lt

Rinkos apžvalga

Šis straipsnis nėra teisinė konsultacija.

Išmaniosios sutartys JAV

Savarankiškai vykdomoms sutartims arba „išmaniosioms“ sutartims taikoma bendroji sutarčių teisė ir jos yra teisiškai leistinos, jei konkreti sutartis atitinka standartinės sutarties elementus pagal JAV teisę.1

Sutarčių vykdymas ir aiškinimas paprastai yra JAV valstijos teisės reikalas.1

Kelios valstybės priėmė įstatymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad išmaniosios sutartys turėtų tokią pačią teisinę galią kaip ir standartinės sutartys.1

Pastabos
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa