sv
Fintech 2023

Översikt över den finansiella teknikmarknaden

Översikt över jurisdiktioner, fintech-licensiering, fintech-reglering, marknadsanalys, toppbranschledare, plattformar, mjukvara.

Australien

Den australiensiska regeringen har tagit en mer proaktiv hållning till reglering av digitala tillgångar och nya betalningsmodeller för att locka nya företag till jurisdiktionen.

Belgien

Belgien kan anses vara en fintech-vänlig jurisdiktion. Landet är hem för olika fintechjättar.

Brasilien

Myndigheter uppvisar ett samarbetsbeteende genom att arbeta tillsammans för att utveckla regelverk som kan påverka marknaden. De går också ihop med den privata sektorn, särskilt fintech-aktörer.

Danmark

Den danska fintechmiljön karakteriseras som ett ekosystem baserat på mycket innovation och förbättrad tillgång till riskkapital.

Hong Kong

Tillsynsmyndigheter i Hongkong är fortfarande försiktiga med virtuella tillgångar och begränsar distributionen av de flesta virtuella tillgångsrelaterade produkter till endast professionella investerare.

Indien

Fintech-företag ser en enorm potential på den indiska marknaden på grund av den stora befolkningen och spridningen av billiga internettjänster. Det finns ingen specifik fintech-licens i Indien.

Indonesien

Den exponentiella utvecklingen av fintech-sektorn får den indonesiska regeringen att reglera fintech-aktiviteter.

Japan

Fintech-projekt är föremål för japanska lagar och måste erhålla en japansk licens när de försöker tillhandahålla finansiella tjänster till japanska konsumenter.

Kalkon

I fintech-ekosystemet har strängare regler fastställts för att säkerställa ekonomisk säkerhet och informationssäkerhet.

Mexiko

Fintechbranschen är stark i Mexiko. De ambitiösa modellerna som introducerats i Fintech Act, den ökade efterfrågan på digitala produkter och den växande globaliseringen av tjänster har gett grogrund för sektorn i Mexiko.

Portugal

Den portugisiska fintechmarknaden har upplevt stor dynamik den senaste tiden med framväxten av nya aktörer och intressenter som erbjuder nya typer av tjänster och produkter.

Ryssland

Det finns ingen universell fintech-licens i Ryssland. Istället regleras varje fintech-affärsmodell separat.

Saudiarabien

Den saudiarabiska marknaden anpassar sig snabbt till globala marknadstrender och innovation sker snabbare än de lagar som styr den.

Schweiz

Många fintech-startups och projekt visar att den juridiska miljön anses vara gynnsam. Fintech-projekt och investeringar i digitala valutor och tokens beskattas som alla andra traditionella investeringsinstrument.

Singapore

Singapores regering och relevanta lagstiftare har identifierat fintech som ett tillväxtområde för Singapores ekonomi. Fintech-produkter och tjänster finns i en mängd olika former och det finns ingen enskild fintech-licens.

Spanien

Spanien bör betraktas som en fintech-vänlig jurisdiktion, vilket framgår av godkännandet av den reglerande sandlådan. Spanien reglerar inte fintech över hela linjen.

Storbritannien

Storbritannien är en av världens ledande fintech-hubbar. Det finns inga särskilda skattelättnader för fintechbolag i landet, men det finns olika drag i skatteregimen som gör det attraktivt för fintechbolag.

Taiwan

Taiwan har tagit olika initiativ för att främja finansiell innovation med utvecklingen av teknik.

Tyskland

Fintechmarknaden i Tyskland fortsätter att visa ökande mognad och har nått en fas av konsolidering. Fintech-företag i Tyskland har kunnat implementera kommersiellt gångbara affärsmodeller.

USA

En av de mest komplexa finansiella regleringssystemen i världen. All finansiell verksamhet regleras av både delstaterna och den federala regeringen, vilket skapar ett regelverk i två nivåer.

Österrike

Fintech-företag rekommenderas att noggrant se över sina affärsmodeller för att följa Österrikes strikta licensregler.

Erbjudande för investerare

Investor
Data Room

Fri tillgång till Investor Data Room för att få data om nya snabbväxande fintech-startups i ett tidigt skede

Mer
Investor Data Room