bg

Истории за успех

Препоръчително писмо от инвестиционния клуб BRICS+

BRICS+ Invest Club
  • Търговско дружество: Alliance Capital LLC (Германия, Казахстан)
  • Поръчка: Платформа за краудинвестиране
  • Статус: Тестване на бизнес хипотези
  • Описание: Онлайн платформата за групово финансиране създаде финансов инструмент за страните от БРИКС и екосистема от следващо поколение, която позволява на всеки участник в онлайн платформата да получи инструменти за инвестиране и набиране на капитал, въз основа на неговите способности и нужди.
  • Уебсайт: https://brics-invest.club

Препоръчително писмо и благодарност

С настоящото бихме искали да изразим нашата благодарност и задоволство от ИТ платформата, която BRICS+ Investment Club закупи от нашия доставчик на услуги FinMV SIA (регистрационен номер: 40203378371), както и да изразим нашата лична благодарност на Михаил Пискунов, който беше главен специалист на фирмата, личен наш проект мениджър и арх.

Искането ни беше за разработване на платформа за групово финансиране. Ползотворното ни сътрудничество с Михаил и неговия професионален екип започна през юни 2022 г. и продължава вече шест месеца. Първоначално протегнахме ръка, за да оценим наистина невероятния опит на екипа в изграждането и поддържането на сложни платформи, което включва също така проектиране на проекти с големи количества данни и разработване на микроуслуги. Лично Михаил Пискунов и SIA FinMV като цяло показаха най-високата си квалификация в хода на нашето сътрудничество. Те ни предоставиха ефективни, иновативни и новаторски решения, които точно отговаряха на изискванията на нашия проект и също така задоволиха нуждите ни като клиент.

Гореспоменатите изпълнители в областта на разработването на ИТ проекти винаги са обръщали голямо внимание на всички нюанси на нашия проект, т.е. внимателно са разработили нашите технически спецификации в рамките на своите работни групи; те демонстрираха своята отвореност към диалог, включително готовността си да предложат необходимите подобрения и нови полезни опции с напредването на проекта. Графикът на проекта и условията за работа също бяха незабавно променени в съответствие с тези корекции. По всяко време можем да получим експертни съвети и концепции от тях, за да предложим най-ефективните решения.

Всички предвидени в техническото задание дейности бяха изпълнени успешно, а услугите, които трябваше да бъдат предоставени, бяха предоставени в срок.

Въз основа на гореизложеното, ние, BRICS+ Investment Club, искрено препоръчваме FinMV SIA и лично г-н Михаил Пискунов като надежден и висококвалифициран партньор за сътрудничество в областта на ИТ услугите за разработване на сложни финтех проекти (софтуер за краудинвестиране или алтернатива) , както и опитен консултант с опит в широк спектър от съответни въпроси, които обхващат от концепции за системна архитектура до въпроси, свързани със защитата на данните и сигурността на системата.

Ако имате въпроси, моля свържете се с мен за подробности.

Искрено Ваш,
Anton Sanin, CEO & Founder
Alliance Capital LLC

Оригинален

Препоръчително и благодарствено писмо от инвестиционния клуб BRICS+