vi

Về công ty

Mikhail Piskunov

Mikhail Piskunov

  • Chức vụ: người sáng lập và người đứng đầu công ty
  • Một trải nghiệm: 20 năm
  • E-mail:
  • WhatsApp: +371 27032730
  • Telegram: @mikriga
Mạng xã hội:

Giám đốc công ty

Tôi có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm CNTT và khởi nghiệp.

  • đã phát triển một nền tảng chung FinMV.com
  • đã tham gia vào quá trình phát triển nền tảng cho vay P2P
  • trình tạo trang web đã tạo "Internet Capital"
  • đã tham gia vào việc phát triển nền tảng tài chính vi mô
  • thành lập web studio Mister Web
YÊU CẦU

Quản lý hàng đầu

Mikhail Piskunov

CEO

Vadim Divakov

CCO

Dmitry Ashurak

CBO