fi

Joukkorahoitus politiikkaan

Poliittinen joukkorahoitus

26.03.2023

Poliittinen joukkorahoitus (joukkorahoitus poliittisiin tarkoituksiin) on varainhankintastrategia, jossa poliittiset ehdokkaat tai organisaatiot käyttävät online-alustoja kerätäkseen rahaa suurelta määrältä yksityisiltä lahjoittajilta tukeakseen kampanjaansa tai poliittista toimintaansa. Se on laajapohjaisen rahoituksen muoto, jonka avulla poliitikot voivat kiertää perinteisiä varainhankintamenetelmiä, kuten varakkaiden henkilöiden, yritysten tai poliittisten pääomatoimikuntien (PAC) lahjoituksia.

Poliittisen joukkorahoituksen avulla ehdokkaat tai organisaatiot voivat tavoittaa laajemman yleisön ja hyödyntää sosiaalisen median valtaa mainostaakseen kampanjaansa ja kerätäkseen varoja. Tukijat voivat tehdä pieniä verkkolahjoituksia, ja vastineeksi he voivat saada palkintoja, kuten ehdokasbrändituotteita, lippuja tapahtumiin tai mainoksia ehdokkaan verkkosivuilla tai sosiaalisen median sivuilla.


Political crowdfunding

Poliittinen joukkorahoitus on tullut yhä suositummaksi viime vuosina, erityisesti maissa, joissa kampanjarahoituslaki on tiukka tai joissa perinteiset poliittisen rahoituksen lähteet ovat rajalliset. Sitä on myös käytetty tapana, jolla ehdokkaat ovat osoittaneet kansan tukensa ja uskottavuutensa osoittamalla, että heillä on suuri tukijoukko ihmisiltä, ​​jotka ovat valmiita lahjoittamaan pieniä summia kampanjaansa.

Esimerkki poliittisen varainkeräyksen toteuttamisesta on Barack Obaman ensimmäinen kampanja vuonna 2008, joka keräsi 137 miljoonaa dollaria pieninä lahjoituksina, ja hänen uudelleenvalintakampanjansa, joka keräsi yli 214 miljoonaa dollaria. Seuraava askel on tarkastella poliittista joukkorahoitusta sen tarkoituksen, sääntelyn ja eettisyyden kannalta.

Joukkorahoitus poliittisiin kampanjoihin

Sen lisäksi, että joukkorahoitusta käytetään poliittisten kampanjoiden rahoituksen lähteenä, sillä voi olla tärkeä rooli seuraavilla alueilla:

Suurten lahjoittajien vaikutusvallan rajoittaminen. Poliittisten puolueiden varainhankinta on usein paheksuttu, koska sillä on vaikutusta ylempään luokkaan ja yrityseliittiin, mikä pakottaa puolueen pelaamaan sääntöjensä mukaan ja riistää kansallisen vallan. Poliittinen joukkorahoitus ratkaisee tämän ongelman rajoittamalla yhden henkilön lahjoittaman rahan määrää.

Poliittisen puolueen kannattajien lukumäärän kasvu. Poliitikkojen tuki on helpommin saatavilla joukkojen, ei vain korkeatuloisten, ulottuville, mikä rohkaisee enemmän ihmisiä äänestämään puoluetta, edistämään sitä ja innostamaan muita tekemään samoin.

Yhteisöllisyyden luominen ja sitoutumisen lisääminen. Ideologisiin ryhmiin liittymisen helpottaminen parantaa sosiaalista ympäristöä ja lisää heidän sitoutumistaan ​​puolueeseen, mikä lisää heidän todennäköisyyttään lahjoittaa ja äänestää.

Varainhankinta ja puolueiden edistäminen voidaan tehdä lyhyemmässä ajassa. Suursijoittajien löytäminen voi olla haastavaa, mutta pienempien lahjoittajien tukeminen lisää varainhankinnan mahdollisuuksia ja edistää heitä suullisesti.

Pienituloisilla on mahdollisuus osallistua poliittiseen toimintaan. Huolimatta siitä, että poliittinen toiminta on perinteisesti liitetty korkeisiin tuloihin, on sekä puolueen että yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, että työväenluokan edustajat voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti.

Kampanjan parannuksia. Verkkolahjoitus jättää jälkeensä tietoa, jonka avulla voidaan luoda mikrokohdistettuja kampanjoita tietyille yhteiskuntaryhmille, parantaa kampanjan laatua ja laajentaa sen kattavuutta.

Hallitse suuria poliittisia operaatioita pienemmillä kustannuksilla. Poliittisen joukkorahoitussivuston perustaminen on erittäin kannattavaa ja edullista verrattuna perinteisiin tapoihin edistää puoluetta.

"Joukkorahoitus on tehokas varainhankintatyökalu, joka demokratisoi pääoman saatavuuden ja antaa ihmisille mahdollisuuden investoida ja tukea asioita ja ehdokkaita, joihin he uskovat."

Elizabeth Warren
Amerikkalainen poliitikko ja entinen presidenttiehdokas

Poliittisen joukkorahoituksen sääntely

USA:n online-joukkorahoituskampanjoita säätelee FEC (Federal Election Commission), jonka mukaan "kampanjakomiteat voivat pyytää lahjoituksia verkossa, jos pyyntö sisältää asianmukaiset vastuuvapauslausekkeet", vedoten tarpeeseen määrittää, kuka ponnisteluista maksaa ja jos he ovat on julkisesti hyväksytty ehdokas.

Poliittisille puolueille lahjoituksia koskevat säännöt ja määräykset vaihtelevat maittain. Useimmat hallitukset asettavat enimmäissumman, joka voidaan lahjoittaa ilman laskemista, esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa raja on 500 puntaa. Porsaanreikiä syntyy kuitenkin usein, kun suuria määriä jaetaan havaitsemisen ohittamiseksi. Isossa-Britanniassa poliittista joukkorahoitusta säätelevät yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietosuoja- ja sähköisen viestinnän asetus (PECR).

”Joukkorahoituksen avulla ihmiset voivat osallistua poliittiseen prosessiin enemmän kuin koskaan ennen. Se on tapa, jolla ihmiset voivat lahjoittaa pieniä summia, joilla voi olla suuri ero.”

Bernie Sanders
Amerikkalainen poliitikko ja entinen presidenttiehdokas

Joukkorahoitus ja tiedon omistaminen politiikassa

Kaksi poliittisen joukkorahoituksen suurinta huolenaihetta ovat kyberturvallisuus ja tietosuoja. Jotta poliittinen puolue voisi parantaa kampanjaansa, kannattajat ovat valmiita antamaan henkilökohtaisia ​​tietoja lahjoittaessaan verkossa. Luovuttajat ovat kuitenkin vaarassa, kun minkä tahansa tyyppisiä tietoja varastetaan tietomurron yhteydessä.

Varainkeruun ja lahjoittajien on tärkeää pohtia, kenellä on pääsy heidän tietoihinsa lahjoituksen yhteydessä – esimerkiksi joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi omistaa tiedot, joten puolue ei voi itse käyttää niitä mikrokohdistus- ja markkinointitarkoituksiin. tai jopa menettää pääsyn siihen. Ylläpidon osalta yleensä löytyy tietoa tietojen omistajuudesta.

Petosten estämiseksi ja arvokkaiden tietojen antamiseksi tuomioistuimessa osapuolen on pidettävä kirjaa kaikista tietyn ajanjakson aikana tehdyistä merkittävistä lahjoituksista.

”Joukkorahoitus voi mullistaa tavan, jolla poliittisia kampanjoita rahoitetaan. Antamalla ehdokkaille mahdollisuuden kerätä pieniä lahjoituksia suurilta ihmismääriltä, ​​he voivat rakentaa ruohonjuuritason tukea ja vähentää riippuvuuttaan suurista lahjoittajista ja erityisistä kiinnostuksen kohteista."

Barack Obama
entinen Yhdysvaltain presidentti

Eettiset näkökohdat

Poliittinen joukkorahoitus voi sekä ratkaista rahoituksen ja poliittisten kampanjoiden vanhoja eettisiä ongelmia että asettaa uusia haasteita. Tämän seurauksena edut lisäävät kollektiivista voimaantumisen tasoa - ne toimivat lähtökohtana uusille sosiaalisen organisaation ja yhteisön muodoille.

Poliittinen joukkorahoitus tarjoaa keinon demokratisoida taloudellisia resursseja. Se katkaisee perinteisen riippuvuuden poliittisista puolueista ja rahoituslaitoksista, vapauttaa yksilöt ja organisaatiot kontrollista ja antaa enemmän valtaa massoille. Tämä antaa syrjäytyneille yhteisöille ja ryhmille, erityisesti syrjinnästä kärsiville, mahdollisuuden välittää poliittisia näkemyksiään, mikä tarjoaa mahdollisuuksia vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Lisäksi tarjoamalla rajoittamattoman foorumin mielipiteiden vaihtoon ja poliittisesti motivoituneen toiminnan tukemiseen se auttaa täyttämään perinteisessä rahoituksessa usein unohdettua aukkoa julkisen sektorin rahoituksessa, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa tai uusiutuvassa energiassa.

On kuitenkin huomattava, että siinä on useita merkittäviä haittoja. Poliittinen joukkorahoitus, kuten muutkin joukkorahoituksen muodot, voi olla manipuloinnin lähde suurille ihmisryhmille, jotka voivat toimia impulsiivisesti tai käyttäytyä irrationaalisesti ja vihamielisesti "laumamentaliteetin" vuoksi. Pelätään, että tämä voisi johtaa "enemmistön tyranniaan", joka vaientaa vähemmistöt ja riistää heiltä oikeuden tehdä päätöksiä. Lisäksi se, että hallitukset käyttävät sitä julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, rahoittamiseen, voivat antaa niille mahdollisuuden välttää suoraa vastuutaan ja kavalaa julkisia varoja.

"Joukkorahoitus voi demokratisoida politiikkaa sallimalla ehdokkaiden, joilla ei ehkä ole pääsyä perinteisiin varainhankintaverkostoihin, kerätä rahaa laajalta kannattajajoukolta."

Sheryl Sandberg
Facebookin operatiivinen johtaja

Poliittisten kampanjoiden joukkorahoitus on tehokas väline varainhankinnan demokratisoimiseen, jolloin syrjäytyneet yhteisöt ja useammat ihmiset voivat ilmaista poliittisia näkemyksiään. Vaikka hänellä on joitain eettisiä ongelmia, hän on edelleen myönteinen voima politiikan ja kansalaistoiminnan maailmassa.

Poliittiseen joukkorahoitukseen erikoistuneita joukkorahoitusalustoja ei ole paljon, mikä on liian huono asia näin lupaavalle alalle. Ota yhteyttä FinMV:hen saadaksesi neuvoja, kuinka voimme auttaa sinua aloittamaan oman yrityksen tällä alueella.