bg

Политика за поверителност

  • У дома Политика за поверителност

Политика за поверителност

14.02.2022

SIA FinMV, търгуваща като „FinMV“ („ние“ или „нас“), се ангажира да защитава вашата поверителност и да защитава всички лични данни, предоставени й.

Термините „вие“, „вашият“ и „вашият“ се отнасят за клиенти или представители на клиенти, използващи нашия уебсайт и услуги.

Терминът „представител на клиента“ се отнася до директори, законни представители, като притежатели на пълномощно, клиентски служител, като ИТ специалист, специалист по сигурността и т.н., както е посочено в Споразумението FinMV. Тази политика определя как ще третираме внимателно вашата лична информация.

Тази Политика за поверителност обяснява какви лични данни FinMV събира от вас в хода на нашите взаимодействия с вас или вашата организация и чрез нашия уебсайт, продукти или услуги и как ги използваме. Той също така описва избора ви относно достъпа, коригирането и изтриването на вашата лична информация.

Какви лични данни събираме?

Разглеждане на нашия сайт: Ние събираме информация за вашия компютър и вашите посещения и използване на този уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, референт, продължителност на посещението , показвания на страници и навигация в уебсайта).

Бисквитки: Ние събираме бисквитки, които са малки файлове, които даден сайт или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на вашия компютър чрез вашия уеб браузър (с ваше разрешение), което позволява сайтове или системи на доставчици на услуги за да разпознаете браузъра си и да съберете и запомните определена информация.

Формуляр за контакт: На нашия уебсайт имаме формуляри за контакт, за да се свържете с нас по различни причини. Този формуляр иска вашето име, имейл адрес, име на фирма и има поле за безплатен текст, което ви позволява да добавяте вашите въпроси и искания.

Споразумение с FinMV: Когато вашата организация сключи споразумение с FinMV за предоставяне на продукти или услуги, ние ще събираме допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на договора и предоставяне на актуализации на услугите, свързани с продукта/услуга, предоставяна от FinMV. Това ще включва адреса, телефонния номер за връзка.

За какво използваме вашата информация?

Вътрешна употреба: Имейл адресът, който предоставяте чрез формата за контакт, може да се използва за изпращане на информация и актуализации, свързани с вашите специфични интереси към нашите продукти или услуги.

Използваме информацията, предоставена в Споразумението FinMV за ежедневни вътрешни бизнес цели, за да предоставяме нашите услуги, да поддържаме достъп до вашата FinMV система и да предоставяме обслужване на клиенти. Ние ограничаваме достъпа до лична информация за нашите клиенти и представители на клиенти до онези служители, които се нуждаят от нея като част от работата си, за да предоставят нашите услуги и обслужване на клиенти.

Използваме информация за вашия компютър и вашите посещения и използване на нашия уебсайт, за да разберем как работи нашия уебсайт: колко потребители посещават сайта, къде потребителите напускат сайта, колко време потребителите прекарват в сайта, целеви държави, всички това се събира, за да се идентифицират области, в които сайтът може да бъде подобрен и направен по-привлекателен за посетителите.

Разкриване на информация на трети страни: FinMV споделя определена лична информация на клиентите, за да извършва нашия ежедневен бизнес. FinMV не продава или отдава под наем вашата лична информация. FinMV няма да споделя вашата лична информация с трети страни, освен при описаните по-долу обстоятелства или с ваше разрешение.

Може да споделяме вашата лична информация с нашите бизнес партньори, доставчици на услуги, доставчици или други упълномощени изпълнители на трети страни, които предоставят услуги или изпълняват маркетингови или други функции от наше име за предоставяне на исканата услуга. Ние ще предоставим на тези трети страни само минималното количество лична информация, необходимо за извършване на исканата услуга. Ще изискваме от тези трети страни да запазят поверителността на вашата лична информация и да не използват личната ви информация, освен за ограничената цел за извършване на исканата услуга.

Ние разкриваме вашата лична информация, когато сме длъжни да направим това по закон или когато подозираме измамническа или престъпна дейност. Различни закони или правителствени разпоредби може да изискват от нас да разкрием непублична лична информация за вас в отговор на съдебни заповеди или съдебни разследвания. В тези случаи ще положим разумни търговски усилия, за да разкрием само информацията, изисквана от закона, призовка, съдебен процес или съдебно разпореждане.

Може също така да разкрием вашата лична информация, когато това е разрешено от приложимите закони за поверителност, когато разкриването е необходимо за прилагане на нашите права, произтичащи от споразумение, транзакция или взаимоотношение с вас.

Споделяме необходимата информация с вашия агент или законен представител, като например притежателя на пълномощно, което издавате, или настойник, назначен за вас.

Както при всеки друг бизнес, възможно е в бъдеще FinMV да се слее с или да бъде поет от друга компания. Ако се случи такова придобиване, заместващата компания ще има достъп до лична информация, съхранявана от FinMV. Това ще включва информация за клиента и/или клиента, но ще продължи да бъде обвързано с настоящата Политика за поверителност до изменението й. Ще бъдете уведомени чрез известие на видно място на нашия уебсайт или по имейл за всяка такава промяна в собствеността или контрола върху вашата лична информация.

FinMV може също да разкрива лична информация на доставчици на финансови услуги, с които има съвместни споразумения. Това са официални споразумения между несвързани трети страни, които се събират, за да ви продават продукти или услуги. FinMV ще изисква от тези трети страни да запазят поверителността на вашата лична информация.

Срок на годност

Ние ще запазим вашата лична информация за целите на управлението на достъпа до системата FinMV и предоставянето на услуги, докато имаме взаимоотношения с вашата организация.

В някои случаи, когато все още имаме връзка с вашата организация, но вече не сте представител на вашата организация, можете да ни инструктирате да спрем да съхраняваме личната ви информация, можете да ни помолите да направим това, като се свържете с нас на info@fin.place.

Сигурност

Всички предоставени ни данни и информация са криптирани с помощта на модерни технологии и нашият уебсайт има мерки за сигурност за защита срещу загуба, злоупотреба и промяна на всички данни и информация, получени от нас. Ние непрекъснато се стремим да поддържаме поверителността на всички подобни данни и информация и да подобряваме нашите мерки за сигурност. Въпреки това, нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме разумни търговски средства за защита на вашата лична информация, не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Деца

Нашата политика е да не предоставяме съзнателно Услугите на лица под 18-годишна възраст и да не събираме лични данни и информация от тях. Нашият уебсайт не е предназначен или предназначен за деца под тази възраст. Ако сте на възраст под 18 години, не трябва да предоставяте лични данни или информация на нашия уебсайт. Ако сте родител или настойник на лице под 18 години, за което смятате, че ни е разкрило лични данни или информация, моля, свържете се с нас незабавно на info@fin.place, за да можем да премахнем и изтрием данните на такъв човек от нашата система.

Предлага се на Общите условия

Тази Политика за поверителност е включена и представлява неразделна част от нашите Условия за ползване. В случай на противоречие между която и да е разпоредба на нашите Условия за ползване и съдържанието на тази Политика за поверителност, клаузите на нашите Условия за ползване имат предимство.

Изменения в Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност може да се актуализира от време на време и ние ще публикуваме известие на уебсайта за всякакви съществени промени в тази политика. Ако не сте съгласни с което и да е условие от тази Политика за поверителност или каквато и да е промяна в нея, моля, спрете да използвате нашите Услуги и спрете да ни предоставяте допълнителна лична информация или да купувате Продукти или Услуги. Продължаващото ви използване на нашите Услуги след изменението на тази Политика за поверителност ще се счита, че продължавате да приемате условията на тази изменена Политика за поверителност.

Вашите права

Право на достъп: Имате право да знаете каква лична информация съхраняваме за вас и с каква цел. Можете да подадете заявка за достъп до субект на данни при нас; тези искания трябва да бъдат направени писмено, с писмо или имейл, със снимка за самоличност, за да потвърдите вашата самоличност. За да заявите формуляр за заявка за достъп до субект на данни, моля, свържете се с нас на адрес info@fin.place. Заявките по пощата трябва да се изпращат до: служител по защита на данните, FinMV, Vesetas iela 10, офис 95, Рига, LV-1013, Латвия.

Право на корекция: Имате право да накарате да коригираме неточна лична информация за вас. По ваше желание ще коригираме или допълним всяка непълна информация, която съхраняваме за вас. За да заявите корекция на данните, моля, свържете се с нас на info@fin.place.

Право да бъдете изтрити (право да бъдете забравени): Имате право да поискате да изтрием личната информация, която съхраняваме за вас, ако вече не е необходимо да предоставяме Услугите на вашата организация като посочени в Споразумението с FinMV, или ако вече не сте представител на организацията. За да поискате изтриване на данни, моля, свържете се с нас на адрес info@fin.place.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-долу:

FinMV
Data Protection Officer
Vesetas iela, 10, office 95,
Riga, LV-1013
Latvia
E-mail: info@finmv.com
Вашето право на оплакване

Ако имате оплакване относно използването от наша страна на вашата информация, можете да се свържете с Държавния инспекторат по данни в Латвия чрез уебсайта им http://www.dvi.gov.lv/en/ или им пишете на:

Data State Inspectorate of Republic of Latvia
Blaumana Street 11/13-11,
Riga, LV-1011
Latvia
E-mail: info@dvi.gov.lv