bg

Относно компанията

История на FinMV

Революция във финансовите технологии

През 2007 година малък и амбициозен екип започна пътя си към иновациите в цифровите решения. Това означава рождението на компанията FinMV, която израсна от скромен стартъп във важен участник във финтех индустрията. Днес FinMV се специализира в разработването на краудфандингови, краудлендингови и краудинвестингови платформи, системи за еднакви кредити, цифрови банки, платежни системи, високонатоварени портали, агрегатори на информация и аналитични системи. Всеки от тези продукти играе важна роля в съвременните финансови екосистеми, като удовлетворява различни нужди и повишава ефективността и достъпността на финансовите услуги.

 

17

години опит в ИТ проекти и финтех


 

 

Основаване на компанията

Пътят на FinMV започна със създаването на конструктор за уебсайтове, който позволи стартирането на мрежа от 500 градски портала. Този начален проект положи основите за техническото майсторство на компанията и разбирането на скалируемите цифрови решения. Все пък истинското преобразуване започна през 2016 г., когато FinMV се фокусира изцяло върху финтеха, осъзнавайки нарастващото търсене на новаторски финансови технологии.

 

Разнообразни финтех решения.

През последните седем години FinMV е подобрила уменията си и разширила асортимента си от продукти. Нека разгледаме ключовите продукти, разработени от FinMV, и тяхната стойност във финансовата индустрия:

 • Платформи за краудфандинг: Тези платформи позволяват на частни лица и компании да привличат средства от голям брой хора, обикновено чрез интернет. Краудфандинг демократизира процеса на инвестиране, като позволява на малките инвеститори да инвестират в проекти, в които вярват, и помага на предприемачите да получат необходимия капитал.
 • Платформи за краудфандинг и краудинвестиране: Подобни на краудфандинг, тези платформи се фокусират върху кредити и инвестиции. Краудфандинг позволява на частни лица да предоставят заеми на други с очакване за връщане с лихва. Краудинвестингът, от друга страна, включва инвестиране в компании или проекти в замяна на дял в капитала или участие в печалбата.
 • Системи за еднорангово кредитиране: Платформите за пиринг-кредити директно свързват заемщици с кредитори, като заобикалят традиционните финансови посредници. Това може да доведе до намаляване на лихвените проценти за заемщиците и увеличаване на доходността за кредиторите, като направи този вид заеми привлекателна алтернатива на традиционните банки.
 • Цифрови банки: Това са напълно онлайн банки, предлагащи широка гама от финансови услуги без нужда от физически отделения. Цифровите банки предлагат удобство, ниски такси и иновативни функции, които привличат технически подготвени потребители и бизнес.
 • Платежни системи: FinMV разработва надеждни платежни системи, осигуряващи безпроблемни транзакции между частни лица и компании. Тези системи поддържат различни начини за плащане, осигурявайки гъвкавост и сигурност за потребителите.
 • Високонатоварени портали: Високонатоварени портали обработват голям брой транзакции и взаимодействия на потребители, осигурявайки производителност и надеждност дори при висока товарене. Тези портали са необходими за бизнеса, който изисква непрекъснато наличие на услуги.
 • Агрегатори на информация и аналитични системи: Тези инструменти събират, организират и анализират данни от различни източници, предоставяйки ценни идеи и позволявайки на потребителите да вземат обосновани решения. Агрегаторите на информацията улесняват достъпа до различни набори от данни, докато аналитичните системи предлагат дълбок анализ и отчетност.

 

Сила на отбора

В момента в FinMV работят пет специализирани екипа, състоящи от над 50 опитни разработчици. Всяка екип е фокусиран върху определена област, което гарантира подробно управление на всички аспекти на разработката на продуктите и взаимодействието с клиентите.

 

Комплексен процес на разработка.

Процесът на разработка на FinMV е внимателен и ориентиран към клиента, като включва няколко ключови етапа:

 • Събиране на изисквания: Този начален етап включва разбиране на нуждите на клиента, включително бизнес изисквания, потребителски изисквания, както и функционални, така и нефункционални спецификации.
 • Проектиране на платформа: С използването на инструменти като Archimate, BNPM и UML диаграми, екипът на дизайнери създава подробни архитектурни планове на финансовата платформа.
 • Техническа документация: Подготовката на изчерпателна документация е необходима за спазване на нормативните изисквания и осигуряване на гладка комуникация между заинтересованите страни.
 • Разработване на софтуер: С използването на вече разработените функционални модули, екипът от разработчици създава платформа, като интегрира бази данни, интеграции и функции за автоматизация.
 • Компилиране на план за тестване: За да гарантира надежността и коректността на системата, FinMV разработва строги планове за тестване, които описват правилата за проверка на системата и процедурите за проверка на правилността.
 • Създаване на ръководства за потребители.: Финалната стъпка включва създаването на ръководства за потребителите, описващи функционалността на платформата от гледна точка на потребителя, осигурявайки лесно използване и адаптиране.

 

Видение за бъдещето

Като продължава да расте, FinMV остава предана на разширяването на границите на финансовите технологии. Успехът на компанията е определен от акцента върху иновациите, качеството и удовлетворението на нуждите на клиентите. Следейки отраслевите тенденции и постоянно подобрявайки своите продукти, FinMV се стреми да остане лидер във финтех сектора, като предлага на бизнеса и частните лица напреднали финансови решения.

В заключение, пътят на FinMV от малък отбор до влиятелен участник във финтеха е свидетелство за нейната преданост, майсторство и визия. С разнообразен асортимент на продукти и надежден процес на разработка, FinMV е готова да задоволи променящите се нужди на финансовата индустрия, насърчавайки иновациите и осигурявайки успех на своите клиенти.

Михаил Пискунов

Преса за нас