Ценови калкулатор

Счетоводна платформа за държавна институция


Кратко онлайн

Конфигурацията "Счетоводство на държавна институция" е предназначена за автоматизиране на счетоводството на общински институции, финансирани от бюджети на различни нива, държавни извънбюджетни фондове. Основата на софтуерния продукт е платформата FinMV със системна конфигурация за характеристиките на бюджетните структури. Системата ви позволява да организирате счетоводството на една или няколко организации.

Този софтуер помага за решаването на основните задачи на счетоводството при управлението на средствата, идващи от бюджетни средства. Програмата е предназначена за инсталиране в общински предприятия от различен тип. Системата обхваща почти всички сфери на дейност на едно държавно предприятие, като отчита спецификата на работата им и е съобразена с действащото законодателство. Програмният продукт е снабден с модул за проверка на счетоводството за правилността на воденето му.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Счетоводен портал за държавна институция
Връщане на данъци
Можете да изтеглите данните за счетоводството на публична институция за данък при източника
Счетоводни справки
Задължителни отчети, които допълнително формират основата за счетоводна и данъчна отчетност
Формуляри за социално осигуряване
Формуляри, предоставени на органите за социална сигурност.
Сметкоплан
Използвайте сметкоплана на правителствената агенция и бюджетната класификация на вашата страна.
Ведомствено счетоводство
Използвайте счетоводство за всички отдели на публична институция.
Препратки
Генериране на различни справочни справки.
Отчитане на разходите по пасиви
Контролирайте всички поети задължения и разсрочени разходи.
Авансови плащания
Осчетоводяване на издадени аванси по платежни документи.
Данъчно счетоводство
Счетоводство за данък добавена стойност, данъчно счетоводни регистри за данък общ доход.
Валутни операции
Разширени възможности за осчетоводяване на сделки с чуждестранна валута.
Отчитане на имотите
Отчитане на ГСМ, отчитане на благородни метали и скъпоценни камъни и др.
Контрагенти
Можете да видите пълната информация за контрагентите и да промените техния статус
Банкови акаунти
Страницата в потребителския профил показва всички банкови сметки на този контрагент
Банкови и касови операции
Парични и банкови транзакции, включително обмен на данни директно с банки и доставчици на платежни услуги
Добавете транзакция
Можете ръчно да добавяте транзакции и групово зареждане на данни
Множество организации
Отчитане на няколко организации в една информационна база
Активи на дружеството
Счетоводно отчитане на дълготрайните активи и нематериалните активи
Търговски операции
Счетоводно отчитане на търговски операции, включително при търговия на дребно и комисионна търговия
Производство
Отчитане на основно и спомагателно производство, отчитане на полуфабрикати
Заплати и персонал
ТРЗ, кадрово и персонифицирано счетоводство
Автоматично завършване
Автоматично изпълнение на приключващите операции на месеца
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавяте служители като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
Резюме на транзакцията
Можете да получите обобщение на транзакциите за всеки контрагент
Доклади за регулиране
Изготвяне на регламентирана отчетност
Контрол на инвентара
Складова отчетност и данни за инвентара
Документите
Можете да видите всякакви документи, създадени на клиентската платформа
Шаблони за документи
Ще можете да управлявате шаблони за всички документи в платформата
Известия
Можете да създавате известия ръчно и да присвоявате/изключвате получатели. Системата може да осигури автоматично генериране на известия.
Шаблони за известия
Ще можете да управлявате шаблони за всички известия в платформата
Известия по имейл
Системата автоматично ще изпраща известия по имейл въз основа на шаблони и предварително дефинирани тригери. Шаблоните на писма трябва да бъдат създадени и съгласувани предварително.
Шаблони за имейли
Ще можете да управлявате шаблоните на всички имейли в платформата
Допълнителни опции
AML офис
Служителят по AML може да филтрира контрагентите, които трябва да проверите за съответствие с вашата политика срещу изпирането на пари
Исторически данни
Можете да видите регистрационния файл с исторически данни за всеки обект на платформата: контрагенти, лични данни, фирмени данни и др.
Табло
Таблото за управление показва показатели и графики, които могат да се персонализират за вашата платформа
Автоматични напомняния
Можете да създавате автоматични напомняния за всеки контрагент
API ключове
На страницата можете да видите API ключовете на потребителя. API ключовете се използват за отправяне на заявки към банковия API без потребителско име и парола. Освен това, когато използвате ключ за API, не е необходимо да въвеждате код за потвърждение.
Двуфакторен метод за удостоверяване
Страницата в потребителския профил показва методите за удостоверяване, свързани с акаунта
Доставчиците на платежни услуги могат да бъдат интегрирани за автоматизиране на обработката на плащания.
Изберете доставчик на KYC услуга, за да проверите контрагентите.

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Моля, напишете адреса на уебсайта на вашата компания.
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV