vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Fintech ở Hoa Kỳ

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có một trong những chế độ quản lý tài chính phức tạp nhất trên thế giới.1

Tất cả các hoạt động tài chính được điều chỉnh bởi cả các bang và chính phủ liên bang, tạo ra một khuôn khổ pháp lý hai cấp.1

Giờ đây, chính phủ liên bang quản lý fintech thông qua năm cơ quan quản lý tài chính, ngoài ra mỗi bang cũng có cơ quan quản lý tài chính riêng. Đôi khi các quy tắc tài chính của các cơ quan quản lý này không nhất quán, trùng lặp hoặc mâu thuẫn với nhau.1

Không giống như Liên minh châu Âu, ở Mỹ không thể có được giấy phép ở một bang và sau đó cấp giấy phép đó ở các bang khác.1

Các công ty Fintech cung cấp dịch vụ thanh toán:

  • bắt buộc phải có giấy phép chuyển tiền của chính phủ từ FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)
  • phải tuân thủ các yêu cầu cấp phép chuyển tiền của tiểu bang 1

Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) là cơ quan liên bang duy nhất có quyền giám sát và quản lý đối với các công ty fintech phi ngân hàng. Văn phòng này có nghĩa vụ kiểm tra hoạt động tiếp thị hoặc dịch vụ của các công ty fintech, thực hiện hành động cưỡng chế chống lại quảng cáo không công bằng, các hành vi xúc phạm và các hoạt động gây hiểu lầm.1

Các cơ quan quản lý liên bang sau đây cũng có các quy tắc tiếp thị của riêng họ:

  1. Hệ thống Dự trữ Liên bang
  2. Văn phòng Cơ quan Tính toán Tiền tệ (OCC)
  3. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
  4. Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia 1

Để đăng ký một tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ, có các yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp, hồ sơ tài chính và lấy dấu vân tay nghiêm ngặt đối với chủ sở hữu, cổ đông lớn, giám đốc và giám đốc điều hành.1

Huy động vốn từ cộng đồng ở Hoa Kỳ

Fintech ở các quốc gia khác

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa