-szerte, hogy a lehető leghamarabb részesüljenek a magas szintű védelmet biztosító harmonizált szabályrendszer előnyeiből. Ezen túlmenően, amint azt korábban kifejtettük, egy olyan helyzet elhúzódása, amelyben különböző rendszerek (azaz az ECSPR és a nemzeti jogszabályok) eltérő szintű fogyasztóvédelemmel együtt léteznek, ami káros lehet a befektetővédelem általános szintjére az Unióban.
 2. Ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az átmeneti időszak előnyeit jelenleg élvező közösségi finanszírozási szolgáltatók túlnyomó többségének székhelye a tagállamokban van, ahol azonban létezik egy speciális közösségi finanszírozási rendszer, amely bizonyos szintű befektetővédelmet biztosít.
  Az NCA-k által szolgáltatott információk alapján a következő 9 tagállamban van különleges közösségi finanszírozási rendszer: BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. A nemzeti versenyhatóságok szerint ebben a 9 tagállamban 234 közösségi finanszírozási szolgáltató van a 22 tagállamban található 271 szolgáltatóból.

5.2.2. A terjeszkedés relevanciája a közösségi finanszírozási piac szempontjából

 1. Az érintettektől kapott visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatók jelentős része a 3.2.3. pontban részletezett okok miatt még nem áll készen az ECSPR szerinti működésre. Az átmeneti időszak meghosszabbítása több időt biztosít a közösségi finanszírozási szolgáltatóknak a felkészülésre. Egy ilyen meghosszabbítás azonban semmiképpen sem lehet a közösségi finanszírozási szolgáltatók óvatos megközelítésének eszköze, hanem inkább arra ösztönözheti őket, hogy mielőbb áttérjenek az ECSPR-re.
 2. Ezen túlmenően, amint azt a 3. szakasz is megjegyezte, aggodalomra ad okot az olyan közösségi finanszírozási szolgáltatóktól kapott engedélyezési kérelmek nagyon alacsony száma, amelyek jelenleg a nemzeti jogszabályokkal összhangban közösségi finanszírozási szolgáltatásokat nyújtanak (azaz mindössze 15 az ESMA-nak adatokat szolgáltató 22 tagállamból). a becsült lakosság száma ugyanabban a 22 tagállamban a 271 közösségi finanszírozási szolgáltató közül).
 3. Kézzelfogható a kockázata annak, hogy számos nemzeti versenyhatóság, és különösen a legtöbb közösségi finanszírozási szolgáltatóval rendelkező tagállam nemzeti versenyhatóságai 2022. november 10-e előtt nem tudják jóváhagyni számos közösségi finanszírozási szolgáltató kérelmét. Amint már említettük, e szállítók felfüggesztésének pénzügyi következményei súlyosak lehetnek, és negatívan érinthetik az adott nemzeti piacokat.

5.2.3. Civil szervezetek véleménye az esetleges bővítésről

 1. 18 nemzeti versenyhatóság közül, amelyek kifejtették véleményüket ebben a témában, 10 6 nemzeti versenyhatóság jelezte, hogy nem tartja kívánatosnak az átmeneti időszak meghosszabbítását, 12 nemzeti versenyhatóság pedig úgy vélte, hogy az ilyen meghosszabbítás kívánatos lenne.
 2. A 10 nemzeti versenyhatóság, amely kívánatosnak tartja a megújítást, a tagállamokból származik, és az Unióban működő közösségi finanszírozási szolgáltatók teljes számának közel 84%-át (271 cégből 227 céget) képviselik.

5.3. Műszaki tanácsadás

Míg az átmeneti időszak meghosszabbítása késlelteti az elfogadott befektetővédelmi szabályok alkalmazását, úgy tűnik, hogy az európai közösségi finanszírozási piac egészét érintő kockázatok jelentősek, ha a meghosszabbítást nem hajtják végre. Emiatt az ESMA támogatja az átmeneti időszak meghosszabbítását. Ugyanakkor az ESMA úgy véli, hogy egy ilyen kiterjesztést (i) úgy kell megtervezni, hogy elkerülhető legyen az ECSPR-re való átállás további indokolatlan késedelme, ugyanakkor (ii) biztosítva, hogy egyetlen meglévő közösségi finanszírozási szolgáltató sem függőben lévő engedélyezési kérelemmel abbahagyja tevékenységét.

Ezért az ESMA felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az átmeneti időszakot csak azon közösségi finanszírozási szolgáltatók javára hosszabbítsák meg, amelyek jelenleg a nemzeti jog szerint működnek, és a jelenlegi átmeneti időszak vége előtt az ECSPR alapján engedélyért folyamodtak.

Ennek érdekében, valamint az NCA-hoz beérkezett kérelmek megfelelő és időben történő feldolgozásának elősegítése érdekében az ESMA azt javasolja, hogy a kiterjesztést terjesszék ki azokra a közösségi finanszírozási szolgáltatókra, amelyek 2022. október 1-jéig kérelmezték az ECSPR szerinti engedélyt.