Ценови калкулатор

Платформа за управление на предприятието


Кратко онлайн

Конфигурация "ERP Enterprise Management" е софтуерен продукт от световно ниво, който осигурява цялостна автоматизация на компании в различни сфери на дейност. Автоматизацията и управлението с ERP е подходяща за мултидисциплинарни компании, занимаващи се с всякакви производствени дейности. Внедряването на тази система е идеално за решаване на широк спектър от бизнес процеси.

Този софтуер включва най-добри практики и години опит на разработчици, съчетани с иновативна технология, за да разбере важността и необходимостта от инвестиране в автоматизация на бизнес процеси. Тази програма е фокусирана върху въвеждането и оптимизирането на функции, необходими на предприятията и организациите в различни области на работа. Автоматичен обмен на данни с вашите инструменти за продажби и друг софтуер.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Портал за управление на предприятието
Производствен контрол
Ще можете да създавате поръчка за производство, да проследявате напредъка на работата по поръчките, да водите записи на пълния производствен цикъл, да създавате производствени графици, да работите с маршрутни листове и др.
Мониторинг и анализ на показателите за ефективност на предприятието
Ще можете да идентифицирате проблемните области в работата си, да контролирате задачите, да анализирате ключови процеси и да генерирате отчети
Управление на разходите и себестойност
Програмата ви позволява ефективно да оценявате разходите за ресурси в области на дейност, да следите разходите, да изчислявате себестойността на продукцията
Финансово управление и бюджетиране
Ще можете да оцените ефективността на бизнес моделите в програмата, да анализирате финансовите перспективи и резултатите от изпълнението
Управление на ремонта
Софтуерът ви позволява да поддържате записи на работещи обекти, да регистрирате дефекти в производството, да планирате ремонтни работи и да генерирате поръчки за ремонт.
CRM
Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти ви позволява да управлявате транзакции, да регулирате процесите на продажби, да планирате събития, да съхранявате пълна информация за контрагентите, да анализирате транзакции, да обработвате жалби на клиенти и да оценявате ефективността на мениджърите.
Управление продажби
Можете да поставите търговска оферта в системата, да коригирате доставката на стоки, да организирате доставка, да издадете връщане и т.н.
Регламентирано счетоводство
Платформата ви позволява да правите счетоводство за различни данъчни системи
Човешки ресурси и заплати
Системата улеснява поддържането на таблица с персонала, графици за работа и отпуск, записи на работното време, ведомости за заплати, извършване на взаимни разчети със служители, генериране на отчети и др.
Управление на покупките
Софтуерният продукт ви позволява да създавате нови поръчки към доставчика, да избирате доставчици и условия за покупка, да създавате поръчка, да контролирате изпълнението на поръчките, да наблюдавате цените, да планирате доставки, да издавате връщане и др.
Управление на склад и инвентар
Софтуерът ви позволява да поддържате записи на стоки на ниво складови клетки, да използвате различни стратегии за избор за оптимизиране на склада. Програмата автоматизира процеса на поставяне на стоки в складови клетки, избор на стоки от клетки и преместване на стоки от една клетка в друга.
Контрагенти
Можете да видите пълната информация за контрагентите и да промените техния статус
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавяте служители като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
Шаблони за документи
Ще можете да управлявате шаблони за всички документи в платформата
Известия
Можете да създавате известия ръчно и да присвоявате/изключвате получатели. Системата може да осигури автоматично генериране на известия.
Шаблони за известия
Ще можете да управлявате шаблони за всички известия в платформата
Известия по имейл
Системата автоматично ще изпраща известия по имейл въз основа на шаблони и предварително дефинирани тригери. Шаблоните на писма трябва да бъдат създадени и съгласувани предварително.
Шаблони за имейли
Ще можете да управлявате шаблоните на всички имейли в платформата
Допълнителни опции
AML офис
Служителят по AML може да филтрира контрагентите, които трябва да проверите за съответствие с вашата политика срещу изпирането на пари
Исторически данни
Можете да видите регистрационния файл с исторически данни за всеки обект на платформата: контрагенти, лични данни, фирмени данни и др.
Табло
Таблото за управление показва показатели и графики, които могат да се персонализират за вашата платформа
Автоматични напомняния
Можете да създавате автоматични напомняния за всеки контрагент
API ключове
На страницата можете да видите API ключовете на потребителя. API ключовете се използват за отправяне на заявки към банковия API без потребителско име и парола. Освен това, когато използвате ключ за API, не е необходимо да въвеждате код за потвърждение.
Двуфакторен метод за удостоверяване
Страницата в потребителския профил показва методите за удостоверяване, свързани с акаунта
Доставчиците на платежни услуги могат да бъдат интегрирани за автоматизиране на обработката на плащания.
Изберете доставчик на KYC услуга, за да проверите контрагентите.

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV