he

מאמרי הפינטק שלנו

מימון המונים לפוליטיקה
דניאל לי 26.03.2023

מימון המונים פוליטי הוא אסטרטגיית גיוס כספים שבה מועמדים או ארגונים פוליטיים משתמשים בפלטפורמות מקוונות כדי לגייס כסף ממספר רב של תורמים פרטיים לתמיכה בקמפיין או בפעילות הפוליטית שלהם.

צוות פיתוח כשירות ותוכנה מוכנה
אמילי קלארק 21.02.2023

צוות הפיתוח שלנו יכול לקחת את התוכנה המוכנה שלנו (פורטל השקעות, חשבון לקוח, Back Office ו-API) ולהתאים אותה לעסק שלך

מלאך טכני
מיכאיל פיסקונוב 23.06.2022

חברת FinMV שלנו היא מאלה שמוכרים אתים בתקופת הבהלה לזהב. עכשיו "בהלה לזהב" כזו היא פינטק, כמו גם כל מה שקשור אליה.

דו
הרשות האירופית לניירות ערך ושווקים 19.05.2022

ייעוץ טכני של ESMA לנציבות לגבי האפשרות להאריך את תקופת המעבר בהתאם לסעיף 48(3) לתקנה (EU) 2020/1503

מחקר שוק
מיכאיל פיסקונוב 22.11.2021

הסיפור על איך יצרנו פלטפורמת השקעות עם חשבון אישי, Back Office והתחלנו עסק חדש.