bg

Създайте своя финтех платформа само за няколко дни

Създаваме инвестиционни платформи, търговски портали и индивидуални финтех решения, специално адаптирани за вашата бизнес модел, регулаторната среда във вашата страна и съществуващата инфраструктура.

Нашата модулна инвестиционна технология предоставя на компаниите лесен начин за актуализиране на технологичния си стек и предоставя нови услуги, без скъпи и разрушителни IT ъпгрейди. Получете нашия софтуер сега и заплатете по-късно с нашата услуга BNPL.

FinMV - White Label финансов софтуер за професионалисти. - Fintech and investment platforms
White Label

Подготовката за успех зависи от най-добрите ИТ решения

Разработихме универсален софтуер за платформи за краудфандинг, базиран на най-модерните ИТ решения:

1. Облачните технологии, микросервизната архитектура, различни модули са техническата основа за вашия успех.

2. Вниманието към детайлите и експертизата при настройката на платформата са нашата добавена стойност в допълнение към самия продукт.

FinMV представя

Вижте демонстрацията

Няма нужда да се регистрирате, няма да чакате нашия мениджър, гледайте сега

Технологичен продукт

Направете свой собствен портал за краудфандинг

Платформата FinMV е проектирана специално за бизнеса с краудфандинг

Краудинвестиране

Краудинвестиране

Независимо дали представлявате частен капитал, рисков капитал или бизнес ангели, FinMV може да ви помогне да автоматизирате своите инвестиционни бизнес операции и да управлявате сделките по-ефективно.

Ние ще разработим и адаптираме платформата според вашите нужди, типове аудитория и правила.

 • Контрол на качеството
 • Гъвкавост
 • Видимост
Peer-to-peer кредитиране

Peer-to-peer кредитиране

Създайте своята P2P платформа за кредитиране за корпоративни или индивидуални инвеститори и кредитополучатели с FinMV.

Свържете кредитополучателите и инвеститорите в интуитивен интерфейс. Вашият сайт ще осигури интелигентна автоматизация от край до край на процесите на равнопоставено кредитиране.

 • Незабавни изплащания
 • Контрол на риска
 • Управление на просрочени задължения

Инвестиция в недвижими имоти

Дигитализирайте своя офлайн бизнес и разработете платформа за краудфандинг за финансиране на недвижими имоти.

Създайте платформа за купуване-продажба или купуване-лизинг за краудфандинг за синдикирано финансиране на недвижими имоти. FinMV предоставя персонализиран софтуер за групово финансиране на недвижими имоти за различни етапи от вашия бизнес.

 • Фонд за недвижими имоти
 • Портал за краудфандинг
 • Инвестиционен тръст (АДСИЦ)
Инвестиция в недвижими имоти
Краудфъндинг

Краудфъндинг

Използвайте FinMV, за да започнете краудфандинг или да изградите платформа за управление на дарения.

Управлението на проекти и набирането на средства станаха по-лесни.

 • Гъвкава интеграция
 • Гарантирана прозрачност
 • Оптимизация на контрола
01

Гъвкава функционалност на платформата

Разработихме универсална платформа, която ви позволява да създавате fintech продукт с всякаква функционалност. Можете да получите софтуер, конфигуриран за необходимата ви бизнес логика и с необходимата функционалност.

02

Достъп до код и база данни

Ние отлично разбираме рисковете на вашия бизнес. Следователно вашите разработчици имат достъп до кода на самия сайт, клиентския кабинет и бек офиса, както и до актуално архивиране на база данни.

03

Възможност за миграция

Един ден вашият бизнес ще расте. За разлика от някои конкуренти, ние не се стремим да обвържем вашия бизнес с нашите услуги завинаги. Нашата архитектура ще ви позволи безпроблемно да мигрирате към вашия собствен софтуер.

Fintech продукти

Професионален софтуер

Онлайн банкиране

Онлайн банкиране

Стартирането на собствена онлайн банка никога не е било по-лесно.

Платежна система

Платежна система

Създайте своя собствена система за плащане с цялостна облачна платформа White Label.

Микрофинансиране

Микрофинансиране

Автоматизирайте целия жизнен цикъл на заема от изплащане до поддръжка и набиране на средства.

FinTech (Financial Technology)

Fintech или fintech се отнася до фирми, които използват нови технологии, за да се конкурират с традиционните финансови методи. Технологии като смартфони за мобилно банкиране, инвестиране, вземане на заеми и криптовалути направиха финансовите услуги по-достъпни за широката общественост. Финтех компания е комбинация от стартиращи фирми и утвърдени финансови институции и технологични компании, които се стремят да заменят или подобрят съществуващите финансови услуги.

"Изкуственият интелект (A), блокчейн (B), облачните изчисления (C) и големите данни (D) се считат за „ABCD“ (четирите ключови области) на финтех."

"Статистически модели и стохастична оптимизация във финансовите технологии и инвестиционната наука" (2020)

Как работи финтех?

FinTech (финансова технология) е общ термин за софтуер, мобилни приложения и други технологии, предназначени да подобрят и автоматизират традиционните форми на финансиране. От прости приложения за мобилни плащания до сложни блокчейн мрежи, които съхраняват криптирани транзакции, FinTech може да покрие широк набор от приложения. Fintech е универсална концепция, която улеснява финансовите услуги и транзакции. Това допринася за оптимизирането на процесите, като ги прави по-достъпни и рентабилни. AI, големи данни и криптирана блокчейн технология често се използват за осигуряване на сигурни онлайн плащания.

Изкуственият интелект, големите данни и блокчейн технологията революционизираха начина, по който компаниите прехвърлят, съхраняват и защитават цифрови валути в съвременните финансови технологии. Компаниите могат да се възползват от изкуствения интелект, за да получат ценна информация за потребителското поведение и навиците на харчене, което им позволява да разбират по-добре своите клиенти. В допълнение към прогнозирането на промените на пазара, анализът на големи данни може да помогне на компаниите да разработят нови бизнес стратегии въз основа на данни. Blockchain, нова технология в областта на финансите, позволява децентрализирани транзакции без участието на трета страна; мрежа от участници в блокчейн следи за възможни промени или допълнения към криптираните данни.

Искате ли да видите демонстрация на нашата платформа?