he

אינטגרציות

זקוק לעזרה לעסקים?

צור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר אישית של FinMV המותאמת לצרכים שלך.

תשלומים

במקרה של תשלומים בכמות גדולה רגילים תזדקק לספק שירות ייעודי ברוחב פס גבוה.

דוגמאות לספקי שירותי תשלום המוניים:

  • WinPay (אינדונזיה) מאפשר לך לבצע תשלומים בכמות גדולה באמצעות פונקציית ההעברה הבין-בנקאית דרך 147 בנקים.