sv

Framgångsberättelser

Rekommendationsbrev från Fundaus

Fundaus
  • Företag: FUNDAUS OÜ (Estland)
  • Beställa: Crowdfunding-plattform
  • Status: Väntar på licens
  • Beskrivning: Kreditbaserade crowdfundingtjänster för bolånesäkrade affärsprojekt i EU, Storbritannien och Norge
  • Hemsida: https://fundaus.com
Kontakt:

Rekommendationsbrev och tack

Vi uttrycker härmed vår djupa tillfredsställelse och tacksamhet för IT-tjänsterna som tillhandahållits av FUNDAUS OÜ, vår tjänsteleverantör, FinMV Group (registreringsnummer 40203378371), samt ett personligt tack till deras ledande specialist och vår personliga projektledare, arkitekturens utvecklare Mikhail Piskunov.

Vår beställning innefattade tjänster för utveckling av ett IT-system för en crowdfunding-plattform, inklusive integration med fjärridentifiering och verifiering av kunder och betaltjänstleverantörer, samt uppsättning och anpassning av en befintlig lösning i enlighet med de obligatoriska kraven i kommande ECSP förordning.

Vi har framgångsrikt samarbetat med Mikhail och hans team i ett år, sedan mars 2021. De avgörande faktorerna för att välja detta team var deras imponerande erfarenhet av att utveckla och underhålla komplexa flernivådatabaser och ramverk, inklusive design av projekt med massiva dataflöden och mikrotjänster. Under vår samarbetsperiod har Mikhail Piskunov och FinMV Group visat sin professionalism och engagemang för det projekt de deltar i; på alla stadier har de erbjudit smarta, individuella lösningar som exakt motsvarar behoven i vårt projekt och våra önskemål som kund.

I alla skeden av projektet visade kontraktsutvecklarna av IT-projektet stor uppmärksamhet på detaljer, inklusive en grundlig studie av vårt uppdrag följt av diskussion i arbetsgrupper, operativ tillgänglighet för kommunikation, inklusive akuta behov av justeringar och förbättringar i projektprocess och anpassning av uppdragsbeskrivningen och deadlines till dessa förändringar. Våra tjänsteleverantörer gav råd om att hitta bästa möjliga lösningar och idéer för förbättringar i alla led.

Alla arbeten som ska utföras och tjänster som ska utföras har bedömts realistiskt i termer av tidpunkt och personalresurser som krävs för att slutföra dem.

Med utgångspunkt i ovanstående rekommenderar vi, FUNDAUS OÜ, starkt FinMV Group och personligen herr Mikhail Piskunov som leverantör av IT-tjänster för komplexa fintech-projekt (programvara för crowdfunding eller alternativ) och som en pålitlig konsult inom ett brett spektrum av aktuella frågor, från systemarkitektur till frågor om säkerhet och dataskydd.

Kontakta mig gärna för mer information.

Med vänlig hälsning,
Lyudmila Yadchenko, styrelseledamot
FUNDAUS OÜ (Estland)

Original

Rekommendationsbrev och tack från crowdfunding-plattformen Fundaus.com