et

Turuülevaade

See artikkel ei ole juriidiline nõuanne.

Nutikad lepingud USA-s

Isetäituvad lepingud ehk "nutikad" lepingud on allutatud üldisele lepinguõigusele ja on õiguslikult lubatud tingimusel, et konkreetne leping vastab USA seaduste kohase tüüplepingu elementidele.1

Lepingute täitmine ja tõlgendamine on üldiselt Ameerika Ühendriikide osariigi õiguse küsimus.1

Mitmed osariigid on kehtestanud seadused, mille eesmärk on tagada, et nutikatel lepingutel oleks sama õiguslik mõju kui tüüplepingutel.1

USA kliendituvastus

Fintech USA-s

Fintech teistes riikides

Märkmed
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa