da

Fortrolighedspolitik

  • Hjem Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

14.02.2022

SIA FinMV, der handler som "FinMV" ("vi" eller "os"), er forpligtet til at beskytte dit privatliv og beskytte alle personlige data, der gives til det.

Udtrykkene "dig", "din" og "din" henviser til kunder eller kunderepræsentanter, der bruger vores hjemmeside og tjenester.

Udtrykket "klientrepræsentant" refererer til direktører, juridiske repræsentanter såsom indehavere af en fuldmagt, klientmedarbejder såsom en it-specialist, sikkerhedsspecialist osv., som specificeret i FinMV-aftalen. Denne politik angiver, hvordan vi vil behandle dine personlige oplysninger med omhu.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personlige data FinMV indsamler fra dig i løbet af vores interaktioner med dig eller din organisation og gennem vores hjemmeside, produkter eller tjenester, og hvordan vi bruger dem. Den beskriver også dine valg vedrørende adgang til, rettelse og sletning af dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige data indsamler vi?

Browsing på vores websted: Vi indsamler oplysninger om din computer og dine besøg på og brug af denne hjemmeside (inklusive din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning, besøgsvarighed , sidevisninger og hjemmesidenavigation).

Cookies: Vi indsamler cookies, som er små filer, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører til din computers harddisk via din webbrowser (med din tilladelse), som tillader websteder eller tjenesteudbydersystemer at genkende din browser og indsamle og huske visse oplysninger.

Kontaktformular: Vi har kontaktformularer på vores hjemmeside, så du kan kontakte os af forskellige årsager. Denne formular beder om dit navn, e-mailadresse, firmanavn, og der er et fritekstfelt, som giver dig mulighed for at tilføje dine spørgsmål og anmodninger.

Aftale med FinMV: Når din organisation indgår en aftale med FinMV om at levere produkter eller tjenester, vil vi indsamle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten og levere serviceopdateringer relateret til produktet/ service, leveret af FinMV. Dette vil inkludere adressen, kontakttelefonnummeret.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Intern brug: Den e-mailadresse, du angiver via kontaktformularen, kan bruges til at sende dig oplysninger og opdateringer relateret til dine specifikke interesser i vores produkter eller tjenester.

Vi bruger oplysningerne i FinMV-aftalen til daglige interne forretningsformål til at levere vores tjenester, opretholde adgang til dit FinMV-system og yde kundeservice. Vi begrænser adgangen til personlige oplysninger om vores kunder og kunderepræsentanter til de medarbejdere, der har brug for det som en del af deres job at levere vores tjenester og kundeservice.

Vi bruger oplysninger om din computer og dine besøg på og brug af vores hjemmeside til at forstå, hvordan vores hjemmeside fungerer: hvor mange brugere der besøger webstedet, hvor brugere forlader webstedet, hvor lang tid brugere bruger på webstedet, mållande, alt dette er indsamlet for at identificere områder, hvor webstedet kan forbedres og gøres mere attraktivt for besøgende.

Videregivelse af oplysninger til tredjeparter: FinMV deler visse personlige oplysninger om kunder for at kunne udføre vores daglige forretning. FinMV sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger. FinMV vil ikke dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, undtagen under omstændighederne beskrevet nedenfor eller med din tilladelse.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med vores forretningspartnere, tjenesteudbydere, leverandører eller andre autoriserede tredjepartsleverandører, som leverer tjenester eller udfører markedsføring eller andre funktioner på vores vegne for at levere den ønskede service. Vi vil kun give disse tredjeparter den mindste mængde personlige oplysninger, der er nødvendige for at udføre den ønskede service. Vi vil kræve, at disse tredjeparter opretholder fortroligheden af dine personlige oplysninger og ikke bruger dine personlige oplysninger undtagen til det begrænsede formål at udføre den anmodede tjeneste.

Vi videregiver dine personlige oplysninger, når vi er forpligtet til at gøre det ved lov, eller når vi har mistanke om svigagtig eller kriminel aktivitet. Forskellige love eller regeringsbestemmelser kan kræve, at vi afslører ikke-offentlige personlige oplysninger om dig som svar på retskendelser eller juridiske undersøgelser. I disse tilfælde vil vi bruge kommercielt rimelige bestræbelser på kun at videregive de oplysninger, der kræves i henhold til lov, stævning, juridisk proces eller retskendelse.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger, når det ellers er tilladt i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred, når videregivelse er nødvendig for at håndhæve vores rettigheder, der hidrører fra enhver aftale, transaktion eller forhold til dig.

Vi deler de påkrævede oplysninger med din agent eller juridiske repræsentant, såsom indehaveren af en fuldmagt, du udsteder, eller en værge, der er tildelt dig.

Som med enhver anden virksomhed er det muligt, at FinMV i fremtiden kan fusionere med eller blive overtaget af et andet selskab. Hvis et sådant erhvervelse sker, vil erstatningsselskabet have adgang til personlige oplysninger, som FinMV opbevarer. Dette vil inkludere klient- og/eller klientoplysninger, men det vil fortsat være bundet af denne fortrolighedspolitik, indtil det ændres. Du vil blive underrettet ved fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside eller via e-mail om enhver sådan ændring i ejerskab eller kontrol over dine personlige oplysninger.

FinMV kan også videregive personlige oplysninger til finansielle tjenesteudbydere, som det har fælles aftaler med. Disse er formelle aftaler mellem ikke-tilknyttede tredjeparter, der går sammen for at sælge produkter eller tjenester til dig. FinMV vil kræve, at sådanne tredjeparter opretholder fortroligheden af dine personlige oplysninger.

Holdbarhed

Vi opbevarer dine personlige oplysninger med det formål at administrere adgangen til FinMV-systemet og levere tjenester, så længe vi har et forhold til din organisation.

I nogle tilfælde, hvor vi stadig har et forhold til din organisation, men du ikke længere er repræsentant for din organisation, kan du instruere os om at stoppe med at opbevare dine personlige oplysninger, du kan bede os om at gøre dette ved at kontakte os på info@fin.place.

Sikkerhed

Alle data og informationer, der leveres til os, er krypteret ved hjælp af avancerede teknologier, og vores hjemmeside har sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af data og information modtaget af os. Vi bestræber os hele tiden på at bevare fortroligheden af sådanne data og oplysninger og for at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger. Imidlertid er ingen metode til transmission over internettet eller metode til elektronisk lagring 100 % sikker. Selvom vi stræber efter at bruge kommercielt rimelige midler til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere absolut sikkerhed.

Børn

Det er vores politik ikke bevidst at levere tjenesterne til personer under 18 år og ikke at indsamle personlige data og oplysninger fra dem. Vores hjemmeside er ikke designet eller beregnet til børn under denne alder. Hvis du er under 18 år, må du ikke oplyse personoplysninger eller oplysninger på vores hjemmeside. Hvis du er forælder eller værge for en person under 18 år, som du mener har videregivet personlige data eller oplysninger til os, bedes du kontakte os straks på info@fin.place, så vi kan fjerne og slette en sådan persons data fra vores system.

Underlagt servicevilkår

Denne privatlivspolitik er indarbejdet i og udgør en integreret del af vores vilkår for brug. I tilfælde af konflikt mellem en bestemmelse i vores brugsbetingelser og indholdet af denne privatlivspolitik, har bestemmelserne i vores brugsbetingelser forrang.

Ændringer til privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret fra tid til anden, og vi vil offentliggøre meddelelse på webstedet om eventuelle væsentlige ændringer af denne politik. Hvis du ikke er enig i nogen vilkår i denne fortrolighedspolitik eller enhver ændring af den, skal du stoppe med at bruge vores tjenester og holde op med at give os yderligere personlige oplysninger eller købe produkter eller tjenester. Din fortsatte brug af vores tjenester, efter at denne fortrolighedspolitik er blevet ændret, vil blive anset for din fortsatte accept af vilkårene i denne ændrede privatlivspolitik.

Dine rettigheder

Ret til indsigt: Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi opbevarer om dig og til hvilket formål. Du kan indsende en anmodning om adgang til datasubjektet hos os; disse anmodninger skal fremsættes skriftligt, enten via brev eller e-mail, med et identifikationsfoto for at bekræfte din identitet. For at anmode om en anmodningsformular for datasubjektadgang skal du kontakte os på info@fin.place. Mailanmodninger skal sendes til: Data Protection Officer, FinMV, Vesetas iela 10, office 95, Riga, LV-1013, Letland.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få os til at rette unøjagtige personlige oplysninger om dig. På din anmodning vil vi rette eller supplere enhver ufuldstændig information, vi har om dig. For at anmode om en datakorrektion bedes du kontakte os på info@fin.place.

Ret til at blive slettet (ret til at blive glemt): Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personlige oplysninger, vi har om dig, hvis vi ikke længere skal levere tjenesterne til din organisation som fastsat i aftalen med FinMV, eller hvis du ikke længere er repræsentant for organisationen. For at anmode om sletning af data skal du kontakte os på info@fin.place.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os ved at bruge nedenstående oplysninger:

FinMV
Data Protection Officer
Vesetas iela, 10, office 95,
Riga, LV-1013
Latvia
E-mail: info@finmv.com
Din ret til at klage

Hvis du har en klage over vores brug af dine oplysninger, kan du kontakte statens datatilsyn i Letland via deres hjemmeside http://www.dvi.gov.lv/en/ eller skriv til dem på:

Data State Inspectorate of Republic of Latvia
Blaumana Street 11/13-11,
Riga, LV-1011
Latvia
E-mail: info@dvi.gov.lv