bg

Нашите fintech статии

Технически ангел

Нашата компания FinMV е една от тези, които продават лопати по време на златната треска. Сега такава "златна треска" е финтех, както и всичко свързано с него.

Окончателен доклад на ESMA
Европейски орган за ценни книжа и пазари 19.05.2022

Технически съвети на ESMA към Комисията относно възможността за удължаване на преходния период в съответствие с член 48, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503

Проучване на пазара

Историята за това как създадохме инвестиционна платформа с личен акаунт, бек офис и стартирахме нов бизнес.