he

סקירת שוק

מאמר זה אינו ייעוץ משפטי.

מימון המונים בארה"ב

יועץ השקעות בארצות הברית הוא חברת פינטק עם מוצרים ושירותים העומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

 • לתת עצות לאחרים לגבי ניירות ערך,
 • להנפיק דוחות או ניתוחים ביחס לניירות ערך,
 • לייעץ בנושא השקעות (כולל יועצי רובו),
 • מספקים שירותי תיווך 1

במקרה זה, החברה חייבת להיות ברישיון ובפיקוח על ידי אחד משני ארגונים:

 1. רשות ניירות ערך (SEC)
 2. ועדת מסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) 1

השקעות המונים

מימון המונים במניות (Crowdinvesting) היא דרך לגייס הון לעסק שלך ללא חובות חדשים. Crowdinvesting מאפשרת לך למשוך משקיעים שמוכנים להשקיע בהשגת היעדים העסקיים שלך בתמורה לנתח פיננסי בחברה.2

מימון המונים מוסדר על ידי הממשל הפדרלי בארה"ב. העסק שלך מציע מניות למשקיעים בתמורה להון, גם אם אינך מוכר מניות בבורסה. תהליך זה מצריך ציות ליותר כללים מאשר קמפיין פשוט לגיוס כספים מקוון בפלטפורמות GoFundMe או Kickstarter.2

אי עמידה בכללים עלולה לאלץ אותך להחזיר כל השקעה שהתקבלה. רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) עשויה אפילו להקפיא את היכולת של העסק שלך להציע מניות למשקיעים לתקופת זמן מוגדרת.2

עליך לבצע שורה של שלבים כדי להציע מניות בעסק שלך באמצעות פלטפורמת מימון המונים מקוונת:

 • קבל השקעות מימון המונים של עד 5 מיליון דולר בשנה.
 • עבוד עם פורטל מימון ההמונים הרשמי הרשום ב-SEC.
 • חשף מידע פיננסי נדרש על סמך סכום המימון שהעסק שלך מגייס.
 • כבד את המגבלות הפדרליות על הסכומים שאתה מקבל ממשקיעים פרטיים שאינם מוסמכים. 2

בנקאות בארה"ב

פינטק בארה"ב

פינטק במדינות אחרות

הערות
 1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
 2. https://www.forbes.com/advisor/business-loans/equity-crowdfunding/