pl

Kalkulator cen

Platforma księgowa dla instytucji rządowej


Krótki opis online

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji państwowej” ma na celu zautomatyzowanie księgowości instytucji miejskich finansowanych z budżetów różnych szczebli, państwowych środków pozabudżetowych. Podstawą produktu programowego jest platforma FinMV z konfiguracją systemu pod kątem funkcji struktur budżetowych. System pozwala na uporządkowanie księgowości jednej lub kilku organizacji.

To oprogramowanie pomaga rozwiązać główne zadania rachunkowości w zarządzaniu środkami pochodzącymi z funduszy budżetowych. Program przeznaczony jest do instalacji w przedsiębiorstwach komunalnych różnego typu. System obejmuje niemal wszystkie obszary pracy przedsiębiorstwa państwowego z uwzględnieniem specyfiki jego pracy i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Produkt programowy wyposażony jest w moduł sprawdzania rozliczania poprawności jego utrzymania.

Główny
Jaka waluta będzie główną walutą na platformie?
Jaki język będzie głównym językiem na platformie?
Wielojęzyczność
Czy platforma będzie używać wielu języków?
Wielowalutowy
Czy platforma będzie korzystać z wielu walut?
Portal księgowy dla instytucji rządowej
Zwrot podatku
Możesz pobrać dane do rozliczenia instytucji publicznej dla podatku u źródła
Raporty księgowe
Obowiązkowe raporty, które stanowią dodatkową podstawę sprawozdawczości księgowej i podatkowej
Formularze ubezpieczenia społecznego
Formularze przekazywane organom zabezpieczenia społecznego.
Plan kont
Użyj planu kont agencji rządowej i klasyfikacji budżetu swojego kraju.
Rachunkowość wydziałowa
Korzystaj z rachunkowości dla wszystkich działów instytucji publicznej.
Bibliografia
Generowanie różnych raportów referencyjnych.
Rozliczanie wydatków na zobowiązania
Kontroluj wszystkie zobowiązania i odroczone wydatki.
Zaliczki na płatności
Rozliczanie zaliczek wystawionych zgodnie z dokumentami płatniczymi.
Rachunkowość podatkowa
Rozliczanie podatku od towarów i usług, ewidencje podatkowe dla podatku dochodowego.
Operacje walutowe
Rozszerzone możliwości rozliczania transakcji walutowych.
Księgowość nieruchomości
Rozliczanie paliw i smarów, rozliczanie metali szlachetnych i kamieni szlachetnych itp.
Kontrahenci
Możesz zobaczyć pełne informacje o kontrahentach i zmienić ich status
Konta bankowe
Strona w profilu użytkownika wyświetla wszystkie rachunki bankowe tego kontrahenta
Operacje bankowe i gotówkowe
Transakcje gotówkowe i bankowe, w tym wymiana danych bezpośrednio z bankami i dostawcami usług płatniczych
Dodaj transakcję
Możesz ręcznie dodawać transakcje i zbiorcze ładowanie danych
Wiele organizacji
Rozliczanie kilku organizacji w jednej infobazie
Aktywa firmy
Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Operacje handlowe
Rachunkowość operacji handlowych, w tym w handlu detalicznym i komisowym
Produkcja
Rozliczanie produkcji głównej i pomocniczej, rozliczanie półproduktów
Wynagrodzenia i personel
Księgowość płac, kadr i spersonalizowana księgowość
Automatyczne uzupełnianie
Automatyczne wykonanie operacji zamknięcia miesiąca
Filtry
Wszystkie sekcje back office posiadają rozbudowane filtry oraz możliwość eksportu danych w różnych formatach
Eksport danych
Wszystkie sekcje back office mają możliwość eksportu danych w różnych formatach
Użytkownicy
Ta sekcja umożliwia dodawanie pracowników jako nowych użytkowników. Możesz zarządzać użytkownikami i ich rolami.
Role
Ta sekcja umożliwia tworzenie i zarządzanie rolami użytkowników. Możesz utworzyć nową rolę z dowolnymi uprawnieniami.
Uprawnienia
Administrator może tworzyć nowe role dla użytkowników i nadawać im uprawnienia
Podsumowanie transakcji
Możesz otrzymać zestawienie transakcji dla dowolnego kontrahenta
Raporty dotyczące regulacji
Przygotowanie raportowania regulowanego
Kontrola ekwipunku
Raportowanie magazynowe i dane inwentaryzacyjne
Dokumenty
Możesz zobaczyć dowolne dokumenty utworzone na platformie klienta
Szablony dokumentów
Będziesz mógł zarządzać szablonami dla wszystkich dokumentów na platformie
Powiadomienia
Możesz tworzyć powiadomienia ręcznie i przypisywać/wykluczać odbiorców. System może zapewnić automatyczne generowanie powiadomień.
Szablony powiadomień
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich powiadomień na platformie
Powiadomienia e-mailowe
System automatycznie wyśle powiadomienia e-mail na podstawie szablonów i predefiniowanych wyzwalaczy. Wzory listów muszą być wcześniej stworzone i uzgodnione.
Szablony wiadomości
Będziesz mógł zarządzać szablonami wszystkich e-maili na platformie
Opcje dodatkowe
Biuro AML
Funkcjonariusz AML może filtrować kontrahentów, których należy sprawdzić pod kątem zgodności z polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dane historyczne
Możesz przeglądać dziennik danych historycznych dla dowolnego obiektu platformy: kontrahentów, danych osobowych, danych firmy itp.
Panel
Pulpit nawigacyjny pokazuje metryki i wykresy, które można dostosować do Twojej platformy
Automatyczne przypomnienia
Możesz stworzyć automatyczne przypomnienia dla dowolnego kontrahenta
Klucze API
Na stronie możesz zobaczyć klucze API użytkownika. Klucze API służą do wysyłania żądań do bankowego API bez nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, korzystając z klucza API, nie musisz wprowadzać kodu weryfikacyjnego.
Metoda uwierzytelniania dwuskładnikowego
Strona w profilu użytkownika wyświetla metody uwierzytelniania powiązane z kontem
Dostawcy usług płatniczych mogą zostać zintegrowani w celu zautomatyzowania przetwarzania płatności.
Wybierz dostawcę usług KYC, aby zweryfikować kontrahentów.

Profil

O Tobie
Napisz swoje imię
Wpisz swoje nazwisko
Wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie wysłać Ci wycenę z kalkulacją ceny
Wpisz swój numer telefonu lub WhatsApp
Możesz wpisać nazwę swojej firmy
Wybierz swój kraj z listy
Twój projekt
Oczekiwana data rozpoczęcia projektu
Wybierz kraj, w którym uruchomisz platformę
Jak sfinansujesz projekt?
Powiedz nam trochę więcej szczegółów o swojej firmie
Zgadzam się z Polityką prywatności FinMV