vi

Tích hợp

Cần giúp đỡ cho doanh nghiệp?

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá FinMV được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các khoản thanh toán

Trong trường hợp thanh toán hàng loạt thông thường, bạn sẽ cần một nhà cung cấp dịch vụ băng thông cao chuyên dụng.

Ví dụ về Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng loạt:

  • WinPay (Indonesia) cho phép bạn thanh toán hàng loạt bằng chức năng chuyển khoản liên ngân hàng thông qua 147 ngân hàng.