nl

Fintech-audit

Hulp nodig voor het bedrijfsleven?

Neem contact met ons op voor een gepersonaliseerde FinMV-offerte op maat van uw behoeften.

Software-audits: wat is het?

Het doel van een software-audit is het verifiëren van de kwaliteit, voortgang of naleving van softwareplannen, standaarden en voorschriften, hetzij door interne teams, hetzij door onafhankelijke auditors. Er zijn veel redenen om een ​​software-audit uit te voeren, waaronder het volgen en rapporteren van softwaregebruik, inclusief frequentie en wie het gebruikt; verificatie van de naleving van de vergunningvereisten; monitoring van kwaliteitsborging (QA); naleving van industriestandaarden; en naleving van wettelijke vereisten.

Onafhankelijke toetsing van programma's aan de hand van ontwikkelingsplannen, industrienormen, best practices en juridische praktijken wordt doorgaans uitgevoerd door externe beoordelaars en groepen. Nalevingsaudits kunnen zowel normen als wettelijke naleving controleren. In het geval van kritieke infrastructuur en essentiële middelen zijn dergelijke controles bijzonder belangrijk. Een software-audit evalueert of een softwareproduct of -proces voldoet aan regels, standaarden en procedures, in plaats van te focussen op de technische kwaliteit van de software.

Het doel van een software-audit is het verifiëren van de naleving van licentievoorwaarden, kwaliteitscontrole, naleving van industriestandaarden en wettelijke vereisten.

Waarom heeft u een software-audit nodig?

Interne audit kan een organisatie helpen haar efficiëntie te verbeteren door het aantal inactieve of verlopen licenties te verminderen en problemen te identificeren voordat ze licentie- of regelgevingsproblemen worden. Een beoordeling door een externe partij of door een derde partij is meestal gericht op software die buiten de gelicentieerde rechten wordt gebruikt en kan helpen bij het identificeren van lacunes in de naleving. Vanwege deze verschillende prioriteiten moet het bedrijf een interne audit uitvoeren alvorens een externe audit uit te voeren.

Een software-audit kan worden uitgevoerd wanneer een organisatie van mening is dat zij haar gebruikersovereenkomst heeft geschonden. Dit is nodig om de naleving van de licentievoorwaarden te verifiëren, de kwaliteit te beoordelen en de relevantie van licenties te waarborgen. Het is ook een belangrijke gelegenheid om te bepalen of hun industrienormen nog steeds worden nageleefd. Bovendien helpen dergelijke controles ongebruikte tools met huidige licenties te identificeren, en door ze te verwijderen kan de organisatie middelen besparen. Ten slotte fungeert een software-audit als een controle op gebrek aan zichtbaarheid of procesknelpunten voor de onderzochte software.

Controlelijst voor software-audits

Stappen die u moet nemen vóór een audit

Identificeer experts voor audit

Het is een goed idee ruim van tevoren een team te selecteren om audits uit te voeren als en wanneer ze zich voordoen. Het team kan intern of extern zijn en de leden kunnen hun ervaring gebruiken om een ​​soepel auditproces te garanderen.

Bereid je voor op het auditproces

Maak een lijst van het geldende beleid en de procedures, de apparatuur, software en licenties die de organisatie gebruikt, evenals de titeldocumenten.

Voer een audit uit

De volgende stap is het beoordelen van de resultaten van de software-audit door een groep topmanagers en externe specialisten.

Gebruik een software asset management tool

Met behulp van de software asset management tool kunnen organisaties gemakkelijker licentietekorten vinden en oplossen, evenals oude ongebruikte licenties ontdekken.

Wat kunt u verwachten voor, tijdens en na een software-audit?

Voordat een audit begint, stuurt de softwareleverancier een melding naar de organisatie waarin het proces wordt beschreven. De brief moet informatie bevatten, zoals wat er wordt gevraagd als onderdeel van de audit, evenals de deadline voor de organisatie om te reageren. Om dit project uit te voeren, is het raadzaam om een ​​team samen te stellen van medewerkers van de IT-afdelingen, de juridische afdeling en de software-inkoopafdeling. Bovendien moet de juridische afdeling alle documenten evalueren, zoals een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die relevant kunnen zijn voor de zaak. Ook kan het aanwijzen van iemand om contact te onderhouden met de auditors helpen zorgen voor een soepele voortgang. Bovendien, om de vertrouwelijkheid en bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking van informatie tussen auditors, de leverancier en de organisatie die de audit uitvoert te waarborgen; een geheimhoudingsverklaring moet in orde zijn. Ten slotte moeten aanvullende stappen worden genomen, zoals het bepalen van de reikwijdte van de audit, die gebieden moet omvatten die zijn opgenomen in het proces en de gebruikte producten.

Het is belangrijk dat de organisatie en de ingehuurde auditors elkaar aan het begin van de software-audit ontmoeten om elke stap te bespreken. Tijdens de kick-off meeting dienen ook onderwerpen als de timing en reikwijdte van de audit aan de orde te komen. Auditors beginnen gegevens te verzamelen die betrekking hebben op de reikwijdte van de audit, zoals hardwareapparaten, applicatielijsten, softwarelicenties en licentiebevestigingen. De auditor moet worden geïnformeerd over hoe lang het duurt om de tool of het scenario te testen als dat nodig is.

Nadat de auditors de audit hebben uitgevoerd en de registrars aantekeningen hebben gemaakt over acties en aanbevelingen, plannen de auditors een evaluatievergadering voor de software-audit met de gecontroleerde. Tijdens de auditrapportvergadering worden de resultaten van de audit besproken en worden mogelijke problemen behandeld. Auditors communiceren hun bevindingen zodat de organisatie kan verbeteren. De organisatie kan ook een ontmoeting hebben met haar gecontracteerde softwareleveranciers om te bespreken hoe eventuele bugs kunnen worden verholpen.

Neem contact op met een software-auditexpert

Vraag om een ​​onafhankelijke beoordeling van een softwareproduct, softwareproces of reeks softwareprocessen om de naleving van specificaties, standaarden, contractuele overeenkomsten of andere criteria te beoordelen.