bg

Всички демо

FinMV представя

Демо на всички продукти

Демонстрация на платформа за групово финансиране

Авторът на проект, публикуван в платформа за групово финансиране, може да събере средства за реализиране на идеята, а участник в платформата може да инвестира в начинанието на автора и да получи награда за това.

Демонстрация на цифрова банка

Всички банкови сметки са мултивалутни, работят за физически лица, бизнес клиенти и лицензирани финансови институции чрез API, уеб и мобилни интерфейси.