bg

Ценови калкулатор

Онлайн платформа за управление на търговията


Кратко онлайн

Конфигурацията "Управление на онлайн търговията" е предназначена за контрол на наличностите и продажбите. Можете да направите всичко по-горе в облака и буквално на всеки етап от работата с клиентите, от установяване на контакт до доставка. Софтуерът ви позволява да решавате бизнес проблеми и е идеален за управление на продажбите. Ще можете да задавате правила за управление на продажбите, които могат да бъдат индивидуални за конкретен клиент или типични за цял сегмент. Търговски оферти могат да се правят на базата на нашата облачна платформа. Ще можете да виждате дистанционно през интернет нуждите на вашите клиенти от покупки или услуги.

Този софтуер е подходящ за отразяване на цялата гама товарене и разтоварване на стоки. Стоковите операции могат да бъдат на едро, комисионни и дребно. Софтуерът е идеален за организиране на доставки на продукти. Връщанията на стоки също могат да се обработват чрез тази програма. Тази програма прави осчетоводяване на агентски договори.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Търговски портал
Продажби
Счетоводно отчитане на сделки за продажба на клиенти на едро и дребно, изпълнение на услуги, оформяне на необходимите документи. Регистриране на клиентски поръчки, резервиране на стоки в склад за конкретна поръчка и проследяване на изпълнението на поръчката. Оформяне на фактури за плащане и търговски оферти. Отчитане на продажбите на комисионен принцип. Корекция на изпълнения, отчитане на несъответствия с данните на купувача. Отчитане на работата на търговските представители. Използване на подаръчни сертификати за продажби на дребно и други сделки.
Доставяне
Счетоводно отчитане на покупките на стоки и услуги, оформяне на всички необходими печатни форми. Правене на поръчки към доставчика, проследяване на изпълнението на тази поръчка. Автоматично зареждане на входящи документи от Excel файлове. Съхраняване на цените на доставчика с възможност за сравнение с цените на други доставчици в рамките на конкретна складова позиция. Закупуване на комисионна. Обработката се връща на доставчика.
Склад
Движение на стоки, осчетоводяване и изписване с автоматично генериране на документи и съпътстваща процеса отчетност. Приемане и изпращане по опаковъчни листи. Управление на доставката на стоки. Счетоводство за монтаж и демонтаж на стоки. Печат на ценови етикети и етикети. Инвентаризация на стоки с оформяне на всички необходими форми на документи.
Министерство на финансите
Отчитане на заявките за плащане. Формиране на платежния календар. Въвеждане на разходни лимити. Подкрепа за операции по придобиване. Счетоводно отчитане на договори за кредит и депозит. Изготвяне на предварителни отчети. Изготвяне на касови и банкови документи. Обмен с клиент-банка (включително технология за директен обмен). Отписване или прихващане на дълг.
CRM и маркетинг
Съхраняване на цените на артикулите в няколко типа цени. Ръчни и автоматични търговски отстъпки. Сегментиране на клиенти и номенклатура. Използване на карти за лоялност (отстъпки), маркетингови дейности, анкетиране. Класификация на продуктите по продуктови категории, коефициенти на сезонност, управление на продуктови колекции и формати на магазини, класификация на продуктите по рейтинг на продажбите.
Планиране
Документи и отчети за планиране на продажбите, включително продуктови категории, планиране на доставките и сглобяване на продукта.
Контрагенти
Можете да видите пълната информация за контрагентите и да промените техния статус
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавяте служители като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
Документите
Можете да видите всякакви документи, създадени на клиентската платформа
Шаблони за документи
Ще можете да управлявате шаблони за всички документи в платформата
Известия
Можете да създавате известия ръчно и да присвоявате/изключвате получатели. Системата може да осигури автоматично генериране на известия.
Шаблони за известия
Ще можете да управлявате шаблони за всички известия в платформата
Известия по имейл
Системата автоматично ще изпраща известия по имейл въз основа на шаблони и предварително дефинирани тригери. Шаблоните на писма трябва да бъдат създадени и съгласувани предварително.
Шаблони за имейли
Ще можете да управлявате шаблоните на всички имейли в платформата
Допълнителни опции
AML офис
Служителят по AML може да филтрира контрагентите, които трябва да проверите за съответствие с вашата политика срещу изпирането на пари
Исторически данни
Можете да видите регистрационния файл с исторически данни за всеки обект на платформата: контрагенти, лични данни, фирмени данни и др.
Табло
Таблото за управление показва показатели и графики, които могат да се персонализират за вашата платформа
Автоматични напомняния
Можете да създавате автоматични напомняния за всеки контрагент
API ключове
На страницата можете да видите API ключовете на потребителя. API ключовете се използват за отправяне на заявки към банковия API без потребителско име и парола. Освен това, когато използвате ключ за API, не е необходимо да въвеждате код за потвърждение.
Двуфакторен метод за удостоверяване
Страницата в потребителския профил показва методите за удостоверяване, свързани с акаунта
Доставчиците на платежни услуги могат да бъдат интегрирани за автоматизиране на обработката на плащания.
Изберете доставчик на KYC услуга, за да проверите контрагентите.

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV