sv

Hur det fungerar?

Behöver du hjälp för företag?

Kontakta oss för en personlig FinMV offert skräddarsydd efter dina behov.

Begagnad teknikstack

Vi utvecklade webbplatsen, investerarens kontor och backoffice i den senaste versionen av PHP-språket med hjälp av ramverket Laravel. Nästan vilken teknikstack som helst kan användas för Front-end.

Frihet att välja teknik

Du kan använda våra färdiga utvecklingar i PHP, eller skriva din egen i Java. Funktionaliteten kommer inte att ändras från detta, eftersom alla komponenter fungerar med databasen och affärslogiken inte direkt, utan via API:et.

Din webbplats, investerares kontor eller backoffice kan tekniskt sett skrivas på vilket programmeringsspråk som helst (Java, PHP, etc.). Vi valde PHP och Laravel eftersom det är lättare att hitta programmerare med denna teknikstapel på arbetsmarknaden.

Om du vill göra någon komponent till din egen, bör du utgå från vilka kvalificerade programmerare som är mer tillgängliga för ditt företag.

Bekvämligheten med mikrotjänstarkitektur är att din webbplats kan ha flera typer av investerarskåp eller backoffice. De kan vara olika och skrivna på olika programmeringsspråk.