bg

Ценови калкулатор

Онлайн управление на фирма


Кратко онлайн

Конфигурацията "Онлайн управление на фирма" е предназначена за автоматизиране на етапите на търговия, обслужване и производство на малкия бизнес. Автоматизацията включва такива необходими операции като продажба, покупка, съхранение на стоки в складове, отчитане на движението на средствата, управление и планиране на работата на компанията. Софтуерът ще ви позволи да планирате дейностите си в детайли: да се занимавате с поръчки на доставчици, да задавате задачи на служителите, да наблюдавате как се променят статусите на поръчките и така нататък в облака.

Предимствата на тази платформа включват възможността за поддържане на финансова и друга отчетна документация за няколко малки фирми едновременно. Информацията се съхранява в единна база данни, независимо дали компаниите имат еднаква специализация или работят в различни направления. Автоматичен обмен на данни с вашите инструменти за продажби и друг софтуер. Персонални решения за вашата индустрия.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Портал за управление на компанията
Търговия на едро
Регистрация на клиенти и техните нужди. Поддържане на база данни с клиенти и договори. Регистрация на поръчки на всеки клиент. Продажба от склад и продажба под поръчка. Продажба на кредит и предплащане. Контрол на изпълнението на поръчката.
Автоматизация на търговията на дребно
Работа с онлайн касови апарати. Пълноценна търговия на дребно с печат на касови бележки. Поддържане на ценови листи и ценови анализ. Работа с карти за отстъпка. Продажби на дребно в мобилно приложение.
Интернет търговия
Управление на търговия на едро и електронна търговия, автоматизация на търговия на дребно
Оценяване на предварителна поръчка
Можете да видите цената на поръчката, да оцените възможността за предоставяне на отстъпка или необходимостта от надценка.
Комисионна търговия
Поддържане на база данни с комисионни договори. Оформяне на актове за приемане и предаване на стоки за комисионна и фактура. Оформяне на отчета на комисионера.
Производствено счетоводство
Ще можете да контролирате всички етапи на производство и изпълнение на поръчките, да провеждате подробен анализ на работата на предприятието.
Склад
Оперативното отчитане на складовите операции, бързата инвентаризация, удобната работа с мобилни приложения и оборудване за търговия на дребно, отпечатването на складови документи, етикети и етикети с цени ви позволяват да организирате счетоводство както в склад на едро, така и в малки павилиони и търговски обекти.
Ценообразуване
Задайте различни видове цени: покупка, продажба на едро, дребно. Използвайте минимални цени, психологическо закръгляване и формули за ценообразуване.
Ценови листи
Създайте ценови листи поотделно за всяка група купувачи: едро, дребно, дребно.
Отстъпки и надценки
Планирайте отстъпки и надценки, използвайте карти за отстъпки, сертификати за подарък и бонуси.
CRM
Софтуерът има вградена CRM система, в която можете да работите с лийд, да водите клиент през фунията на продажбите, да преглеждате цялата история на отношенията в клиентската карта, да работите съвместно и индивидуално по задачи на канбан дъски, да оценявате резултатите в отчети за продажби за всеки канал за продажба, продукт, мениджър.
Заплата и персонал
Можете да кандидатствате за работа, уволнение, прехвърляне на персонал, да водите записи на работното време. Има инструменти за оценка на ефективността на работата на всеки служител и възнаграждение на всеки служител според представянето му.
Контрагенти
Можете да видите пълната информация за контрагентите и да промените техния статус
Банкови акаунти
Страницата в потребителския профил показва всички банкови сметки на този контрагент
Банкови и касови операции
Парични и банкови транзакции, включително обмен на данни директно с банки и доставчици на платежни услуги
Добавете транзакция
Можете ръчно да добавяте транзакции и групово зареждане на данни
Данъчно счетоводство
Счетоводство за данък добавена стойност, данъчно счетоводни регистри за данък общ доход.
Автоматично завършване
Автоматично изпълнение на приключващите операции на месеца
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавяте служители като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
Резюме на транзакцията
Можете да получите обобщение на транзакциите за всеки контрагент
Доклади за регулиране
Изготвяне на регламентирана отчетност
Документите
Можете да видите всякакви документи, създадени на клиентската платформа
Шаблони за документи
Ще можете да управлявате шаблони за всички документи в платформата
Известия
Можете да създавате известия ръчно и да присвоявате/изключвате получатели. Системата може да осигури автоматично генериране на известия.
Шаблони за известия
Ще можете да управлявате шаблони за всички известия в платформата
Известия по имейл
Системата автоматично ще изпраща известия по имейл въз основа на шаблони и предварително дефинирани тригери. Шаблоните на писма трябва да бъдат създадени и съгласувани предварително.
Шаблони за имейли
Ще можете да управлявате шаблоните на всички имейли в платформата
Допълнителни опции
AML офис
Служителят по AML може да филтрира контрагентите, които трябва да проверите за съответствие с вашата политика срещу изпирането на пари
Исторически данни
Можете да видите регистрационния файл с исторически данни за всеки обект на платформата: контрагенти, лични данни, фирмени данни и др.
Табло
Таблото за управление показва показатели и графики, които могат да се персонализират за вашата платформа
Автоматични напомняния
Можете да създавате автоматични напомняния за всеки контрагент
API ключове
На страницата можете да видите API ключовете на потребителя. API ключовете се използват за отправяне на заявки към банковия API без потребителско име и парола. Освен това, когато използвате ключ за API, не е необходимо да въвеждате код за потвърждение.
Двуфакторен метод за удостоверяване
Страницата в потребителския профил показва методите за удостоверяване, свързани с акаунта
Доставчиците на платежни услуги могат да бъдат интегрирани за автоматизиране на обработката на плащания.
Изберете доставчик на KYC услуга, за да проверите контрагентите.

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV