bg

Финансов софтуер
като бял етикет

Универсален софтуер за краудфандинг, банкиране, инвестиции, кредитиране и финансови платформи.

Ние създаваме публични и частни финансови портали, пазари и платформи, като се съобразяваме с вашия бизнес модел, законодателството на вашата страна и вашата инфраструктура.

FinMV - финансов софтуер с бял етикет
White Label

Подготовката за успех зависи от най-добрите ИТ решения

Разработихме универсален софтуер за платформи за краудфандинг, базиран на най-модерните ИТ решения:

1. Облачните технологии, микросервизната архитектура, различни модули са техническата основа за вашия успех.

2. Вниманието към детайлите и експертизата при настройката на платформата са нашата добавена стойност в допълнение към самия продукт.

01

Гъвкава функционалност на платформата

Разработихме универсална платформа, която ви позволява да създавате fintech продукт с всякаква функционалност. Можете да получите софтуер, конфигуриран за необходимата ви бизнес логика и с необходимата функционалност.

02

Достъп до код и база данни

Ние отлично разбираме рисковете на вашия бизнес. Следователно вашите разработчици имат достъп до кода на самия сайт, клиентския кабинет и бек офиса, както и до актуално архивиране на база данни.

03

Възможност за миграция

Един ден вашият бизнес ще расте. За разлика от някои конкуренти, ние не се стремим да обвържем вашия бизнес с нашите услуги завинаги. Нашата архитектура ще ви позволи безпроблемно да мигрирате към вашия собствен софтуер.

технологичен продукт

Направете свой собствен портал за краудфандинг

Платформата FinMV е проектирана специално за бизнеса с краудфандинг

Краудинвестиране

Краудинвестиране

Независимо дали представлявате частен капитал, рисков капитал или бизнес ангели, FinMV може да ви помогне да автоматизирате своите инвестиционни бизнес операции и да управлявате сделките по-ефективно.

Ние ще разработим и адаптираме платформата според вашите нужди, типове аудитория и правила.

 • Контрол на качеството
 • Гъвкавост
 • видимост
Peer-to-peer кредитиране

Peer-to-peer кредитиране

Създайте своята P2P платформа за кредитиране за корпоративни или индивидуални инвеститори и кредитополучатели с FinMV.

Свържете кредитополучателите и инвеститорите в интуитивен интерфейс. Вашият сайт ще осигури интелигентна автоматизация от край до край на процесите на равнопоставено кредитиране.

 • Незабавни изплащания
 • Контрол на риска
 • Управление на просрочени задължения

Инвестиция в недвижими имоти

Дигитализирайте своя офлайн бизнес и разработете платформа за краудфандинг за финансиране на недвижими имоти.

Създайте платформа за купуване-продажба или купуване-лизинг за краудфандинг за синдикирано финансиране на недвижими имоти. FinMV предоставя персонализиран софтуер за групово финансиране на недвижими имоти за различни етапи от вашия бизнес.

 • Фонд за недвижими имоти
 • Портал за краудфандинг
 • Инвестиционен тръст (АДСИЦ)
Инвестиция в недвижими имоти
Краудфъндинг

Краудфъндинг

Използвайте FinMV, за да започнете краудфандинг или да изградите платформа за управление на дарения.

Управлението на проекти и набирането на средства станаха по-лесни.

 • Гъвкава интеграция
 • Гарантирана прозрачност
 • Оптимизация на контрола
Fintech продукти

Професионален софтуер

Онлайн банкиране

Онлайн банкиране

Стартирането на собствена онлайн банка никога не е било по-лесно.

Платежна система

Платежна система

Създайте своя собствена система за плащане с цялостна облачна платформа White Label.

микрофинансиране

микрофинансиране

Автоматизирайте целия жизнен цикъл на заема от изплащане до поддръжка и набиране на средства.

Portfolio

Последни работи

Fundaus.com
Платформа за краудфандинг

Fundaus.com

микрофинансиране
микрофинансиране

Credit Platform

Проучване на пазара
Проучване на пазара

Propby

Онлайн банкиране
Онлайн банкиране

DemoBank

Платежна система
Платежна система

DmPay

Търсене на подценени недвижими имоти
Търсене на подценени недвижими имоти

ManyFlats

Искате ли да видите демонстрация на нашата платформа?