he

מאמרי הפינטק שלנו

מלאך טכני

חברת FinMV שלנו היא מאלה שמוכרים אתים בתקופת הבהלה לזהב. עכשיו "בהלה לזהב" כזו היא פינטק, כמו גם כל מה שקשור אליה.

מחקר שוק

הסיפור על איך יצרנו פלטפורמת השקעות עם חשבון אישי, Back Office והתחלנו עסק חדש.