Ценови калкулатор

Платформа за краудинвестиране


Кратко онлайн

Краудинвестирането или капиталовото групово финансиране е алтернативен финансов инструмент за набиране на капитал за стартиращи предприятия и малки предприятия от широк кръг микроинвеститори. Ключовата разлика между crowdinvesting и crowdfunding е, че инвеститорите получават дял от капитала на компанията. В същото време размерът на възможната печалба не е фиксиран, какъвто е случаят с равното кредитиране (peer-to-peer lending). Crowdinvesting е алтернативен финансов инструмент за рискови фондове за привличане на съфинансиране за стартиращи фирми.

Опциите на платформата за краудинвестиране по подразбиране вече са избрани за този формуляр. Ако не сте сигурни, не променяйте настройките по подразбиране. Допълнителни опции и функции, които след това можете да добавите към нашето споразумение. Този онлайн калкулатор ви позволява да получите оценка на цената на софтуера с вашите настройки.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Доставчиците на платежни услуги могат да бъдат интегрирани за автоматизиране на обработката на плащания.
Този раздел ви е необходим, ако планирате сами да направите някои функции на платформата
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Промо сайт
Ние инсталираме вашия готов дизайн на платформата за краудфандинг, но можем да създадем персонализиран дизайн за вас
Портал за инвеститори
Ние инсталираме вашия завършен дизайн на платформата, но можем да създадем дизайн по поръчка за вас.
Потребителите могат да активират или деактивират проверката в две стъпки
Инвеститорът трябва да въведе данни и да предостави копия на документи. Наборът от полета и данни зависи от това дали инвеститорът е физическо или юридическо лице.
Стартъпи
Инвеститорът има достъп до списъка на стартиращите фирми, достъпни за инвестиране, включително пълната им информация.
Списъкът с проекти ще има набор от филтри за бързо търсене на проекти (по географско местоположение, вид риск и др.)
Подробности за проекта
Инвеститорът има достъп до подробна информация за всяко стартиране:
- Основен преглед на проекта
- Оценка на риска
- Документация
Формуляри за регистрация и вход
Страници на сайта, които позволяват на посетителите на уебсайта да се регистрират и да влязат в системата
Напомняне за парола
Системата ще позволи на регистрираните потребители да нулират паролата си и да зададат нова, след като влязат чрез връзката за потвърждение, изпратена до потвърдения имейл адрес
Потвърждение на имейла
Системата изисква потвърждение по имейл
Влезте и се регистрирайте с Google или Facebook
Системата ще позволи на регистрираните потребители да влизат, използвайки съществуващите си акаунти в Google или Facebook
Табло
Таблото за управление ще бъде началната страница след влизане в акаунта си или след завършване на инвестицията.
Таблото за управление ще покаже някаква обобщена информация за инвеститора:
- Баланс по сметката на инвеститора
- Размер на инвестицията
- Брой инвестиции
Профил на инвеститора
Инвеститорите ще могат да преглеждат и редактират (ако е необходимо) личните си данни, предоставени по време на процеса на регистрация
Създайте инвестиция
Инвеститорът избира проекти и използва функцията "инвестиране".
Моите инвестиции
Инвеститорът може да види информация за своите инвестиции
Приемане на правилата и условията за използване на платформата
Инвеститорът трябва да договори пакет от съответни документи, за да завърши инвестицията
Теглене на средства
Инвеститорът може да тегли средства по банковата си сметка
Моите документи
Инвеститорът може да види всички приети правни споразумения и инвестиционни документи
Извлечение
Инвеститорът може да види извлечение от сметката
Отчет за доходите
Инвеститорът може да види отчета за доходите
Текущи и завършени инвестиционни проекти
Инвеститорът може да види своите инвестиции и тяхната възвръщаемост
Известия по имейл
Системата ще генерира и изпраща автоматични известия до инвеститорите въз основа на шаблони. Известията ще бъдат свързани с конкретни събития:
- Потвърждение по имейл
- Завършване на регистрацията
- Имейл за нулиране на парола
- Завършване на идентификацията
- Успешна инвестиция
- Възвръщаемост на инвестициите
Промо кодове
Бонус кодът може да бъде въведен по време на инвестицията, за да получите кешбек
Реферална програма
Потребителят може да покани приятели да инвестират и да получат допълнителни ползи. Генерира се отделна уникална връзка, за да може потребителят да я изпрати до потенциални реферали
Бек офис
Стартъпи
Ще бъде наличен пълен списък с проекти, създадени от администратора на платформата в системата с някои ключови данни като сума, състояние и т.н.
Създайте нов проект
Можете да създавате неограничен брой проекти. Освен това можете да добавите превод на различни езици.
Състояние на проекта
Налични са множество стартови състояния (набиране на средства, напълно инвестиран, текущ проект, завършен, отменен, класифициран)
Управление на проекти
Създайте или редактирайте проект
• Добавете преводи на други езици
• Възлагане на кредитополучател към проект (заем)
• Стартиране на проекта
• Отмяна на проекта
• Старт на проекта (след успешно финансиране)
Инвеститори
Можете да видите информация за всички регистрирани инвеститори (физически лица и фирми)
Стартъпи
Можете да видите информация за всички регистрирани стартиращи фирми (компании)
Табло
Табло за управление, показващо показатели и диаграми, които могат да се персонализират за всяка потребителска роля
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Исторически данни
Можете да видите историческия регистър с данни за всеки обект на платформата: инвеститори, стартиращи фирми, физически и юридически лица и др.
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавите служители на вашата платформа като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
AML офис
Служителят по AML може да филтрира клиенти, които трябва да проверите спрямо вашата политика за борба с изпирането на пари.
Автоматични напомняния за служител по AML
AML служител може да създава автоматични напомняния за всеки клиент
Бенефициенти
Можете да управлявате информация за бенефициентите на всеки клиент (инвеститори, стартиращи фирми)
Представители
Можете да управлявате информация за представители на всеки клиент (инвеститори, стартиращи фирми)
Статистическа информация и графики
Администраторът може да наблюдава различни данни, налични са различни диаграми
Автоматични напомняния
Служителят за поддръжка може да създава автоматични напомняния за всякакви клиенти (инвеститори, стартиращи фирми)
GPDR
Можете да преглеждате и управлявате информация за всяко физическо лице, регистрирано в платформата (инвеститори, бенефициенти)
Компании
Можете да преглеждате и управлявате информация за всяко юридическо лице, регистрирано в платформата (инвеститори, стартиращи фирми)
Спазване на Общия регламент за защита на данните
Клиентът може да поиска да му предостави информация за лични данни, известни на платформата. Този раздел ви позволява бързо да намерите всички клиентски данни. Можете да изтриете лични данни за всяко лице. Този процес няма да наруши целостта на базата данни.
Инвеститорски сделки
Можете да видите всички транзакции на инвеститори, добавяне на средства, държане на пари, инвестиране, теглене на средства, приходи от лихви, неустойки, доходи от реферали и т.н.
Транзакции на кредитополучателя
Можете да видите всички транзакции на кредитополучателя, възстановяване на суми и т.н.
Добавете транзакция
Възможно е ръчно добавяне на инвестиционна транзакция
Добавете плащане
Извършване на индивидуални плащания от административната система
Резюме на транзакциите на инвеститорите
Можете да получите обобщение за всеки инвеститор
Резюме на стартиращата транзакция
Можете да получите обобщение на всяко стартиране
Връщане на данъци
Можете да изтеглите счетоводни данни за данък при източника за инвеститори
Годишен отчет до регулатора
Можете да изтеглите финансов отчет за регулатора
Документите
Можете да видите всякакви документи, създадени на клиентската платформа
Шаблони за документи
Ще можете да управлявате шаблони за всички документи в платформата
SMS известия
Можете да създавате SMS съобщения ръчно и да присвоявате/изключвате получатели. Системата може да осигури автоматично генериране на sms (платежни нареждания, инвестиционни документи и др.)
Известия по имейл
Системата автоматично ще изпраща известия по имейл въз основа на шаблони и предварително дефинирани тригери. Шаблоните на писма трябва да бъдат създадени и съгласувани предварително.
Създаване на промоционални кодове
Можете да създавате различни кампании с промоционални кодове
Реферална програма
Ще можете да управлявате реферали в платформата

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Моля, напишете адреса на уебсайта на вашата компания.
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV