vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Tiền ảo ở Hoa Kỳ

Vào năm 2013, FinCEN đã phát hành hướng dẫn giải thích làm rõ quan điểm của mình rằng BSA áp dụng cho những người tạo, nhận, phân phối, trao đổi, chấp nhận hoặc chuyển tiền ảo.1

FinCEN phân loại những người như vậy là người trao đổi hoặc quản trị viên của tiền ảo, được coi là chuyển tiền, yêu cầu đăng ký như một MSB.1

Việc chuyển tiền được yêu cầu tuân thủ các nghĩa vụ của BSA áp dụng cho MSB, bao gồm: đăng ký với FinCEN; phát triển, triển khai và duy trì các chương trình AML và KYC hiệu quả; nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ và báo cáo về giao dịch ngoại hối; và lưu giữ một số hồ sơ khác.1

Vào năm 2014, IRS đã phát hành hướng dẫn liên quan đến tiền điện tử đầu tiên của cơ quan, chính thức định nghĩa tiền ảo là "một đại diện kỹ thuật số về giá trị có chức năng như một phương tiện trao đổi, đơn vị tài khoản và / hoặc kho lưu trữ giá trị."1

Bitcoin là một loại tiền ảo có thể chuyển đổi được vì nó có thể được giao dịch kỹ thuật số giữa những người dùng và được mua hoặc trao đổi thành đô la Mỹ, euro và các loại tiền tệ thực hoặc ảo khác.1

IRS coi tiền ảo là tài sản và áp dụng các nguyên tắc thuế chung áp dụng cho các giao dịch bất động sản đối với các giao dịch sử dụng tiền ảo.1

Điều này có nghĩa là đối với mỗi lần bán hoặc trao đổi tiền ảo, khoản lãi hoặc lỗ vốn từ việc bán phải được ghi nhận.1

Kể từ năm 2015, CFTC đã thực hiện quyền kiểm soát theo quy định đối với tiền ảo dưới dạng hàng hóa theo Đạo luật trao đổi hàng hóa có thể được mua trên thị trường tiền mặt hoặc thị trường giao ngay hoặc thông qua Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO).1

CFTC thực hiện các quyền hạn chung của mình để chống lại gian lận và thao túng tiền ảo theo Đạo luật trao đổi hàng hóa.1

Các tòa án liên bang đã ủng hộ cách giải thích của CFTC rằng tiền ảo là hàng hóa trong phạm vi quyền hạn quản lý của nó.1

Wyoming và New York đi đầu trong việc phát triển quy định tài sản kỹ thuật số rõ ràng.1

Bang New York đã tạo ra cơ chế quản lý tiền ảo của riêng mình và yêu cầu bất kỳ ai tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây phải có giấy phép đặc biệt gọi là BitLicense:

  • Chuyển tiền ảo
  • Nắm giữ hoặc kiểm soát tiền ảo thay mặt cho người khác
  • Mua và bán tiền ảo với tư cách là một doanh nghiệp khách hàng
  • Thực hiện các dịch vụ trao đổi với tư cách là một doanh nghiệp khách hàng
  • Kiểm soát, quản lý hoặc phát hành tiền ảo 1

Tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ

Fintech ở Hoa Kỳ

Fintech ở các quốc gia khác

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa