Ценови калкулатор

Платформа за управление на склад


Кратко онлайн

Конфигурацията "Управление на склад" е предназначена за оперативно отчитане на складови операции, бърза инвентаризация, удобна работа с мобилни приложения и оборудване на магазини, печат на складови документи, етикети и ценови етикети. Софтуерът ви позволява да организирате складово счетоводство както в склада на едро, така и в малки павилиони и търговски обекти. Анализът на количеството запаси, тяхната цена, контролът върху оборота на стоките ви позволява да намалите загубите, да увеличите продажбите и печалбите от бизнеса.

Този софтуер ви позволява да управлявате складови операции, оборудване и персонал по възможно най-добрия начин. Отличителна черта на системата е лекотата и простотата на адаптиране на програмата към условията на работа на почти всеки складов комплекс, спецификата на неговите технологични и организационни изисквания. Това се постига чрез гъвкави настройки без работа на програмисти. Всеки баркод може да бъде отпечатан на конвенционален принтер или на специализиран етикетен принтер. Радиотерминалите имат онлайн връзка със системата за осигуряване на работа в реално време. Всички данни се извличат и въвеждат в системата без участието на оператора директно от служителите, извършващи операциите. Операторът може да наблюдава и да влияе върху хода на работата.

Основен
Каква валута ще бъде основната в платформата?
Кой език ще бъде основният език на платформата?
Многоезичие
Ще използва ли платформата няколко езика?
Мултивалута
Ще използва ли платформата няколко валути?
Складов портал
Отчитане на стоките в адресното пространство на склада
Счетоводство в контекста на опаковки, срокове на годност, партиди, серийни номера, марки, качество. Отчитане на опаковката и контрол на размерите на стоките. ABC/XYZ анализ. Работа с транзитни товари. Акцизно счетоводство. Работа с блокове от клетки. Комплект счетоводство.
Управление на основни складови задачи
Приемане, поставяне, движение, баркодиране, селекция, опаковане, експедиция, контрол, инвентаризация, складова компресия.
Управление на ресурси
Класификация и приоритизиране на складовите задачи. Автоматично разпределение и издаване на задачи. Коригиране на изпълнителя на задачата, продължителност на изпълнение, време на престой. Регистриране на грешки при изпълнение на складови задачи. Определяне на правата за достъп, като се вземат предвид квалификацията на персонала и зоните за достъп. Изчисляване на производството на складов персонал по обем, тегло, брой операции. Анализ на ефективността и производителността на персонала (KPI). Изчисляване на необходимия брой персонал на смяна. Управление на складово оборудване и оптимизация на маршрута.
Управление на двора (Yard Management)
Управление на движението на транспортни средства в складовата част. Регистриране на факта на влизане и излизане на превозното средство. Оформяне и издаване на пропуски. Определяне на паркоместа за различни видове транспорт. График за товарене/разтоварване. Изявление на портата, като се вземат предвид моделите на транспорта. Контрол на товаро-разтоварните операции. Отчитане и анализ на графици за пристигане/заминаване на превозни средства. Автоматично назначаване на прозореца за товарене и разтоварване до момента, в който превозното средство пристигне в склада.
Складов контрол
Монитор на началник склад. Наблюдавайте поръчки и задачи. Наблюдавайте експедиторите за приемане и изпращане. Монитор на ресурси. Складови анализи.
Анализ на ефективността на склада
Мониторинг на статуса на поръчките и задачите за изпълнение. Анализ на заетостта на складовете по зони и складови клетки. Анализ на текущото състояние на склада в контекста на адресното съхранение. Планово-фактически анализ на очакваните за получаване и фактически заведени в склада стоки. Планово-фактологичен анализ на заявените и експедирани стоки от склада. Анализ на развитието на складовия персонал.
Работа с радиотерминали за събиране на данни
Работа без складови оператори. Онлайн складова работа. Използването на терминали за събиране на данни при обработката на всички складови задачи. Използването на радиотерминали за извършване на спомагателни операции.
Филтри
Всички секции на бек офиса имат мощни филтри и възможност за експорт на данни в различни формати
Експортиране на данни
Всички секции на бек офиса имат възможност за експортиране на данни в различни формати
Потребители
Този раздел ви позволява да добавяте служители като нови потребители. Можете да управлявате потребителите и техните роли.
Роли
Този раздел ви позволява да създавате и управлявате потребителски роли. Можете да създадете нова роля с всякакви разрешения.
Разрешения
Администраторът може да създава нови роли за потребителите и да им дава разрешения
Допълнителни опции
Автоматизирано вземане на решения
Системата за модерен складов комплекс ви позволява да оптимизирате използването на складово пространство, да намалите разходите за съхранение на стоки в склад, да намалите времето за всички складови операции, да намалите броя на грешните складови операции, да повишите точността на отчитане на стоките , намаляват зависимостта от "човешкия фактор".
Табло
Таблото за управление показва показатели и графики, които могат да се персонализират за вашата платформа
Двуфакторен метод за удостоверяване
Страницата в потребителския профил показва методите за удостоверяване, свързани с акаунта

Профил

Относно теб
Напишете вашето име
Напишете фамилното си име
Напишете своя имейл адрес, за да ви изпрати автоматично оферта с изчисление на цената
Напишете вашия телефонен номер или whatsapp
Можете да напишете името на фирмата си
Изберете вашата държава от списъка
Вашият проект
Очаквана начална дата на проекта
Изберете държава, за да стартирате платформата
Как ще финансирате проекта?
Моля, напишете адреса на уебсайта на вашата компания.
Разкажете ни малко повече подробности за вашия бизнес
Съгласен съм с Политиката за поверителност на FinMV