ga

Athbhreithniú ar an Margadh

Ní comhairle dlí é an t-alt seo.

Sócmhainní Digiteacha SAM

Rinne CSS achoimre ar a seasamh in 2019 i gcoincheap anailíse sócmhainní digiteacha "conradh infheistíochta" (coincheap sócmhainní digiteacha).1

De réir tástála Howey, is conradh infheistíochta é sócmhainn dhigiteach, agus mar sin slándáil, nuair a dhéantar airgead a infheistiú i bhfiontar traidisiúnta a bhfuil ionchas réasúnach aige le brabús go príomha ó iarrachtaí daoine eile.1

Cuireann an tArdán Sócmhainní Digiteacha gnéithe de thástáil Howey i bhfeidhm ar shaintréithe ginearálta sócmhainní digiteacha agus, rud atá tábhachtach, aithníonn sé freisin an fhéidearthacht go bhféadfadh sócmhainn dhigiteach teacht chun cinn le himeacht ama agus go scoirfí de bheith á meas mar urrús faoi imthosca áirithe.1

Toisc go bhfuil struchtúr CSS ag brath go mór ar fhíricí agus ar chúinsí gach sócmhainn dhigitigh, bíonn rogha acu siúd atá ag iarraidh chomhartha urrús nó cryptocurrency nua a eisiúint: comhlíonann siad ceanglais chlárúcháin CSS nó lorgaíonn siad easpa gnímh mura n-eisítear urrús.1

In 2019, d’eisigh an CSS agus FINRA Comhráiteas ar Choimeád Sócmhainní Digiteacha Bróicéir-Déileálaithe (Comhráiteas), ina dtagraíonn “sócmhainn dhigiteach” d’aon sócmhainn a eisítear agus a aistrítear ag baint úsáide as teicneolaíocht mórleabhair dáilte nó blockchain.1

Ciallaíonn “slándáil dhigiteach” aon sócmhainn dhigiteach ar urrús í freisin chun críocha dhlíthe urrús feidearálach.1

Phléigh an Comhráiteas cur i bhfeidhm na n-urrús sócmhainní digiteacha ar Riail an CSS um Chosaint Cliant, a éilíonn, i measc nithe eile, ar bróicéir-dhéileálaithe urrúis na gcliant a shealbhú in "áit dea-rialaithe", ar gnách gur coimeádaí tríú páirtí den sórt sin é. mar chuideachta iontaobhais.1

Measann an riail um chosaint custaiméirí gur áit mhaith é bainc le rialú; áfach, tá toirmeasc faoi láthair ar bhainc atá faoi árachas ag FDIC urrúis sócmhainní digiteacha a shealbhú.1

Rith Wyoming reachtaíocht le déanaí a chruthaíonn Institiúidí Taisclainne Sainchuspóireacha (SPDIanna), ar bainc iad a ghlacann le taiscí agus a dhéanann gníomhaíochtaí taobh eile, lena n-áirítear bainistíocht sócmhainní, coimeád agus gníomhaíochtaí gaolmhara, le fócas ar shócmhainní digiteacha.1

Tá SPDIanna deartha freisin chun cosaint a sholáthar do shócmhainní digiteacha in imeachtaí féimheachta feidearálacha.1

Nótaí
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa