bg
Как работи

Получавайте актуални пазарни данни във вашата финансова платформа

01

Посочете проблема

Вие описвате какви данни се нуждаете за вашия пазар редовно и как вашият служител би могъл да ги събира ръчно

02

Ние автоматизираме

Ние автоматизираме действията на вашия служител и настройваме потока от данни към вашата финансова платформа

03

Резултат

Сметката и бек офисът на клиента ще получат необходимия поток от данни, достъп до който можете да продадете

Примери за използване

Автоматично наблюдение на данни

Има много примери за събиране и наблюдение на данни за конкурентно и бизнес разузнаване. Ето някои опции за използване на такава система за наблюдение:

Проучване на пазара

Статистическите данни се събират от различни публични източници и се комбинират в един набор от данни, което ви позволява автоматично да генерирате различни отчети и пазарни проучвания.

Търсене на печеливши обекти

Порталите за реклами за недвижими имоти се сканират, погрешните данни се филтрират и след това цялата информация се обобщава в единна база данни.
След това системата изгражда анализи за всеки имот и го оценява в сравнение с подобни имоти в района.
Готовите пълни данни идват до вашите клиенти до техните потребителски акаунти и служители до бек офиса.
Подобно използване е възможно за намиране на информация за автомобили и свободни работни места.