no

Alle demoer

FinMV presenterer

Demo av alle produkter

Crowdfunding-plattformdemo

Forfatteren av et prosjekt publisert på en crowdfunding-plattform kan samle inn midler for å implementere ideen, og en plattformdeltaker kan investere i forfatterens foretak og motta en belønning for dette.

Digital bankdemo

Alle bankkontoer er multi-valuta, fungerer for enkeltpersoner, bedriftskunder og lisensierte finansinstitusjoner gjennom API, web og mobilgrensesnitt.