no

Personvernerklæring

  • Hjem Personvernerklæring

Personvernerklæring

14.02.2022

SIA FinMV, som handler som "FinMV" ("vi" eller "oss"), er forpliktet til å beskytte personvernet ditt og beskytte eventuelle personlige data som gis til det.

Begrepene "deg", "din" og "din" refererer til kunder eller kunderepresentanter som bruker nettstedet og tjenestene våre.

Begrepet "klientrepresentant" refererer til styremedlemmer, juridiske representanter som innehavere av en fullmakt, klientansatt som en IT-spesialist, sikkerhetsspesialist osv., som spesifisert i FinMV-avtalen. Denne policyen angir hvordan vi vil behandle din personlige informasjon med forsiktighet.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger FinMV samler inn fra deg i løpet av vår interaksjon med deg eller din organisasjon, og gjennom nettstedet vårt, produktene eller tjenestene våre, og hvordan vi bruker dem. Den beskriver også valgene dine angående tilgang til, korrigering og sletting av din personlige informasjon.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Surfing på nettstedet vårt: Vi samler inn informasjon om datamaskinen din og dine besøk på og bruk av denne nettsiden (inkludert din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisning, besøksvarighet , sidevisninger og nettstednavigering).

Informasjonskapsler: Vi samler inn informasjonskapsler, som er små filer som et nettsted eller dets tjenesteleverandør overfører til datamaskinens harddisk via nettleseren din (med din tillatelse), som tillater nettsteder eller tjenesteleverandørsystemer å gjenkjenne nettleseren din og samle inn og huske viss informasjon.

Kontaktskjema: Vi har kontaktskjemaer på nettstedet vårt slik at du kan kontakte oss av en rekke årsaker. Dette skjemaet ber om navn, e-postadresse, firmanavn, og det er et fritekstfelt som lar deg legge til spørsmål og forespørsler.

Avtale med FinMV: Når organisasjonen din inngår en avtale med FinMV om å levere produkter eller tjenester, vil vi samle inn tilleggsinformasjon som er nødvendig for å oppfylle kontrakten og gi tjenesteoppdateringer knyttet til produktet/ tjeneste, levert av FinMV. Dette vil inkludere adressen, kontakttelefonnummeret.

Hva bruker vi informasjonen din til?

Intern bruk: E-postadressen du oppgir via kontaktskjemaet kan brukes til å sende deg informasjon og oppdateringer knyttet til dine spesifikke interesser i produktene eller tjenestene våre.

Vi bruker informasjonen gitt i FinMV-avtalen til daglige interne forretningsformål for å tilby våre tjenester, opprettholde tilgang til ditt FinMV-system og yte kundeservice. Vi begrenser tilgangen til personlig informasjon om våre kunder og kunderepresentanter til de ansatte som trenger det som en del av jobben deres for å yte våre tjenester og kundeservice.

Vi bruker informasjon om datamaskinen din og dine besøk på og bruk av nettstedet vårt for å forstå hvordan nettstedet vårt fungerer: hvor mange brukere som besøker nettstedet, hvor brukere forlater nettstedet, hvor lang tid brukere bruker på nettstedet, målland, alt dette er samlet inn for å identifisere områder hvor nettstedet kan forbedres og gjøres mer attraktivt for besøkende.

Offentliggjøring av informasjon til tredjeparter: FinMV deler visse personlige opplysninger om kunder for å kunne utføre vår daglige virksomhet. FinMV selger eller leier ikke ut din personlige informasjon. FinMV vil ikke dele din personlige informasjon med tredjeparter, bortsett fra omstendighetene beskrevet nedenfor eller med din tillatelse.

Vi kan dele din personlige informasjon med våre forretningspartnere, tjenesteleverandører, leverandører eller andre autoriserte tredjepartsleverandører som leverer tjenester eller utfører markedsføring eller andre funksjoner på våre vegne for å yte den forespurte tjenesten. Vi vil gi disse tredjepartene kun den minste mengde personlig informasjon som er nødvendig for å utføre den forespurte tjenesten. Vi vil kreve at disse tredjepartene opprettholder konfidensialiteten til din personlige informasjon og ikke bruker din personlige informasjon med unntak av det begrensede formålet med å utføre den forespurte tjenesten.

Vi avslører din personlige informasjon når vi er pålagt å gjøre det ved lov eller når vi mistenker uredelig eller kriminell aktivitet. Ulike lover eller offentlige forskrifter kan kreve at vi avslører ikke-offentlig personlig informasjon om deg som svar på rettskjennelser eller juridiske undersøkelser. I disse tilfellene vil vi bruke kommersielt rimelige tiltak for å avsløre bare informasjonen som kreves av lov, stevning, rettslig prosess eller rettskjennelse.

Vi kan også avsløre din personlige informasjon når det ellers er tillatt av gjeldende personvernlovgivning, når avsløring er nødvendig for å håndheve rettighetene våre som oppstår fra avtaler, transaksjoner eller forhold til deg.

Vi deler den nødvendige informasjonen med din agent eller juridiske representant, for eksempel innehaveren av en fullmakt du utsteder eller en verge som er tildelt deg.

Som med enhver annen virksomhet, er det mulig at FinMV i fremtiden kan fusjonere med eller bli overtatt av et annet selskap. Hvis et slikt oppkjøp skjer, vil erstatningsselskapet ha tilgang til personopplysninger som FinMV besitter. Dette vil inkludere klient- og/eller klientinformasjon, men det vil fortsette å være bundet av denne personvernerklæringen inntil den endres. Du vil bli varslet ved fremtredende melding på nettstedet vårt eller via e-post om enhver slik endring i eierskap eller kontroll over din personlige informasjon.

FinMV kan også avsløre personlig informasjon til leverandører av finansielle tjenester som de har felles avtaler med. Dette er formelle avtaler mellom ikke-tilknyttede tredjeparter som kommer sammen for å selge produkter eller tjenester til deg. FinMV vil kreve at slike tredjeparter opprettholder konfidensialiteten til din personlige informasjon.

Holdbarhet

Vi vil beholde din personlige informasjon med det formål å administrere tilgang til FinMV-systemet og tilby tjenester så lenge vi har et forhold til organisasjonen din.

I noen tilfeller, der vi fortsatt har et forhold til organisasjonen din, men du ikke lenger er en representant for organisasjonen din, kan du instruere oss om å slutte å lagre dine personopplysninger. Du kan be oss om å gjøre dette ved å kontakte oss på info@fin.place.

Sikkerhet

Alle data og informasjon gitt til oss er kryptert ved hjelp av avansert teknologi, og nettstedet vårt har sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av data og informasjon mottatt av oss. Vi streber kontinuerlig etter å opprettholde konfidensialiteten til slike data og informasjon og for å forbedre sikkerhetstiltakene våre. Imidlertid er ingen metode for overføring over Internett eller elektronisk lagring 100 % sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt rimelige midler for å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Barn

Det er vår policy å ikke bevisst tilby tjenestene til personer under 18 år og ikke samle inn personopplysninger og informasjon fra dem. Vår nettside er ikke designet eller beregnet for barn under denne alderen. Hvis du er under 18 år, må du ikke oppgi personopplysninger eller informasjon på nettsiden vår. Hvis du er forelder eller verge til en person under 18 år som du mener har avslørt personopplysninger eller informasjon til oss, vennligst kontakt oss umiddelbart på info@fin.place slik at vi kan fjerne og slette en slik persons data fra systemet vårt.

Underlagt vilkårene for bruk

Denne personvernerklæringen er innlemmet i og utgjør en integrert del av våre vilkår for bruk. I tilfelle konflikt mellom en bestemmelse i våre vilkår for bruk og innholdet i denne personvernerklæringen, skal bestemmelsene i våre vilkår for bruk ha forrang.

Endringer i personvernreglene

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen, og vi vil legge ut varsel på nettstedet om eventuelle vesentlige endringer i disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar noen av vilkårene i denne personvernerklæringen, eller endringer i den, må du slutte å bruke tjenestene våre og slutte å gi oss ytterligere personlig informasjon eller kjøp av produkter eller tjenester. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter at denne personvernerklæringen er endret, vil bli ansett som din fortsatte aksept av vilkårene i denne endrede personvernreglene.

Dine rettigheter

Rett til innsyn: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi har om deg og til hvilket formål. Du kan sende inn en forespørsel om datasubjekttilgang til oss; disse forespørslene må gjøres skriftlig, enten via brev eller e-post, med et identifikasjonsbilde for å bekrefte identiteten din. For å be om et forespørselsskjema for datasubjekttilgang, vennligst kontakt oss på info@fin.place. Postforespørsler skal sendes til: Data Protection Officer, FinMV, Vesetas iela 10, office 95, Riga, LV-1013, Latvia.

Rett til korrigering: Du har rett til å få oss til å korrigere unøyaktig personlig informasjon om deg. På din forespørsel vil vi korrigere eller supplere eventuell ufullstendig informasjon vi har om deg. For å be om en datakorrigering, vennligst kontakt oss på info@fin.place.

Rett til å bli slettet (rett til å bli glemt): Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg hvis vi ikke lenger trenger å tilby tjenestene til organisasjonen din som fastsatt i avtalen med FinMV, eller hvis du ikke lenger er en representant for organisasjonen. For å be om sletting av data, vennligst kontakt oss på info@fin.place.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss ved å bruke informasjonen nedenfor:

FinMV
Data Protection Officer
Vesetas iela, 10, office 95,
Riga, LV-1013
Latvia
E-mail: info@finmv.com
Din rett til å klage

Hvis du har en klage på vår bruk av informasjonen din, kan du kontakte Statens datatilsyn i Latvia via deres nettsted http://www.dvi.gov.lv/en/ eller skriv til dem på:

Data State Inspectorate of Republic of Latvia
Blaumana Street 11/13-11,
Riga, LV-1011
Latvia
E-mail: info@dvi.gov.lv