vi

Tích hợp

Cần giúp đỡ cho doanh nghiệp?

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá FinMV được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

AML, KYC và chống gian lận

Hệ thống

AML (Chống rửa tiền) cho phép bạn chống rửa tiền thông qua nền tảng tài chính của mình.

Việc sử dụng dịch vụ KYC (Biết khách hàng của bạn) là bắt buộc đối với các công ty tài chính kinh doanh tiền tư nhân. Công ty của bạn phải xác định và xác minh danh tính của từng đối tác trước khi cho phép họ thực hiện giao dịch tài chính.

Hệ thống chống gian lận cho phép bạn phát hiện gian lận bằng thẻ thanh toán và giám sát tất cả các khoản thanh toán.

Giám sát tài chính (AML)

  • Salv (Estonia) - một giải pháp chống rửa tiền toàn diện cho công ty của bạn.

 

KYC

  • NameScan (Úc) có thể quét và kiểm tra ngay lập tức tên của các cá nhân và tổ chức để tuân thủ các danh sách trừng phạt và tiếp xúc về mặt chính trị (PEP) để giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ AML của mình.
  • Sum & Substance (Vương quốc Anh) sẽ giúp đơn giản hóa quy trình KYC / AML để cung cấp cho khách hàng quyền truy cập nhanh hơn vào dịch vụ của bạn khi rủi ro tối thiểu.
  • Idenfy (Lithuania) - dịch vụ xác minh người dùng cho nền tảng tài chính của bạn, chống gian lận với xác minh danh tính tức thì.
  • Salv (Estonia) - một giải pháp chống rửa tiền toàn diện cho công ty của bạn.
  • Veriff (Estonia) giúp xác minh danh tính và KYC, sử dụng trí thông minh nhân tạo trong quá trình này mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu tuân thủ , giúp ngăn chặn gian lận danh tính.

 

Chống gian lận

  • Maxmind (Hoa Kỳ) cho phép bạn thực hiện đánh giá rủi ro và xác định các hoạt động rủi ro cao trong thanh toán thương mại điện tử , hoạt động của người dùng nền tảng.
  • FraudLabs (Malaysia) cung cấp giải pháp phát hiện gian lận toàn diện để giúp ngăn chặn gian lận thanh toán và giảm thiểu các khoản bồi hoàn và tổn thất.