Prijscalculator

Boekhoudplatform voor een overheidsinstelling


Online briefing

De configuratie "Boekhouding van een staatsinstelling" is ontworpen om de boekhouding van gemeentelijke instellingen te automatiseren die worden gefinancierd uit budgetten van verschillende niveaus, niet-budgettaire staatsfondsen. De basis voor het softwareproduct is het FinMV-platform met een systeemconfiguratie voor de kenmerken van budgettaire structuren. Het systeem stelt u in staat om de boekhouding van één of meerdere organisaties te organiseren.

Deze software helpt bij het oplossen van de hoofdtaken van de boekhouding bij het beheer van fondsen afkomstig van budgetfondsen. Het programma is bedoeld voor installatie in verschillende soorten gemeentelijke bedrijven. Het systeem bestrijkt bijna alle werkterreinen van een staatsbedrijf, rekening houdend met de specifieke kenmerken van hun werk, en voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Het softwareproduct is uitgerust met een module voor het controleren van de boekhouding op de juistheid van het onderhoud.

Hoofd
Welke valuta zal de belangrijkste op het platform zijn?
Welke taal wordt de hoofdtaal op het platform?
Meertaligheid
Zal het platform meerdere talen gebruiken?
Meerdere valuta
Zal het platform meerdere valuta's gebruiken?
Boekhoudportaal voor een overheidsinstelling
Belastingteruggave
U kunt de gegevens downloaden voor de boekhouding van een openbare instelling voor de roerende voorheffing
Boekhoudkundige rapporten
Verplichte rapportages die verder de basis vormen voor boekhoudkundige en fiscale rapportage
Sociale zekerheidsformulieren
Formulieren verstrekt aan de socialezekerheidsinstanties.
Rekeningschema
Gebruik het rekeningschema van de overheidsinstantie en de budgetclassificatie van uw land.
Departementale boekhouding
Gebruik boekhouding voor alle afdelingen van een openbare instelling.
Referenties
Genereren van diverse referentierapporten.
Boekhouding van uitgaven op verplichtingen
Beheers alle vastleggingen en uitgestelde uitgaven.
Voorschotten
Boekhouding van verstrekte voorschotten volgens betalingsdocumenten.
Fiscale boekhouding
Boekhouding voor belasting over de toegevoegde waarde, fiscale boekhoudregisters voor inkomstenbelasting.
Valutabewerkingen
Uitgebreide mogelijkheden voor het boeken van transacties met vreemde valuta.
Vastgoedboekhouding
Boekhouding van brandstoffen en smeermiddelen, boekhouding van edele metalen en edelstenen, enz.
Tegenpartijen
U kunt volledige informatie over tegenpartijen bekijken en hun status wijzigen
Bankrekeningen
De pagina in het gebruikersprofiel toont alle bankrekeningen van deze tegenpartij
Bank- en geldtransacties
Contante en banktransacties, inclusief rechtstreekse gegevensuitwisseling met banken en betalingsdienstaanbieders
Transactie toevoegen
U kunt handmatig transacties toevoegen en gegevens in bulk laden
Meerdere organisaties
Boekhouding voor meerdere organisaties in één database
Bedrijfsmiddelen
Boekhouding van vaste activa en immateriële activa
Handelsactiviteiten
Boekhouding van handelsactiviteiten, ook in de detailhandel en commissiehandel
Productie
Boekhouding van hoofd- en hulpproductie, boekhouding van halffabrikaten
Salarissen en personeel
Salaris, personeel en gepersonaliseerde boekhouding
Automatische voltooiing
Automatische uitvoering van de afsluitingsoperaties van de maand
Filters
Alle secties van de backoffice hebben krachtige filters en de mogelijkheid om gegevens in verschillende formaten te exporteren
Gegevens exporteren
Alle secties van de backoffice hebben de mogelijkheid om gegevens in verschillende formaten te exporteren
Gebruikers
In deze sectie kunt u medewerkers toevoegen als nieuwe gebruikers. U kunt gebruikers en hun rollen beheren.
Rollen
In deze sectie kunt u gebruikersrollen maken en beheren. U kunt een nieuwe rol maken met alle machtigingen.
Rechten
Beheerder kan nieuwe rollen voor gebruikers maken en hen machtigingen verlenen
Transactieoverzicht
U kunt een overzicht van transacties voor elke tegenpartij krijgen
Regelgevingsrapporten
Opstellen van gereguleerde rapportage
Voorraadbeheer
Magazijnrapportage en voorraadgegevens
De documenten
U kunt alle documenten zien die op het clientplatform zijn gemaakt
Documentsjablonen
U kunt sjablonen voor alle documenten op het platform beheren
Meldingen
Kunt handmatig meldingen maken en ontvangers toewijzen/uitsluiten. Het systeem kan automatische melding genereren.
Meldingssjablonen
U kunt sjablonen voor alle meldingen op het platform beheren
E-mail notificaties
Het systeem stuurt automatisch e-mailmeldingen op basis van sjablonen en vooraf gedefinieerde triggers. Briefsjablonen moeten vooraf worden gemaakt en overeengekomen.
E-mailsjablonen
U kunt de sjablonen van alle e-mails op het platform beheren
Toegevoegde opties
AML-kantoor
De AML-functionaris kan tegenpartijen filteren die u moet controleren op naleving van uw antiwitwasbeleid
Historische gegevens
Voor elk platformobject kunt u de historische datalog inzien: tegenpartijen, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, etc.
Dashboard
Dashboard toont statistieken en grafieken die aanpasbaar zijn voor uw platform
Automatische herinneringen
U kunt voor elke tegenpartij automatische herinneringen maken
API-sleutels
Op de pagina ziet u de API-sleutels van de gebruiker. API-sleutels worden gebruikt om verzoeken aan de banking API te doen zonder gebruikersnaam en wachtwoord. Ook hoeft u bij gebruik van een API-sleutel geen verificatiecode in te voeren.
Twee-factor authenticatie methode
De pagina in het gebruikersprofiel geeft de authenticatiemethoden weer die aan het account zijn gekoppeld
Betalingsdienstaanbieders kunnen worden geïntegreerd om de betalingsverwerking te automatiseren.
Selecteer een KYC-serviceprovider om tegenpartijen te verifiëren.

Profiel

Over jou
Schrijf je naam
Schrijf je achternaam
Schrijf uw e-mailadres om u automatisch een offerte met een prijsberekening te sturen
Schrijf je telefoonnummer of whatsapp
U kunt uw bedrijfsnaam schrijven
Selecteer uw land uit de lijst
Jouw project
Verwachte startdatum van het project
Kies een land om het platform te starten
Hoe gaat u het project financieren?
Schrijf het webadres van uw bedrijf op.
Vertel ons wat meer details over uw bedrijf
Ik ga akkoord met FinMV Privacybeleid