lv

Tirgus apskats

Šis raksts nav juridisks padoms.

Gudri līgumi ASV

Pašizpildes līgumi jeb "gudrie" līgumi ir pakļauti vispārīgajām līgumtiesībām un ir juridiski pieļaujami, ja konkrētais līgums atbilst standarta līguma elementiem saskaņā ar ASV tiesību aktiem.1

Līgumu izpilde un interpretācija parasti ir Amerikas Savienoto Valstu valsts tiesību aktu jautājums.1

Vairākas valstis ir pieņēmušas likumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai viedajiem līgumiem būtu tāds pats juridiskais spēks kā standarta līgumiem.1

Piezīmes
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa