vi
Fintech 2022

Tổng quan về thị trường công nghệ tài chính

Tổng quan về các khu vực pháp lý, cấp phép fintech, quy định fintech, phân tích thị trường, các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành, nền tảng, phần mềm.

Hoa Kỳ

Một trong những chế độ quản lý tài chính phức tạp nhất trên thế giới.