sk
Ako to funguje

Získajte aktuálne trhové údaje vo svojej finančnej platforme

01

Uveďte problém

Opíšete, aké údaje o svojom trhu pravidelne potrebujete a ako by ich mohol váš zamestnanec zbierať manuálne

02

Automatizujeme

Zautomatizujeme akcie vášho zamestnanca a nastavíme tok údajov do vašej finančnej platformy

03

Výsledok

Klientsky účet a back office získajú požadovaný dátový tok, ku ktorému môžete predávať prístup

Príklady použitia

Automatické monitorovanie údajov

Existuje mnoho príkladov zberu a monitorovania údajov pre konkurenčné a obchodné spravodajstvo. Tu je niekoľko možností použitia takéhoto monitorovacieho systému:

Prieskum trhu

Štatistické údaje sa zhromažďujú z rôznych verejných zdrojov a spájajú sa do jedného súboru údajov, ktorý vám umožňuje automaticky generovať rôzne prehľady a prieskumy trhu.

Hľadajte ziskové objekty

Inzertné portály nehnuteľností sa naskenujú, chybné údaje sa odfiltrujú a potom sa všetky informácie zlúčia do jednej databázy.
Potom systém vytvorí analýzy pre každú nehnuteľnosť a vyhodnotí ju v porovnaní s podobnými nehnuteľnosťami v danej oblasti.
Hotové kompletné dáta prichádzajú k vašim zákazníkom do ich užívateľských účtov a zamestnanci do back office.
Podobným spôsobom je možné nájsť informácie o autách a voľných pracovných miestach.